• Лікар анестезіолог-реаніматолог

  Анестезіологія: новий порядок . Портал 1nep.ru

  31.07.2015

  Анестезіологія: новий порядок

  Для клінік пластичної хірургії це дуже важливий документ оскільки ми знаємо, що останнім часом найгучніші судові справи були пов’язані саме з порушеннями анестезиолого-реанімаційної допомоги під час операцій.

  Історія анестезіології сягає в далеке минуле, є відомості, що сам термін застосований грецьким філософом у I ст. до н. е. Діоскорид описав тоді дія кореня мандрагори.

  У 1721 р. англійський словник визначив анестезію як «дефект чутливості».

  Британська енциклопедія в 1771 р. анестезію тлумачила як «позбавлення почуттів».

  У США термін «анестезіологія» почали використовувати в двадцятих роках минулого століття вже по відношенню до лікарської спеціальності.

  У Росії в 2011 році був прийнятий Порядок надання анестезиолого –реанімаційної допомоги дорослому населенню, який регулює питання надання допомоги в медичних організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми.

  Створення передували певні кроки щодо формування контуру професії анестезіолога-реаніматолога.

  У квітні 2009 року був виданий Наказ Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку РФ № 210н Про номенклатурі спеціальностей фахівців з вищою і послевузовским медичною і фармацевтичною освітою у сфері охорони здоров’я РФ.

  У цьому документі ми бачимо, що анестезіологія-реаніматологія визначається як основна спеціальність:

  Короткий опис статті: лікар анестезіолог-реаніматолог

  Джерело: Анестезіологія: новий порядок | Портал 1nep.uk

  Також ви можете прочитати