Автоматизація кадрового та статистичного обліку в медичних закладах

21.09.2015

Опис додаткових можливостей

«Накази»: дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.

«Форма П-5. Табель обліку робочого часу»: формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.

«Графік роботи»: реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.

«Графік відпусток»: реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.

«Оплата праці»: дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:

— посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;

— при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;

— в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;

— в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.

«Розрахунок стажу»: дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки «Трудова книжка» виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.infomed.ck.ua/news.php?lang=uk&product=1″ title=»Джерело» target=»_blank»>Автоматизація кадрового та статистичного обліку в медичних закладах

Також ви можете прочитати