БУЗ ОО Клінічна психіатрична лікарня імені Н.Н. Солодникова

23.07.2015

Результати діяльності служби

Надання психічної допомоги населенню Омської області і результати діяльності служби за 2011р.

У 2011 році діяльність психіатричної служби була спрямована на поліпшення якості та забезпечення доступності спеціалізованої допомоги в рамках Федерального Закону від 21.11.2011 року № 323-ФЗ «Про основи охорони здоров’я громадян у Російській Федерації» і Законом РФ від 02.07.1992 року № 3185-1«Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні».

Поставлені перед службою основні завдання виконані. Здійснювалася подальша оптимізація діяльності психіатричної служби. Постійно вирішувалися питання забезпечення служби кадрами з акцентом на амбулаторну службу, в тому числі сільських районів області. В рамках програми модернізації охорони здоров’я активно виконувалися роботи по зміцненню матеріально-технічної бази, проводилися ремонтні роботи в підрозділах КПБ. Вирішувалися питання більш повного лікарського постачання федеральних і регіональних пільговиків. У режимі реального часу функціонував інтернет-сайт установи. Продовжено перетворення суіцидальної служби, виділений канал дитячого телефону довіри. Створений і розтиражований для практичного застосування Паспорт суіцидальної служби Омської області. Працювала міжвідомча комісія при Міністерстві охорони здоров’я Омської області з питань суїцидології. Проведена конференція «Надання кризової допомоги населенню Омської області». Відбулося Третє засідання Російського об’єднання центрів Психосоціальної реабілітації, в роботі якого взяли участь науковці Московського НДІ психіатрії МЗСР, а також керівники психіатричних служб РФ. Пройшла презентація нових форм організації психіатричної допомоги в Омській області на конгресі «Клінічна та соціальна психіатрія» в Москві. Проведено обласні конференції лікарів-психіатрів, нараду з спеціалістами департаменту охорони здоров’я Омська, організовані три виїзні міжрайонні конференції в сільських районах області. Проведено спільну нараду з Мінпраці та Мінсоцзахисту з питань забезпечення безпеки при наданні психіатричної допомоги в держустановах соцобслуговування.

Фахівці з середньою медичною освітою взяли участь у семінарі психіатричної та наркологічної служб Омської області, присвяченому Всесвітньому дню психічного здоров’я, семінарі фтизіатричної служби, науково-практичній конференції «Сестринський догляд та його значення в підвищенні якості медичної допомоги». Медичні сестри беруть участь у Російсько-американському проекті з питань наукових досліджень у сестринській справі. Підготовлені і випущені 5 збірників з питань перетворення психіатричної служби Омської області для учасників Російського наради з реабілітації. Фахівцями з середньою медичною освітою випущені методичні матеріали: «Про особливості психічних розладів у дітей та підлітків, Довідник медичної сестри лікарського кабінету, збірник «Нові організаційні форми в роботі медичної сестри та ін Триває щоквартальний випуск інформаційного листка «Люди. Події. Час», де медичні сестри розповідають про події, які сталися у лікарні.

Постійно здійснювалася санітарно-освітня робота серед всіх груп населення, активно працювали в Центрах здоров’я. Щокварталу до 7 газетах і 2 журналах публікувалися статті з проблем психічного здоров’я. Пройшли виступи на радіостанції «Срібний дощ» і по телебаченню. Проведена лекція для ветеранів Омської області по збереженню психічного здоров’я в літньому віці.

Сучасна організація діяльності психіатричної служби орієнтована на впровадження і розвиток психосоціальної терапії і реабілітації з опорою на спільноту. Продовжують функціонувати і розвиватися сучасні форми надання психосоціального лікування, які в поєднанні з психообразованием дозволяють підвищити якість життя пацієнтів та їх родичів.

В Омській області організовані всі види сучасної психіатричної допомоги, які включали невідкладну, лікувально-діагностичну, експертну, соціально-відновну допомогу особам, які страждають психічними розладами в умовах диспансерних відділень, стаціонарів цілодобового та денного перебування, стаціонарів на дому.

Мережа психіатричної служби Омської області збережена.

Амбулаторна допомога виявлялася в диспансерних відділеннях лікарні, психотерапевтичному відділенні суіцидальної службі лікарні, кабінетах поліклінік р. Омська і центральних районних лікарень 32 сільських районів області. Крім того, амбулаторний психотерапевтичний прийом здійснюється у Центрі відновної медицини і реабілітації.

Стаціонарна допомога. Кількість психіатричних ліжок цілодобового перебування в області доведено до потреби населення і становить 1870. Забезпеченість ліжками 9,3 на 10 тисяч населення (РФ-10,8). Так число ліжок на 1 січня 2012 року для дорослого населення склало 1625 (КПБ-1610 і Тара-15), для дітей-245 (КПБ-145, ОДКБ-40, МДЛ№.-60)

Позалікарняна допомога виявляється в умовах денних стаціонарів та стаціонарів на дому. На жаль, даний вид допомоги обмежений для жителів села. ДС функціонує 8 на 303 місця (КПБ-285,ЦВМР-8,ОКБ-10). стаціонарів на дому 2 на 125 місць на базі диспансерних відділень психіатричної лікарні, з них 80 місць для дорослого населення і 45 для дітей.

Дитячо-підліткова служба сформована і функціонує як дитячо-підлітковий комплекс, який є обласним методичним центром з питань організації надання психіатричної допомоги дітям та підліткам. Амбулаторна психіатрична допомога наближена до населення, прийоми дитячих психіатрів здійснюються на базі дитячих поліклінік 5 адміністративних округів Омська. Діяльність дитячої психіатричної служби спрямована на раннє виявлення психічних розладів, а, отже, і їх профілактику.

Кадри. Як і в попередні роки постійно приділялася увага роботі з кадрами. Дефіцит лікарів-психіатрів в амбулаторній службі призводить до зниження активності спостереження за контингентами психічно хворих. В амбулаторній мережі включена ставок 16,5 психотерапевтів і 103,25 лікарів-психіатрів, з них 31,25 ставок в сільських районах. Укомплектованість служби лікарями-психіатрами 58,5%. Забезпеченість лікарями амбулаторної служби 0,6 на 10 тис. населення (РФ-0,6).

На 1 січня 2012р. не укомплектовані лікарями–психіатрами Нижнеомский, Устьишимский сільські райони, у 13 сільських районах допомогу психічно хворим здійснюють лікарі-сумісники.

За кожним районом закріплені лікарі-куратори. У 2010р. кураторами виконано 64 виїзду оглянуто 2558 людина. У диспансерних відділеннях психіатричної лікарні організовані прийоми для пацієнтів з сільських районів області.

Проблеми забезпечення доступної психіатричною допомогою сільських жителів актуальні і потребують постійного вирішення.

У 2011 році зареєстровано 71,2 тисячі осіб (2010р.-70,4) або 3,6% загальної чисельності населення регіону, з них зареєстровано вперше в житті 5937 працівників або 8,3% від спостережуваного контингенту. Дітей до 18 років — 14985 або 4,0% чисельності дитячого населення, з них зареєстровано вперше в житті 1734 дитини або 11,6% від спостережуваного контингенту.

Показники діяльності служби. Основними показниками результативності психіатричної служби є показники захворюваності. У 2011 р. при зниженні показника первинної захворюваності, показник загальної захворюваності не мав тенденції до зниження.

Як і в попередні роки, у 2011 році виражена диференціація числа зареєстрованих діагностичних груп по Омську і сільським районам області. Так в Омську, як і в РФ, переважають у клініці непсихотичні розлади, у сільській місцевості на першому місці по діагностиці розумова відсталість.

У 2011р. інвалідами по психічному захворюванню визнані 14246 хворих (2010р-14161) або 22,6% від загального числа спостережуваних контингентів, з них дітей від 0-17 років — 2259 (2010р-2179).

Сучасні форми психосоціального лікування та психосоціальної реабілітації, що включають психоосвіта, застосування лікарських препаратів нового покоління, збереження соціального статусу пацієнта і його працездатності спрямовані на попередження інвалідності, підвищення якості життя психічно хворих та їх родичів. У зв’язку з чим, актуальні проблеми безперебійного забезпечення пацієнтів лікарськими препаратами. У 2011 році залишалася тенденція погіршення пільгового лікарського забезпечення, переважно сучасними психофармакологическими засобами, що позначилося на збільшенні термінів госпіталізації в стаціонарі. Особливі проблеми з пільговим забезпеченням відчувають жителі села.

Стаціонарна допомога виявлялася переважно в умовах цілодобового стаціонару БУЗОО «Клінічна психіатрична лікарня ім. Н.Н.Солодникова», у тому числі пацієнтам сільських районів області.

На госпіталізацію жителі сільських районів надходять за направленнями лікарів–психіатрів ЦРЛ, а також лікарів–психіатрів сільських кабінетів диспансерних відділень КПБ. Пацієнти госпіталізуються у всі психіатричні відділення лікарні.

В стаціонар надходять в основному пацієнти із загостренням хронічних психічних захворювань з важкими психотичними станами з вираженими дефицитарными розладами. З року в рік зростає кількість пацієнтів літнього віку, часто з важкими супутніми захворюваннями. Збільшилося число хворих, які втратили родинні зв’язки, відмовою від опікунства та виписки. З числа госпіталізованих 27,6% становили жінки, з них 1/3 пацієнтки похилого віку, часто з соматичною обтяженістю. Збільшилося надходження жінок з алкогольними психозами, у тому числі делірієм. Значно обважнювати їх перебіг у зв’язку з сурогатним пияцтвом.

Крім психіатричної допомоги в стаціонарі надавалася невідкладна наркологічна допомога, а також проводилися різні види лікарських експертиз.

Наркологічні хворі доставляються швидкою допомогою по тяжкості стану з клінікою гострих алкогольних психозів і госпіталізуються в палату інтенсивної наркологічної допомоги.

Середні терміни перебування хворого на ліжку в 2011р. для психічно хворого — 92,5 дня, наркологічного — 31,4 дня, інших хворих -12,1 день.

Значна увага приділялася розвитку позалікарняних форм надання допомоги, як ресурсозберігаючих технологій.

Позалікарняна мережа представлена денними стаціонарами, стаціонарами вдома, диспансерными відділеннями.

Кількість пролікованих пацієнтів в денних стаціонарах та стаціонарах на дому склало 2,6 тисяч осіб, середня тривалість лікування склала 39 днів.

У 2011 р. було проведено понад 5 тисяч лікарських експертиз, з них військово-лікарських більше 1,0 тисячі, судово-психіатричних 1619, більше 2,5 тисяч трудових експертиз.

Швидкої психіатричної допомогою з невідкладних станів виконано 4886 викликів.

Одним з найважливіших розділів діяльності психіатричної служби є організація спостереження і лікування психічно хворих, схильних до вчинення суспільно небезпечних дій.

Сучасні методи примусового лікування психічно хворих включають не тільки психофармакотерапию, але і методи психосоціальної реабілітації, враховуючи тривалі терміни перебування в стаціонарі. У відділеннях працюють полипрофессиональные бригади фахівців для формування у пацієнтів навичок ставлення до хвороби, правильному лікуванню при самостійному проживання, допомагають вирішувати соціальні питання. Після виписки пацієнти передаються в кабінет активного диспансерного спостереження, де проводиться подальший психосоціальний лікування для профілактики повторних правопорушень хворими.

Під активним диспансерним спостереженням у 2011р. знаходилося 809 хворих (1,3% від тих, що перебувають під наглядом). З метою профілактики суспільно небезпечних дій у стаціонар госпіталізуються пацієнти в недобровільному порядку за ст.29 та ст. 35 Федерального закону «Про психіатричну допомогу й гарантії прав громадян при її наданні». Психічно хворі, які вчинили суспільно небезпечні дії, за рішенням суду, надходять у спеціалізовані відділення для проходження примусового лікування.

Центром лікувально-консультативної та методичної допомоги з питань організації діяльності психіатричної служби в регіоні визначено бюджетна установа охорони здоров’я Омської області «Клінічна психіатрична лікарня ім. Н.Н.Солодникова».

У лікарні, як і попередні роки, здійснювалося подальше перетворення служби. У всіх підрозділах сформовані полипрофессиональные бригади фахівців з повним охопленням пацієнтів, розвивалися сучасні форми надання допомоги, виконувалася програма «Житло з підтримкою», в яку включені 38 пацієнтів, які проживають в 21 квартирі.

Вдосконалюється соціальна робота. Діяльність реабілітаційного комплексу спрямована на розвиток і впровадження нових технологій у роботу лікарні.

Розроблено новий напрямок: «Соціальна та психологічна підтримка після виписки», продовжують роботу перехідні групи. Робота комплексу була спрямована на поліпшення якості життя та соціального функціонування хворих. Працевлаштовано 27 пацієнтів. Багато зроблено щодо поліпшення взаємодії з сім’єю та громадськими організаціями. Активізується проведення різних психосоціальних заходів з пацієнтами. Що виявляються проблеми, що виникають при організації соціальної роботи у відділеннях, спільно обговорюються і вирішуються.

Працює система безперервної освіти на базі Ресурсного центру, що включає, в тому числі безперервну практику студентів.

У 2011 році продовжено вдосконалення діяльності суіцидальної служби. Служба розташована на трьох базах. Активно використовуються безкоштовні трафіки мобільних операторів зв’язків, все це сприяє наближенню служби до населення, підвищує її доступність. Зважаючи на актуальність проблеми, виділено телефон довіри для дітей. Оновлена програма АСУ по суїцидології, що дозволяє вести моніторинг спостереження за населенням.

У 2012 р визначені наступні основні завдання:

1.Подальша оптимізація організації психіатричної допомоги населенню. Розвиток спеціалізованої допомоги особам похилого віку.

Організація геронтологічного комплексу у відповідності з сучасними демографічними тенденціями.

2.Вирішення кадрового питання через забезпечення кадрових ресурсів. Участь у конкурсах професійної майстерності.

3.Продовження роботи по зміцненню матеріально-технічної бази лікарні у відповідності із затвердженим планом і виділеним фінансуванням, у тому числі в рамках програми модернізації. Продовжити виконання плану заходів за приписами Роспожнадзора і Росспоживнагляду.

4. Удосконалювати антикризову допомогу. Провести роботи щодо організації та створення антикризового стаціонару для дорослих і дітей.

5. Підготувати та провести ювілейну науково-практичну конференцію.

6. Розробити і створити атлас психічного здоров’я населення Омської області.

7. Здійснювати санітарно-освітню роботу серед всіх груп населення, брати активну участь у роботі «Центрів здоров’я».

Короткий опис статті: психіатрична лікарня

Джерело: БУЗ ГО «Клінічна психіатрична лікарня імені Н.Н. Солодникова»

Також ви можете прочитати