Деонтологія. Крилаті вислови та афоризми, використовувані в медицині скачати

20.02.2017

Деонтологія. Крилаті вислови та афоризми, використовувані в медицині

Алмати 2013

Зміст

1. Професійний мова лікарів

2. Структура медичної термінології

3. Латинські терміни в наш час

4. Словник

мову латинський термін медичний

1. Професійний мова лікарів

Для повноцінного оволодіння будь-якою професією людина повинна обов’язково знати термінологію свого фаху. Історія Європи розвивалася так, що базова термінологія більшості наук, в тому числі й медицини, ґрунтується на словах латинської та грецької мов. Але, ні, мабуть, іншої такої професійної діяльності, в якій світової багатовіковий досвід позначився б так безпосередньо, як на складі мови професійного лікаря, тому що однією з дисциплін, що мають велике значення при підготовці фахівців у галузі медицини та фармації, безсумнівно, є латинська мова, з якими доводиться стикатися у повсякденній роботі — при читанні назв хвороб, анатомічних і клінічних термінів, назв лікарської сировини, ботанічних термінів, прийнятих у Міжнародній номенклатурі назв хімічних сполук і особливо в рецептурі.

Сучасний лікар, навіть коли на професійну тему говорить по-російськи, вживає більше 60% слів латинського та грецького походження. І це не дивно, адже загальновідомо, що термінології різних наук, у тому числі і порівняно недавно виникли, поповнювалися і продовжують поповнюватися за рахунок активного залучення, прямого чи опосередкованого, лексики і словотворчих засобів саме цих двох класичних мов античного світу

2. Структура медичної термінології

Термінологія сучасної медицини являє собою одну з найбільш складних термінологічних систем. Загальна кількість медичних термінів невідомо — за оцінками фахівців, термінологічний фонд сучасної медицини перевищує 500 тисяч медичних термінів. Якщо ще сто років тому освічений лікар добре орієнтувався у сучасній йому термінології, то в даний час оволодіти кількома сотнями тисяч медичних термінів практично неможливо (історична довідка: в X столітті існувала 1 тисяча медичних термінів, в 1850 році — близько 6 тисяч, у 1950 році — близько 45 тисяч) і просто завчити їх не вдавалося ще нікому, тому, в латинському, як і в будь-якому іншому мовою не обійтися без систематики і правил словотворення термінів з певних елементів. Якщо освоїти ці правила, можна навчитися розуміти навіть нові терміни.

Медична термінологія різниться за трьома напрямами :

1)Анатомічна термінологія. Вона є невід’ємною частиною медичної освіти, так як усі анатомічні терміни вивчаються латинською мовою, паралельно на кафедрі анатомії та латинської мови. Тут дві кафедри розглядаються у двох точок зору:

А) з точки зору анатомії термін важливий для реального зв’язку з предметом, анатомічним утворенням, названим цим терміном (де розташовується огран, його функції).

Б) з точки зору латинської мови термін важливим у зв’язку з мовою (яке наголос, закінчення, словосполучення).

Тому можна сказати, що анатом займається змістом, а латинист — формою терміна.

2)Клінічна термінологія. Це термінологія, що використовується в клінічній практиці. Більшість клінічних термінів являють собою складні слова, утворені з словотворчих елементів. Основну роль у засвоєнні клінічної термінології грають греко-латинські терминообразующие елементи — терминоэлементы. Оволодіння системою греко-латинських терминоэлементов — це, свого роду, термінологічний ключ до розуміння базової медичної клінічної термінології. Так, наприклад, знання терминоэлементов -rrhagia (кровотеча), -pexia (хірургічна операція: фіксація органу), entero- (кишечник), nephro- (нирка) дозволяє зрозуміти такі клінічні терміни як enterorrhagia, nephrorrhagia, enteropexia, nephropexia і т. д. Загальна кількість клінічних терминоэлементов (ПЕ) — понад 1500, проте вони володіють різним ступенем частотності. Кількість найбільш активних терминоэлементов становить близько 600. Ядро клінічної термінології становлять 150 терминоэлементов, з яких утворена основна частина медичного словника.

3)Фармацевтична термінологія. Вона також використовує в основному грецькі і латинські слова або їх частини, з яких складаються штучно нові терміни і назви. Назви лікарських засобів утворюються стандартних латинських і грецьких елементів слів (ТЕ), що дозволяє по одному тільки назви лікарського засобу отримати відомості про принцип його дії, хімічному складі, основних компонентів і так далі.

3. Латинські терміни в наш час

згодом лікарі та інші медичні працівники у професійному спілкуванні перейшли на національні мови, однак домінування належить греко-латинським елементами, словами і словосполученнями, в першу чергу завдяки їх універсальному національного характеру, тому назви хвороб, діагностик і лікувань впізнаються на будь-якій мові.

Латинь в наш час використовується як міжнародний науковий мову у низці медико-біологічних дисциплін і номенклатур, що вивчають і використовують лікарі і медичні працівник і з усього світу. Тому є абсолютно очевидним, володіння будь-яким фахівцем, що працюють в області медицини, принципами освіти і розуміння латинської медичної термінології.

У всіх медичних науках: анатомії, гістології, ембріології, мікробіології, мікробіології, патологічної анатомії та клінічних дисциплінах, а також у фармакології ця традиція номінації ніколи не переривалася і триває донині.

Але не тільки в медицині латинські слова зберегли свою функцію міжнародного засобу для термінології та номінації. Латинськими латинизированными грецькими словами і елементами слів користуються всі мови у всіх сферах життя — від побутових назв «BonAqua» і «автомат» до узконаучных наукових термінів «Томограф», «Синхрофазотрон» та суспільно-політичної термінології.

Латинська мова має і велике загальноосвітнє значення, оскільки допомагає краще й глибше аналізувати російську мову, на який перейшли багато латинські корені, створивши ряд нових слів, наприклад: комунізм, президія, консиліум, кворум, університет і т. д.

4. Словник

Deest remedii locus ubi, guae vitia fuerunt, mores fiunt. Немає місця ліків там, де те, що вважалося пороком, стає звичаєм.

Exitus letalis. Смертельний результат.

Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Всі ми, коли здорові, легко даємо поради хворим.

Festina lente. Поспішай повільно.

Habitus aegroti. Загальний вигляд хворого.

Ignoti nulla curatio morbi. Не можна лікувати невідому хворобу.

Invia est in medicina via sine lingua Latina. В медицині неможливий шлях без латинської мови.

In vino veritas, in aqua sanitas. Істина у вині, здоров’я у воді.

Medicamenta heroica in manu imperiti sunt, ut gladius in dextra furiosi (in dextra manu). Сильнодіючі ліки в руці недосвідченого, як списа в руці (правою) божевільного.

Medica mente, non medicamentis. Лікуй розумом, а не ліками.

Medice, cura te ipsum. Лікар, вилікуй себе сам.

Medicina fructosior ars nulla. Немає мистецтва більше корисного ніж медицина.

Medicus nihi aliud est, quam animi consolatio. Лікар — не що інше, як розраду для душі.

Medicus philosophus est; non enim multa est inter sapientiam et medicinam диференціації. Лікар — це філософ, адже немає великої різниці між мудрістю і медициною.

Melius nomen est bonum quam magnae divitiae. Добре ім’я краще за велике багатство.

Memento mori. Пам’ятай про смерть.

Mens sana in corpore sano. В здоровому тілі — здоровий дух.

Miscere utile dulci. Поєднувати приємне з корисним.

Modus vivendi. Спосіб життя.

Morbi non eloquentia, sed remediis curantur. Хвороби лікуються не красномовством, а ліками.

Multi multa sciunt, nemo omnia. Багато знають багато, всі — ніхто.

Natura incipit, ars dirigit usus perficit. Природа починає, мистецтво направляє, досвід вдосконалює.

Natura sanat, medicus curat morbos. Лікує хвороби лікар, але виліковує природа.

Nes quisquam melior medicus, quam fidus amicus. Нема кращого лікаря, ніж вірний друг.

Ne noceas, si juvare non potes Не зашкодь, якщо не можеш допомогти.

Nemo sapiens nisi patiens. Ніхто не мудрий, якщо не терплячий.

Nihil aeque sanitatem impedit, quam remediorum crebra mutatio. Ніщо так не заважає здоров’ю, як часта зміна ліків.

Nihil est hominis animo jucundius qua.

Короткий опис статті: латинські крилаті вислови про медицину Професійний мова лікарів. Використання латинської мови при читанні назв хвороб, анатомічних і клінічних слів, позначень лекарственног Деонтологія. Крилаті вислови та афоризми, що використовуються в медицині, , Іноземні мови,книги, реферати, скачати

Джерело: «Деонтологія. Крилаті вислови та афоризми, використовувані в медицині» скачати реферат

Також ви можете прочитати