Доказова медицина, основи і методи лікування захворювань

18.10.2015

Доказова медицина

Виникнення доказової медицини обумовлено тим, що деякі сучасні медичні традиції і методи лікування досі не піддавалися науковому вивченню. Тому канадські вчені з університету МакМастера в 1990 році ввели в ужиток лікарів таке поняття як доказова медицина. На сучасному етапі традиційної медицини в арсеналі її термінів не існує загальноприйнятого визначення, проте всі концепції і переконання, що стоять за ним, дуже активно поширюються серед медичних працівників.

За свій ще недовгий час існування, доказова медицина виробила свої принципи і методики лікування захворювань. Головним принципом доказової медицини є перевірка ефективності того чи іншого методу традиційної медицини. Поняття практики клінічної медицини звучить наступним чином: використання даних, які були отримані при клінічних дослідження в повсякденній роботі лікаря.

Деякі принципи та ідеї доказової медицини вже прижилися і в офіційних медичних документах. Наприклад, деякі правила проведення клінічних досліджень знайшли для себе місце в стандарті GCP («Належна клінічна практика»), правила виробництва лікарських засобів викладені в стандарті GMP.

Розвиток доказової медицини відбувається дуже швидкими темпами, оскільки її принципи перейняли багато фахівців з різних країн світу. Все більший і більший інтерес до цієї науки підігрівається великим обсягом публікацій у наукових журналах і книгах. Потужною базою для розвитку стало субсидування урядом США 12-ти центрів, що займаються розвитком ідей доказової медицини. Поступово ці центри стали спеціалізуватися на більш вузькому колі захворювань, наприклад, з’явилися такі вузькоспрямовані НДІ, які займаються суто проблемами, пов’язаними зі здоров’ям дітей, першою допомогою, психічним здоров’ям і т. д.

Для того, щоб централізувати та впорядкувати знання з доказової медицини була створена світова організація, що займається питаннями, пов’язаними з розробкою стандартів доказової медицини, а також з координуванням діяльності фахівців, які працюють в цій області.

Короткий опис статті: доказова медицина Доказова медицина — медицина, основним принципом якої є оцінка доцільності застосування будь-яких діагностичних, профілактичних або лікувальних заходів. Дока медицини, доказовою, медицина, доцільності, принципи, є принципом, деякі, здоров’ям, клінічних, іншого, також, пов’язаними, більший, дуже, традиційної, доказова, медичних, захворювань, безпеки

Джерело: Доказова медицина — основи і методи лікування захворювань.

Також ви можете прочитати