ГОСТ 20911-89: Технічна діагностика. Терміни та визначення

19.09.2015

Скани сторінок повний розмір:

ГОСТ

20911-89

Дата введення 01.01.91

Цей стандарт встановлює застосовуються в науці і техніці терміни та визначення основних понять в галузі технічного діагностування та контролю технічного стану об’єктів.

Терміни, встановлені цим стандартом, обов’язкові для застосування у всіх видах документації та літератури, що входять в сферу дії стандартизації або використовують результати цієї діяльності.

1. Стандартизовані терміни з визначеннями наведено в табл. 1.

2. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

2.1. Для окремих стандартизованих термінів у табл. 1 приведені в якості довідкових короткі форми, які дозволяється застосовувати у випадках, що виключають можливість їх різного тлумачення.

2.2. У випадках, коли істотні ознаки поняття містяться в буквальному значенні терміна, визначення не наведено і, відповідно, у графі «Визначення» поставлено прочерк.

2.3. В табл. 1 в якості довідкових наведено іншомовні еквіваленти англійською мовою.

3. Алфавітні покажчики містяться в стандарті термінів російською мовою та їх англійських еквівалентів, наведені в табл. 2 і 3.

4. Пояснення до ряду термінів, встановлених цим стандартом, наведені у додатку.

5. Стандартизовані терміни набрано напівжирним шрифтом, їх коротка форма — світлим.

Короткий опис статті: технічна діагностика Встановлює застосовуються в науці і техніці терміни та визначення основних понять в галузі технічного діагностування та контролю технічного стану об’єктів. Неруйнівні випробування, Випробування (Словники)

Джерело: ГОСТ 20911-89: Технічна діагностика. Терміни та визначення

Також ви можете прочитати