ХМАПО

17.09.2015

ХМАПО

КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ

Кафедра неврології — одна з найстаріших кафедр в ХМАПО, була заснована в 1929 році. Організатором та завідувачем кафедри став відомий український невролог А. Б. Йозефович. У різні роки кафедру очолювали видатні вчені — професори Л. Б. Литвак, Ф. Ф. Харченко, О. П. Зінченко, Я. В. Пішель.

З 1979 по 1989 роки кафедрою завідував відомий український невролог проф. Я. В. Пішель. Основним напрямком наукових досліджень проф. Я. В. Пішеля і фахівців кафедри були віддалені наслідки закритої черепно-мозкової травми.

З 1989 року кафедру очолював визначний невролог проф. Ст. Д. Деменко, який разом зі співробітниками продовжував поглиблено вивчати проблему віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми та деякі питання церебро-васкулярної патології.

З 2006 року кафедрою керує проф. Літовченко Т. А. яка успішно захистила у 2005 році докторську дисертацію на тему: «Характер метаболічних порушень і обґрунтування принципів патогенетичної терапії при епілепсії».

В різні роки на кафедрі працювали: проф. Зінченко О. П. проф. Клепіков Е. І. проф. Харченко Ф. Ф. доц. Головко Р. О. та інші спеціалісти, які внесли суттєвий внесок у розвиток вітчизняної неврології.

До 2012 року кафедра носила назву «Кафедра невропатології та дитячої неврології», але з грудня 2012 року вона була реорганізована і в теперішній час це — кафедра неврології.

Професорсько-викладацький склад кафедри у теперішній час:

— завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Літовченко Т. А;

— доценти – кандидати медичних наук Зінченко О. К. Коренєв С. М. Тондій О. Л. Завальна О. П. Степанченко К. А.

— асистенти – кандидати медичних наук Губіна Р. Л. Флорікян Ст. А.

Кафедра розташована на базі ДЛПЗ «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», яка являється провідним лікувально-діагностичним, організаційно-методичним і науково-практичним центром Укрзалізниці з питань неврології, кардіології, нейрохірургії, серцево-судинної хірургії, психіатрії. Лікарня за своїм статусом є клінічною; має добре обладнане консультативно-діагностичне відділення, яке працює як діагностичний центр.

Кафедра розташовується в приміщенні загальною площею 182 м 2. має одну аудиторію, чотири навчальних класі. У навчальному процесі широко застосовується демонстраційний матеріал:

— понад 100 таблиць;

— анатомічний музей, уявлень 20 макропрепаратами;

— 6 муляжів;

— навчальні комп’ютерні програми;

— мультимедійні презентації за основними темами;

— відеофільми.

У теперішній час фахівці кафедри протягом року проводять різноманітні тематичні та атестаційні циклі. Це — цикл спеціалізації з неврології, циклі передатестаційної підготовки (ПАЦ) для невропатологів, цикли тематичного удосконалення (ТУ) з актуальних питань неврології: «Пароксизмальні стани епілептичного та іншого ґенезу», «Клінічна та нейрофізіологічна діагностика захворювань нервової системи» для неврологів та лікарів функціональної діагностики, «Судинні захворювання та захворювання периферичної нервової системи», «Вибрані питання неврології», «Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування захворювань периферичної нервової системи з елементами мануальної терапії».

На кафедрі продовжується підготовка лікарів-інтернів за фахом «Неврологія», а також заплановані суміжні цикли з неврології для інтернів за фахом «Психіатрія» та «Терапія».

З січня 2000 р. по грудень 2012 р. на кафедрі навчалось 4650 лікарів, у тому числі 277 інтернів невропатологів. На кафедрі здійснюються всі види науково-практичної підготовки фахівців з неврології: магістратура, клінічна ординатура, аспірантура. Крім громадян України, на кафедрі проводитися підготовка фахівців для інших країн.

Кафедра розробляла схеми діагностики й лікування судинних захворювань нервової системи, захворювань вегетативної нервової системи, демієлінізуючих та нервово-м язових захворювань. Декілька пізніше, з 1979 року, у сферу наукових досліджень кафедри була включена проблема віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми. У період з 2006 по 2012 рр. кафедра виконувала науково-дослідну роботу по епілепсії та іншим пароксизмальним станів різного генезу. Основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми епілепсії, а також різні напрямки медикаментозної та немедикаментозної реабілітації в неврологічній практиці.

За останні роки кафедра стала провідною в Україні з актуальних проблем епілепсії.

Усього на кафедрі захищено 5 докторських та понад 60 кандидатських дисертацій.

Опубліковані учбово-методичні посібники для лікарів – курсантів: «Епілепсія у дітей», «Неонатальні судоми», «Гідроцефалія у віддаленому періоді легкої черепно-мозкової травми», «Застосування Біоптрон-пайлер-світла при лікуванні захворювань нервової системи». Підготовлені та надруковані методичні рекомендації для лікарів-неврологів «Мігрень, патогенез, клініка, діагностика та лікування», «Епілептичний статус, патогенез, клініка, діагностика, лікування», «Хвороба Паркінсона», «Лицьові болі», «Спадкові спастичні параплегії», «Комплексне лікування тунельних невропатій», «Парціальні симптоматичні епілепсії».

Співробітниками кафедри отримані 15 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, зареєстровано 55 раціоналізаторські пропозиції. Опубліковано понад 600 наукових статей у журналах та збірниках.

У теперішній час основними напрямками наукових досліджень кафедри є проблеми віддалених наслідків закритої черепно-мозкової травми, епілепсії та пароксизмальні станів різного ґенезу, нервово-дегенеративних захворювань, демієлінізуючих захворювань, різноманітних уражень периферичного відділу нервової системи.

Фахівці кафедри приймали участь у розробці діагностичних лікувальних стандартів епілепсії та епілептичного статусу у дорослих і дітей .

Клінічні бази кафедри: Державний лікувально-профілактичний заклад «Центральна клінічна лікарня Укрзалізниці», Обласний диспансер радіаційного захисту населення, 9-а міська поліклініка, міська Багатопрофільна клінічна лікарня №25, санаторій «Березівські мінеральні води», Обласна студентська лікарня. Клініки забезпечені сучасною медичною апаратурою: комп’ютерний томограф, електроенцефалограф, доплерограф, електроміограф та інші. Співробітники кафедри надають консультативну допомогу в різних лікувальних закладах міста Харкова.

Фахівці кафедри неодноразово організували науково-практичні конференції УПЕЛ з метою підвищення досвіду і знань в області епілепсії у дорослих та дітей, приймають участь у проведенні міжнародних тренінгових програм під егідою Європейської протиепілептичної Академії.

Співробітники кафедри активно приймають участь в якості доповідачів у українських та обласних науково-практичних конференціях, міжнародних з’єднання їздах, конгресах. За останні 5 років співробітники кафедри виступили з навчальними лекціями та науковими повідомленнями на різного рівня конгресах та конференціях, що поскладало понад 150 доповідей.

Організаційна та практична діяльність кафедри завжди спрямована на удосконалення неврологічної служби в Харківській області та всієї України .

Колектив кафедри запрошує лікарів медичних закладів України, а також інших країн, оволодіти знаннями з неврології, а також підвищити кваліфікацію за цим фахом з гарантовано високою якістю отриманих знань.

Адреса кафедри: м. Харків, пров. Балакірєва 5,

тел./факс +38(057) 343-89-62

Короткий опис статті: центр ізраїльської медицини

Джерело: ХМАПО

Також ви можете прочитати