Інспектор по охороні праці і техніці безпеки (включаючи старшого) НАКАЗ

20.02.2017

Інспектор з охорони праці і техніки безпеки (включаючи старшого)

8 — 9 розряди

Посадові обов’язки. Здійснює контроль за додержанням у підрозділах підприємства чинного законодавства, інструкцій, правил і норм з охорони праці, режиму праці і відпочинку, техніку безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. Вивчає умови праці на робочих місцях і бере участь у роботі з атестації робочих місць. Бере участь у роботі комісії з розслідування випадків виробничого травматизму і професійних захворювань. Аналізує причини, бере участь у розробленні і впровадженні заходів з попередження нещасних випадків і професійних захворювань. Готує звітність про виробничий травматизм та про освоєння коштів, асигнованих на заходи з охорони праці. Контролює надання працівникам встановлених пільг і компенсацій за умовами праці. Організує розробку планів щодо поліпшення умов і охорони праці, санітарно — оздоровчих заходів. Бере участь у впровадженні більш досконалих конструкцій огороджувальної техніки, запобіжних пристроїв та інших засобів захисту. Бере участь у проведенні заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки виробництва, динаміки працездатності. Впроваджує рекомендації науково — дослідних установ щодо наукової організації праці з метою збереження здоров’я і працездатності людей. Перевіряє відповідність стану обладнання вимогам правил техніки безпеки та у випадках необхідності забороняє виробництво робіт і експлуатацію обладнання на окремих ділянках, якщо це загрожує життю і здоров’ю працюючих або може призвести до аварій. Здійснює контроль за роботою вентиляційних систем, станом запобіжних пристосувань і захисних пристроїв. Контролює дотримання графіків вимірів повітряного середовища, рівня виробничого шуму, вібрації тощо, виконання розпоряджень органів державного нагляду, міжвідомчого контролю з дотримання вимог діючих норм і стандартів техніки безпеки в процесі виробництва, проектування нових і реконструйованих виробничих об’єктів. Бере участь у роботі комісії з приймання зазначених об’єктів в експлуатацію. Організовує і проводить вступні інструктажі працівників підприємства та контролює проведення повторних інструктажів. Узгоджує розроблені в підрозділах інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, програми навчання робітників безпечним методам роботи. Бере участь у складанні розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення охорони праці. Контролює правильність складання заявок на спецодяг, спецхарчування, захисні пристрої і т. п. Бере участь у роботі атестаційної комісії та комісії з перевірки знань інженерно — технічними працівниками правил і норм з охорони праці та інструкцій з техніки безпеки.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, методичні, нормативні та інші керівні документи з техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища та роботи з персоналом на електростанціях та підприємствах мереж; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж; правила влаштування електроустановок; положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; правила Держгіртехнагляду Росії; правила застосування та випробування засобів захисту, використовуваних в електроустановках; методи вивчення умов праці на робочих місцях; методи і форми пропаганди та інформації і організацію роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту; систему стандартів безпеки праці, психофізіологічні вимоги до працівників виходячи з категорії важкості робіт, можливості застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю; особливості експлуатації устаткування, яке застосовується на підприємстві; правила і засоби контролю відповідності технічного стану устаткування вимогам безпечного ведення робіт; порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід у галузі охорони праці і техніки безпеки; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; законодавство про працю та охорону праці Російської Федерації.

Вимоги до кваліфікації по розрядам оплати.

8 розряд — вища професійна освіта і стаж роботи за профілем не менше 3 років або середня професійна освіта і стаж роботи за профілем не менше 5 років;

9 розряд — вища професійна освіта і стаж роботи на посаді інспектора по охороні праці і техніці безпеки не менше 3 років або при виконанні посадових обов’язків старшого інспектора по охороні праці і техніці безпеки.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі Інспектор по охороні праці і техніці безпеки (включаючи старшого) НАКАЗ Міністра оборони РФ від 19-04-96 150 ПРО ТАРИФНО — КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИМОГИ) ЗА ПОСАДАМИ КЕРІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ І ТЕХНІЧНИХ ВИКОНАВЦІВ ЗАМЕЩАЕМЫМ ЦИВІЛЬНИМ ПЕРСОНАЛОМ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, УСТАНОВ, ВІЙСЬКОВО — НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РФ, що ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КОШТОРИСНО — БЮДЖЕТНОМУ ФІНАНСУВАННІ (2017). Актуально в 2017 році

Джерело: Інспектор з охорони праці і техніки безпеки (включаючи старшого) НАКАЗ Міністра оборони РФ від 19-04-96 150 ПРО ТАРИФНО — КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ВИМОГИ) ЗА ПОСАДАМИ КЕРІВНИКІВ, ФАХІВЦІВ І ТЕХНІЧНИХ ВИКОНАВЦІВ ЗАМЕЩАЕМЫМ ЦИВІЛЬНИМ ПЕРСОНАЛОМ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, УСТАНОВ, ВІЙСЬКОВО — НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ РФ, що ЗНАХОДЯТЬСЯ НА КОШТОРИСНО — БЮДЖЕТНОМУ ФІНАНСУВАННІ (2017). Актуально в 2017 році | ЗаконПрост!

Також ви можете прочитати