Інструкція по дотриманню правил охорони праці та вимог безпеки для водія пожежної машини.

20.02.2017

Інструкція по дотриманню правил охорони праці та вимог безпеки для водія пожежної машини.

Створено: 2016-09-18 16:27:23

Переглядів: 14121

1.Введення.

Вимоги цієї інструкції обов’язкові для виконання співробітниками. стоять на посаді водій за водіння пожежної машини (далі водія) незалежно від освіти та стажу служби. Вона є узагальненою і регламентує основні питання охорони праці при проходженні на службу і назад, вимоги безпеки перед початком та закінченням часу служби (чергування), вимоги безпеки при участі в гасінні і ліквідації пожеж (наслідків аварій) на обслуговуваному об’єкті (районі виїзду), вимоги безпеки при перебуванні на службі (чергуванні).

2. Загальні вимоги безпеки.

2.1. До самостійного виконання обов’язків водія допускаються особи чоловічої статі, що пройшли медичний огляд; придатні за станом здоров’я до виконання функціональних обов’язків за посадою і мають водійське посвідчення; пройшли курс навчання за відповідною програмою і отримали посвідчення на право роботи на автодрабині, видане кваліфікаційною комісією ГУ; прослухали вступний інструктаж з охорони праці для співробітників підрозділів загону Федеральної протипожежної служби та інструктаж з безпеки праці для всіх працюючих на комбінаті, призначені наказом по загону на посаду.

2.2. Дотримання правил розпорядку дня є обов’язковими і регламентують режим службового часу, час прийому їжі та відпочинку. Водій несе вартову службу у встановленій по сезону формі одягу.

2.3. Водій підпорядковується командиру відділення, а в питаннях технічного обслуговування автомобіля – старшому водію підрозділу і виконує обов’язки за табелем бойового розрахунку відділення з дотриманням вимог охорони праці.

2.4. Мати відповідну кваліфікаційну групу по заходам безпеки при експлуатації електроустановок.

2.5. Своєчасно проходити повторний інструктаж з охорони праці та інструктаж з безпеки праці для всіх працюючих на комбінаті.

2.6. Робочий день (служба) починається прийняттям бойового чергування водія змінюючого варти і закінчується здачею бойового чергування водієві заступающемего варти. При оголошенні сигналу «ТРИВОГА» під час зміни варт до подачі сигналу «ВІДБІЙ» на місце виклику виїжджає водій сменяющегося варти, а водій заступающего – залишається в пожежному депо до отримання розпорядження начальника частини (особи, яка виконує його обов’язки).

2.7. Внутрішній наряд, призначений із співробітників стоять на посаді водія – днювальний по гаражу ( у денний та вечірній час) — несуть службу в чистій і випрасуваній формі за сезоном, охайними.

2.8. Водієві видається формене обмундирування сезонно, за яке він несе відповідальність. Обмундирування своєчасно стирається, прасується, ремонтується, оновлюється.

2.9. У випадку травмування (нещасного випадку) при несенні чергування і виконанні господарських робіт поставити до відома командира відділення і звернутися за допомогою до найближчого лікувально-медичний заклад.

2.10. Знати і правильно застосовувати правила долікарської допомоги, вміти проводити методи оживлення організму (штучне дихання, зовнішній масаж серця), звільняти людину від дій електричного струму.

2.11. Знати і дотримуватися правил особистої гігієни і санітарії, мити руки перед вживанням їжі та після відвідування санвузлів, приходити на службу відпочив, мати охайний вигляд.

2.12. При виконанні спеціальних робіт на пожежі ( ліквідацію наслідків аварій) в умовах крайньої необхідності, пов’язаної з безпосередньою загрозою життю і здоров’ю, можуть виконуватися з відступом від встановлених вимог охорони праці тільки у виняткових випадках, як правило, добровольцями.

2.13. Несе особисту відповідальність за забезпечення справного стану закріпленого пожежного автомобіля, проведення технічних обслуговувань і ремонтів, підтримання у стані постійної готовності до дії пожежного автомобіля.

2.14. Технічний стан закріпленого пожежного автомобіля повинно відповідати вимозі інструкцій заводів-виготовлювачів. Безаварійна і безпечна робота пожежного автомобіля забезпечується своєчасним та кваліфікованим обслуговуванням.

2.15. Щорічно проходити планове медичне обстеження військово-лікарською комісією лікарняно-поліклінічного об’єднання УВС міста для визначення придатності до виконання службових обов’язків.

2.16. За порушення та невиконання вимог цієї інструкції водій несе дисциплінарну відповідальність.

3. Вимоги безпеки перед початком служби (чергування).

3.1. При проходженні на службу (чергування) на міському транспорті (особистому автотранспорті) дотримуватися і виконувати правила дорожнього руху.

3.2. Перевірити наявність на пожежному автомобілі медичною аптечкою з набором медикаментів, згідно переліку.

3.3. Прослухати інструктаж з охорони праці, що проводиться начальником варти (особою, що виконує його обов’язки).

3.4. Мати при собі водійське посвідчення і посвідчення на право керування пожежним автомобілем і роботі з механічною сходами.

3.5. У встановлений розпорядком дня час за сигналом диспетчера (три коротких дзвінка) водій у складі варти будується в установленому начальником частині місці для зміни варт.

3.6. По команді начальника частини (особи, яка виконує його обов’язки): «Караули, рівняйсь, струнко. Для прийому і здачі бойового чергування розійдися» водій за табелем бойового розрахунку відділення та описам приймає від водія сменяющегося варти пожежний автомобіль в обсязі переліку робіт щоденного технічного обслуговування і робить відповідний запис в експлуатаційній карті.

Про результати здачі і прийому доповідає командирові відділення.

3.7. При виявленні несправностей автомобіля приймаються заходи до їх усунення. У разі неможливості негайного усунення несправностей автодрабина виводиться з бойового розрахунку з повідомленням ПСЧ (рішення про виведення з бойового розрахунку автодрабин приймає керівник підрозділу).

3.8. Водій, який не має при собі водійських прав і посвідчення на право роботи на автодрабині. до чергувань не допускається.

3.9. Запуск двигуна автомобіля може проводитися тільки після огляду і приймання обладнання, а також після приєднання газовідводу до вихлопної труби двигуна.

3.10. При перевірці запуском і на холостому ходу роботи двигуна автомобіля час роботи не повинна перевищувати 10 хвилин.

4. Вимоги безпеки під час служби (чергування).

4.1. У приміщеннях пожежного депо підтримувати чистоту і порядок.

4.2. Підтримувати автомобіль в готовності до ведення бойових дій. При виявленні несправностей (порушень) вживати заходів до їх усунення.

4.3. Виконувати заходи, передбачені розпорядком дня. При необхідності прослухати інструктаж з охорони праці (позаплановий, цільовий) з відміткою у Журналі обліку проведених інструктажів з охорони праці з особовим складом».

4.4. При виявленні порушень вимог безпеки в приміщеннях пожежного депо негайно доповідати начальнику відділення.

4.5. При виїзді та слідуванні до місця виклику (пожежі, ліквідації наслідків аварій) на об’єкті, що охороняється (район), при рятуванні людей і майна з висоти, при бойовому розгортанні, збір і повернення в підрозділ дотримуватися вимоги, викладені в «Правилах з охорони праці в підрозділах Державної протипожежної служби» (наказ МНС Росії від 31.12.02 р. № 630), «Бойовий статут пожежної охорони» (наказ МВС РФ від 05.06.95 № 257) та у правилах дорожнього руху.

4.6. При гасінні пожеж (ліквідації наслідків аварій) при несприятливих кліматичних умовах (низька температура, сильний вітер тощо) і в умовах особливої небезпеки для особового складу (СДОР, радіоактивні і вибухові речовини) дотримувати вимоги, викладені в «Правилах з охорони праці в підрозділах Державної протипожежної служби МНС Росії (ПОТ РО-78-001-96)» (наказ ММЧСРоссии від 31.12.02 № 630) і «Бойовому статуті пожежної охорони» (наказ МВС РФ від 05.06.95 № 257).

4.7. При гасінні пожеж (ліквідації наслідків аварій) у вибухопожежонебезпечних цехах (виробництвах) об’єкта виконувати накази і розпорядження непосред-дарських і прямих начальників.

4.8. При проведенні технічних обслуговувань пожежних автомобілів дотримуватися та виконувати вимоги, викладені у «Повчанні по технічній службі Державної протипожежної служби МВС Росії» (наказ МВС РФ від 24.01.96 № 34), «Правила з охорони праці в підрозділах державної протипожежної служби МНС Росії (ПОТ РО-78-001-96)» (наказ МНС Росії від 31.12.04 № 630).

4.9. При раптовому захворюванні поставити до відома командира відділення і після позитивного рішення безпосереднім (прямим) начальником звернутися в найближчий лікувально-медичний заклад. При підтвердженні діагнозу хвороби доповісти про це командиру відділення.

4.10. Дотримуватися вимоги охорони праці при вдосконаленні своєї професійної підготовки і навичок роботи з механічною сходами.

4.11. При тривалих бойових діях забезпечуються харчуванням та умовами для відпочинку в установленому порядку.

4.12. Автомобіль проходить дегазацію після участі в бойових діях щодо гасіння пожеж (ліквідації наслідків аварій) на підприємствах з наявністю отрутохімікатів, на підприємствах хімічної і нафтохімічної промисловості, на підприємствах з наявністю радіоактивних речовин.

4.13. Забороняється залишати на місці пожежі (ліквідацію наслідків аварій) автодрабину без нагляду, переміщати пожежний автомобіль та проводити якісь перестановки без команди оперативних посадових осіб.

4.14. При знаходженні на території об’єкта виконувати заходи безпеки, викладені в правилах (інструкціях) для цехів (виробництв) комбінату.

4.15. При наявність на об’єкті балонів з газом створює небезпеку травмування та загибелі особового складу ДПС при ліквідації пожежі та її наслідків. Для забезпечення контролю за дотриманням особовим складом ФПС і учасниками гасіння заходів безпеки і правил охорони праці РТП призначає відповідального.

Відповідальний за охорону праці своєчасно інформує оперативний штаб на пожежі про виникнення небезпеки та вжиті заходи.

При проведенні розвідки необхідно передбачити захист особового складу від ураження вибуховою хвилею, осколками і тепловим випромінюванням з використанням бронежилетів, шоломів військового зразка, захисних екранів.

Екіпірування особового складу ФПС має строго відповідати вимогам Бойового статуту пожежної охорони і Правил з охорони праці в підрозділах ДПС МВС Росії.

Для захисту особового складу застосовувати індивідуальні засоби захисту органів дихання і зору при роботі в зоні пожежі, а також місцях можливого скупчення газоподібних речовин і продуктів їх горіння.

Організувати оточення місця пожежі на відстані 300м із залученням для цієї мети складу охорони об’єкта і нарядів міліції.

Евакуацію газових балонів проводити вкрай обережно, без ударів і перекидання, не відкриваючи і не закриваючи запірну арматуру і т. д.

Викликати на місце пожежі та організувати чергування бригади швидкої медичної допомоги до ліквідації пожежі. Передбачити встановлення і оголошення особовому складу підрозділів ДПС сигналу для відходу з позицій при виникненні небезпеки.

5. Вимоги безпеки по закінченні служби (чергування).

5.1. Підготувати автомобіль до здачі згідно з обов’язками номери бойового розрахунку, повністю заправлений експлуатаційними матеріалами. укомплектовану згідно табельной положенности.

5.2. У приміщеннях пожежного депо та на прилеглій території навести порядок і чистоту.

У службових приміщеннях перевірити наявність і стан майна згідно описам.

5.3. У встановлений розпорядком дня час, за сигналом диспетчера (три коротких дзвінка) у складі варти будується в установленому начальником частині місці для зміни варт.

5.3. По команді начальника частини (особи, яка виконує його обов’язки): «Караули, рівняйсь, струнко. Для прийому і здачі бойового чергування розійдися» водій за табелем основних обов’язків бойового розрахунку відділення та описам здає водієві заступающего варти автодрабину. Про результати здачі і прийому доповідає командирові відділення.

5.4. При виявленні несправностей автодрабини приймаються заходи по їх усуненню. У разі неможливості негайного усунення несправностей пожежа-ний автомобіль виводиться з бойового розрахунку з повідомленням ПСЧ (рішення про виведення пожежного автомобіля з бойового розрахунку приймає керівник підрозділу).

5.5 За сигналом диспетчера «ВІДБІЙ» (два коротких дзвінка) водій сменяющегося варти вважається вільним від несення служби.

5.7. При необхідності водій приймає душ і прибирає обмундирування в спеціально відведене місце.

5.8. При проходженні додому дотримуватися і виконувати правила дорожнього руху.

Можливо вам знадобиться:

Короткий опис статті: інструкції з охорони праці у медичних закладах Вимоги цієї інструкції обов’язкові для виконання співробітниками , які стоять на посаді водій за водіння пожежної машини (далі водія) незалежно від освіти та стажу служби 0

Джерело: Інструкція по дотриманню правил охорони праці та вимог безпеки для водія пожежної машини.

Також ви можете прочитати