Інструкція з охорони праці для медсестри щеплення і процедурного кабінету .

20.02.2017

Інструкція з охорони праці для медсестри щеплення і процедурного кабінету

Інструкція з охорони праці для медсестри щеплення і процедурного кабінету .

05.02.2015 – Представляємо вашій увазі інструкцію по охороні праці для медсестри щеплення і процедурного кабінету. Інструкція включає п’ять розділів: 1) загальні вимоги з охорони праці; 2) вимоги охорони праці перед початком роботи; 3) вимоги з охорони праці при виконанні роботи; 4) вимоги охорони праці після закінчення роботи; 5) вимоги охорони праці в аварійних ситуаціях.

Розділ 1. Загальні вимоги з охорони праці

1. До самостійної роботи в якості медичної сестри щеплення і процедурного кабінету організації допускаються особи, які мають відповідну медичну освіту і професійну підготовку за фахом, володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог діючих нормативних правових актів, що не мають протипоказань до роботи за даною спеціальністю за станом здоров’я, пройшли в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

2. Медична сестра повинна бути навчений безпечним методам і прийомам виконання робіт, пройти вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, при необхідності пройти стажування на робочому місці і перевірку знань з охорони праці.

Повторний інструктаж з охорони праці повинен проводитися в терміни не рідше одного разу в шість місяців.

При роботі з електричними приладами медсестра повинна мати 1 групу з електробезпеки.

3. Медична сестра зобов’язана:

дотримуватися режиму праці та відпочинку, встановлений законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, трудову дисципліну, виконувати вимоги охорони праці, правил особистої гігієни;

виконувати вимоги пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння;

палити тільки у встановлених для куріння місцях;

знати прийоми надання першої допомоги при нещасних випадках;

про несправності устаткування і інших зауважень по роботі з медичним обладнанням, приладами та інструментом повідомляти завідувача кабінетом або особам, що здійснюють технічне обслуговування обладнання;

дотримуватися вимог з охорони праці, а також правила поведінки на території установи, у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях;

підтримувати порядок на своєму робочому місці;

проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди, підготовку (навчання), перепідготовку, підвищення кваліфікації та перевірку знань з питань охорони праці;

уважно виконувати свої службові обов’язки;

використовувати обладнання і інструменти строго у відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;

правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту згідно з умовами характером виконуваної роботи.

4. При виконанні робіт в прищеплювальному та процедурному кабінеті на медичну сестру можлива дія наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

біологічний фактор при обслуговуванні хворих;

відповідальність за функціональну якість кінцевого результату;

відповідальність за безпеку інших осіб;

підвищена напруга органів зору.

5. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату проводяться регулярне протягом робочого дня провітрювання та щоденне вологе прибирання приміщень, використовуються зволожувачі повітря. Періодично, не рідше одного разу на місяць повинна проводитися генеральне прибирання з миттям стін, підлог, дверей, підвіконь, внутрішньої сторони вікон .

6. При роботі в прищепних і процедурних кабінетах повинен бути забезпечений доступ працівників до первинним засобам пожежогасіння, аптечкам першої медичної допомоги. Працівник повинен знати перелік медикаментів, що входять до аптечки першої медичної допомоги, знати її місцезнаходження, вміти користуватися засобами пожежогасіння.

7. Медична сестра при роботі в прищеплювальному та процедурному кабінеті з урахуванням впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів повинна бути забезпечена засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ), у відповідності з Типовими галузевими нормами безплатної видачі засобів індивідуального захисту, затвердженими Постановою Міністерства праці та соціального захисту від 01.09.2008 р. за № 129.

Короткий опис статті: інструкція з охорони праці для медичної сестри

Джерело: Інструкція з охорони праці для медсестри щеплення і процедурного кабінету » Businessforecast.by — прогнозування для професіоналів

Також ви можете прочитати