Інструкція з охорони праці медичного реєстратора . Охорона праці

30.09.2015

Інструкція з охорони праці медичного реєстратора

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного реєстратора

Глава 1.

Загальні вимоги з охорони праці

1. До самостійної роботи для проведення медичних маніпуляцій допускаються особи у віці не молодше 18 років, які мають відповідну освіту і професійну підготовку за фахом, володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог діючих нормативних правових актів, що не мають протипоказань до роботи за даною спеціальністю за станом здоров’я, пройшли в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, при необхідності стажування на робочому місці. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу в шість місяців.

При роботі з електроприладами працівник повинен мати з електробезпеки групу I і проходити щорічну перевірку знань в обсязі вимог з електробезпеки до групи I.

2. До роботи з персональними електронно-обчислювальними машинами (ПЕОМ) не допускаються жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми.

3. Медичний реєстратор зобов’язаний:

— дотримуватися вимог з охорони праці, а також правила поведінки на території установи, у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях;

— підтримувати порядок на своєму робочому місці;

— проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди, підготовку (навчання), перепідготовку, стажування, інструктаж, підвищення кваліфікації і перевірку знань з питань охорони праці;

— виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону праці;

— виконувати норми і зобов’язання по охороні праці, передбачені колективним договором, угодою, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками;

— уважно виконувати свої посадові обов’язки, не відволікатися;

— використовувати обладнання і інструменти в суворій відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;

— використовувати і правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту згідно з умовами і характером виконуваної роботи;

— у разі відсутності засобів індивідуального захисту негайно повідомити про це безпосереднього керівника;

негайно повідомляти безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю або здоров’ю працівників та оточуючих, стався нещасний випадок, погіршення стану свого здоров’я;

виконувати вимоги та приписи знаків безпеки, сигнальних кольорів і розмітки;

вміти надавати долікарську медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

— знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежно-рятувальної служби, швидкої медичної; допомоги, аварійної служби газового господарства і т.д.) та термінового інформування безпосереднього і вищестоящих керівників. Знати місце зберігання аптечки, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

— при русі з роботи і на роботу дотримуватися заходів безпеки. Носити зручне взуття для ходьби. При русі по сходовим маршам триматися за поручні. Проявляти обережність при русі в мокру погоду (при ожеледі, снігопаді, в умовах обмеженої видимості). Дотримувати правила дорожнього руху при користуванні міським і службовим транспортом.

4. Неприпустимо перебувати на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин. Забороняється розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин на робочому місці або в робочий час, куріння у невстановлених місцях.

5.У процесі праці на медичного реєстратора при певних умовах можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори:

— підвищена напруженість зорового аналізатора;

— підвищена напруженість слухового аналізатора;

— підвищені рівні електромагнітного випромінювання промислової частоти і високочастотні;

— підвищені рівні статичної електрики;

— підвищені рівні запиленості повітря робочої зони;

— підвищений чи знижений рівень освітленості робочої зони;

— підвищений рівень прямої і відбитої блесткости;

— підвищений рівень пульсації світлового потоку;

— напруга уваги;

— великий обсяг інформації, що обробляється в одиницю часу;

— монотонність праці;

— емоційні перевантаження;

— підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини.

6. Для безпеки праці та з метою запобігання виробничого травматизму медичний реєстратор забезпечується наступними засобами індивідуального захисту:

Короткий опис статті: інструкції з охорони праці в медицині Інструкція з охорони праці медичного реєстратора. Отримаєте і користуйтеся Інструкцією з охорони праці медичного реєстратора Інструкція з охорони праці медичного реєстратора

Джерело: Інструкція з охорони праці медичного реєстратора | Охорона праці

Також ви можете прочитати