• Різне

  Інструкція з охорони праці медичного реєстратора . Охорона праці

  30.09.2015

  Інструкція з охорони праці медичного реєстратора

  ІНСТРУКЦІЯ

  для медичного реєстратора

  Глава 1.

  Загальні вимоги з охорони праці

  1. До самостійної роботи для проведення медичних маніпуляцій допускаються особи у віці не молодше 18 років, які мають відповідну освіту і професійну підготовку за фахом, володіють теоретичними знаннями і професійними навичками відповідно до вимог діючих нормативних правових актів, що не мають протипоказань до роботи за даною спеціальністю за станом здоров’я, пройшли в установленому порядку попередній (при вступі на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, вступний інструктаж з охорони праці та інструктаж з охорони праці на робочому місці, перевірку знань вимог охорони праці, при необхідності стажування на робочому місці. Повторні інструктажі з охорони праці повинні проводитися не рідше одного разу в шість місяців.

  При роботі з електроприладами працівник повинен мати з електробезпеки групу I і проходити щорічну перевірку знань в обсязі вимог з електробезпеки до групи I.

  2. До роботи з персональними електронно-обчислювальними машинами (ПЕОМ) не допускаються жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми.

  3. Медичний реєстратор зобов’язаний:

  — дотримуватися вимог з охорони праці, а також правила поведінки на території установи, у виробничих, допоміжних і побутових приміщеннях;

  — підтримувати порядок на своєму робочому місці;

  — проходити у встановленому законодавством порядку медичні огляди, підготовку (навчання), перепідготовку, стажування, інструктаж, підвищення кваліфікації і перевірку знань з питань охорони праці;

  — виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону праці;

  — виконувати норми і зобов’язання по охороні праці, передбачені колективним договором, угодою, трудовим договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками;

  — уважно виконувати свої посадові обов’язки, не відволікатися;

  — використовувати обладнання і інструменти в суворій відповідності з інструкціями заводів-виготовлювачів;

  — використовувати і правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту згідно з умовами і характером виконуваної роботи;

  — у разі відсутності засобів індивідуального захисту негайно повідомити про це безпосереднього керівника;

  негайно повідомляти безпосереднього або вищестоящого керівника про будь-якій ситуації, яка загрожує життю або здоров’ю працівників та оточуючих, стався нещасний випадок, погіршення стану свого здоров’я;

  виконувати вимоги та приписи знаків безпеки, сигнальних кольорів і розмітки;

  вміти надавати долікарську медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

  — знати номери телефонів для виклику екстрених служб (пожежно-рятувальної служби, швидкої медичної; допомоги, аварійної служби газового господарства і т.д.) та термінового інформування безпосереднього і вищестоящих керівників. Знати місце зберігання аптечки, шляхи евакуації людей при надзвичайних ситуаціях.

  — при русі з роботи і на роботу дотримуватися заходів безпеки. Носити зручне взуття для ходьби. При русі по сходовим маршам триматися за поручні. Проявляти обережність при русі в мокру погоду (при ожеледі, снігопаді, в умовах обмеженої видимості). Дотримувати правила дорожнього руху при користуванні міським і службовим транспортом.

  4. Неприпустимо перебувати на робочому місці у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин. Забороняється розпивання спиртних напоїв, вживання наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин на робочому місці або в робочий час, куріння у невстановлених місцях.

  5.У процесі праці на медичного реєстратора при певних умовах можуть впливати такі шкідливі виробничі фактори:

  — підвищена напруженість зорового аналізатора;

  — підвищена напруженість слухового аналізатора;

  — підвищені рівні електромагнітного випромінювання промислової частоти і високочастотні;

  — підвищені рівні статичної електрики;

  — підвищені рівні запиленості повітря робочої зони;

  — підвищений чи знижений рівень освітленості робочої зони;

  — підвищений рівень прямої і відбитої блесткости;

  — підвищений рівень пульсації світлового потоку;

  — напруга уваги;

  — великий обсяг інформації, що обробляється в одиницю часу;

  — монотонність праці;

  — емоційні перевантаження;

  — підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини.

  6. Для безпеки праці та з метою запобігання виробничого травматизму медичний реєстратор забезпечується наступними засобами індивідуального захисту:

  Короткий опис статті: інструкції з охорони праці в медицині Інструкція з охорони праці медичного реєстратора. Отримаєте і користуйтеся Інструкцією з охорони праці медичного реєстратора Інструкція з охорони праці медичного реєстратора

  Джерело: Інструкція з охорони праці медичного реєстратора | Охорона праці

  Також ви можете прочитати