Ізотопи в медицині

04.10.2015

Ізотопи в медицині

Сьогодні радіонуклідні методи дослідження і лікування широко застосовуються в різних галузях наукової і практичної медицини — в онкології, кардіології, гепатології, урології та нефрології, пульмонології, ендокринології, травматології, неврології і нейрохірургії, педіатрії, алергології, гематології, клінічної імунології та ін

Класифікація радіонуклідів, що використовуються в ядерній медицині

Радіонукліди для ядерної медицини та відповідні РФП на їх основі з точки зору галузі їх застосування класифікують за окремими групами як діагностичні і терапевтичні .

Ізотопи в медицині

У РФП діагностичного призначення радіонуклід є інформаційним носієм, випромінювання якого, проникаюче за межі організму, реєструється зовнішніми детекторами. При цьому в залежності від типу випромінювання радіонукліди діагностичного призначення можуть бути віднесені до двох груп:

 1. Радионкулиды для ОФЕКТ (SPECT в англійській абревіатурі) — однофотонная емісійна комп’ютерна томографія; до оптимальним радіонуклідам для ОФЕКТ відносяться γ-випромінювачі з енергією γ-квантів в межах 100-200 кев і періодами напіврозпаду від декількох хвилин до декількох днів.
 2. Радіонукліди для ПЕТ (PET) — позитронно-эмиссионнная томографія — β+ — випромінювачі з періодами напіврозпаду від кількох секунд до декількох годин.

У РФП терапевтичного призначення радіонуклід є основним лікувальним початком, що дозволяє локалізувати лікувальну дозу випромінювання безпосередньо в органі-мішені або, іноді, в уражених клітинах, і, відповідно, забезпечити мінімальне опромінення навколишніх здорових клітин органів і тканин. В залежності від характеру і локалізації патологічного процесу для радіотерапії використовують:

 • β (-) випромінювачі з енергіями β (-) частинок в області 200-2000 кев
 • α-випромінювачі з високою лінійною передачею енергії (ЛПЕ

100 кев/мкм) і коротким пробігом часток (50-100 мкм);

 • радіонукліди, розпадаються електронним захопленням (ЕЗ) або внутрішньої електронної конверсією (ВЕК).
 • Переважна більшість діагностичних процедур (

  80%) за допомогою техніки ОФЕКТ виконується протягом останніх 30 років з препаратами 99m Tc, який називають «робочим конем ядерної медицини». Широко використовуються I-123, Tl-201, In-111, в окремих випадках при необхідності застосовуються діагностичні методики з Cr-51, Ga-67, Kr-81m, I-131 та ін. Серед позитрон-випромінюючих радіонуклідів в основному використовуються C-11, N 13, O-15 і F-18 (застосовується найбільш широко).

  Інтенсивно розвивається променева терапія відкритими джерелами радіонуклідами, яка є ефективним засобом як самостійного, так і комбінованого лікування хворих. Ці методи особливо ефективні у променевій терапії злоякісних лімфом, раку щитовидної залози, гормонозалежних пухлин, при наявності метастатичного ураження скелета і лімфатичної системи, ревматоїдних артритах і ін

  Короткий опис статті: картинки медицина ВАТ «В/О «Ізотоп» — підприємство Держкорпорації «Росатом», яка працює на ринках ізотопної продукції, радиоционной техніки, медичного обладнання та устаткування загального призначення. Ізотоп Росатом , медичне обладнання

  Джерело: Ізотопи в медицині

  Також ви можете прочитати