Компютерна діагностика XXI століття. Біорезонансне тестування.

20.10.2015

Апарат «Оберон» розроблено телеметричної обробки даних для нелінійного аналізу Інститутом Прикладної Психофізики р. Омська.

Російські вчені зробили справжню революцію у створення комп’ютерних систем, здатних самостійно знаходити дефекти і патології органів і тканин людини.

Створена не має аналогів у світі діагностична апаратура, що дозволяє по зміні хвильових характеристик тканин і клітин організму простежити всі відхилення від стану здоров’я людини. Ця апаратура дозволяє проводити діагностику ранніх форм захворювань. Виявляти схильність до захворювань.

нелінійної Системи діагностики, засновані на спектральному аналізі вихрових магнітних полів живих організмів дають прекрасну можливість отримати найбільш повну інформацію про стан здоров’я на самих початкових етапах появи захворювань. Таку ранню і точну діагностику неможливо провести ніякими іншими способами: за допомогою УЗД, рентгена, ЯРЕМ, комп’ютерної томографії або будь-яких інших методів апаратної діагностики, які можуть виявити лише вже цілком сформований патологічний процес.

Розроблений нами апаратно-програмний комплекс «Оберон»: дозволяє не тільки зафіксувати і розшифрувати інформацію електромагнітних полів живих організмів, але і представити її на екрані монітора комп’ютера у вигляді віртуальної динамічної моделі органів у певних кольорах. Такі реальні зображення живих органів людини дають можливість не тільки проводити надранню діагностику, але і активно управляти гомеостазом.

Діагностична система «Оберон» унікальна ще й тому, що може сама призначати оптимальне лікування при будь-якому захворюванні. Проводячи комп’ютерне порівняння по спектральним характеристикам відповідних хворих органів одномоментно з усіма наявними в пам’яті комп’ютера спектральними характеристиками лікувальних препаратів. Система «Оберон» відразу виявляє найбільш дієвий засіб для кожного конкретного захворювання.

ПРИНЦИПИ РОБОТИ

У відповідності з теорією ентропійної логіки інтенсивність обміну інформацією двох інформаційно-які обмінюються систем А й зростає при руйнуванні порядку в який-небудь однієї з цих систем. Ступінь упорядкованості всякої системи еквівалентна кількості міститься в ній інформації. Тому, руйнування порядку в одній з систем (А), з паралельною передачею інформації другій системі (В) — виражає закон збереження інформації постуліруемим теорією квантової ентропійної логіки.

Теорія ентропійної логіки встановлює, що ці положення фізично правомірні тільки у тому випадку, якщо системи А і В квантові, і сукупність з частин А і В може описуватися одним квантовим станом. Це передбачає наявність початково існуючого інформаційного обміну, що передує руйнуванню структур однією з систем, що в рамках ентропійної логіки, пов’язує обидві частини в єдину квантову систему, оскільки відповідає ефекту Ейнштейна-Подольського-Подільського.

Теорія квантової ентропійної логіки дозволяє пояснити багато деталей фундаментальних психофізичних механізмів, які задіяні в далі передачі інформації між двома просторово рознесеними об’єктами. Теорія розкриває механізми, які формують асоціативність, інформаційну вибірковість та інші характеристики такого екзотичного каналу передачі інформації.

Для кожного різновиду клітин існує своя енергія руйнування, характерна для певних внутрішньоклітинних молекулярних зв’язків.

Відповідно змінюючи характеристики випромінювання електромагнітного генератора метатрона (кадистора), можна викликати руйнування зв’язків внутрішньоклітинних структур (і пов’язаних з ними спінових орієнтації бимолекулярных сполук) у клітин будь-яких тканин організму.

Цілком природно, що чим більше нестабільному і, відповідно, вже в пошкодженому стані перебувають досліджувані тканини, тим більший відгук, згідно з теорією квантової ентропійної логіки, ми отримаємо. При цьому скануючі частоти будуть координувати положення відгуку, що в сукупності з величиною відгуку, буде креслити загальну геометрію накопичених в організмі ушкоджень.

Причому, оскільки відгук вловлюється за рахунок роботи психофізичних феноменів, то нами додатково вводиться ряд фізичних впливів активізують функцію мозку випробовуваних, а також резонансно подстраивающие їх (візуалізація локованих органів на дисплеї комп’ютера, використання принципу асоціативності).

Використана при лоцировании, руйнівне характерні молекулярні зв’язки, енергетична посилка завжди сполучається резонансу відповідних електронних переходів у структурі кадистора. А на основі цього резонансу і вивільненої (при руйнуванні спінових організацій) енергії, за рахунок виникнення метастабільних, нелінійних процесів в оптоелектронної структурі кадистора, здійснюється квантова підкачка, що породжує посилення відповідного сигналу, випромінюваного організмом.

Короткий опис статті: оберон діагностика Комп’ютерна діагностика XXI століття. Біорезонансне тестування. Апаратно-програмний комплекс ОБЕРОН. комплекс,Биорезонансное,тестирование,патологии,диагноза,беременным,женщинам,детям,флора,орган,бактерии,грибки,вирусы,простейшие,язвы,желудка,миомы,мастопатии,простатита,сердечно,сосудистых,заболеваний,гомеостаза,ОБЕРОН

Джерело: Комп’ютерна діагностика XXI століття. Біорезонансне тестування. Апаратно-програмний комплекс ОБЕРОН.

Також ви можете прочитати