Компютерний контроль практичних навичок, Міністерство охорони здоровя

20.02.2017

Міністерство охорони здоров’я республіки білорусь

ПИТАННЯ 3. Вкажіть проекцію, в якій виконано дане дослідження.

Накопичення РФП в печінці знижений.

Відзначається переважне накопичення РФП в лівій частці печінки.

До групи основних методів дослідження.

ПИТАННЯ 4. Перерахуйте рентгенологічні симптоми, що виявляються при даному дослідженні.

Великі множинні кулясті тіні в легенях.

Безліч вогнищевих тіней в легенях з обох сторін.

Линденбратен Л. Д. Лясс Ф. М. Медична радіологія. – М. Медицина, 1979. – С. 379.

Мілько в. І. Лазар Л. Ф. Назимук Н.Ф. Медична радіологія: Підручник. – Київ, 1980. – С. 277.

Линденбратен Л. Д. Королюк В. П. Медична радіологія: Підручник для студентів. – М. Медицина, 2000.

Маркварде М. М. Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. Сергєєва В. І. Методи променевого дослідження різних органів і систем: Навч. посібник. ? Мн. 1996.

Маркварде М. М. Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. Сергєєва В. І. Класифікація методів променевої діагностики: Учеб. посібник. ? Мн. 1996.

Маркварде М.М. Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. Сергєєва В. І. Борейко С. Б. Нікітін Б. H . Саврасова Н.А. Маркварде Ю. М. Питання до комп’ютерної програми «Екзаменатор» з променевої діагностики: Учеб. посібник. ? Мн. 1996.

Галкін Л. П. Палітурників А. М. Введення в променеву діагностику: Метод. посібник для студентів. ? Гомель, 1996.

Маркварде М. М. Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. та ін. Питання променевої діагностики до комп’ютерної програми «Екзаменатор». ? Мн. 2000.

Маркварде М. М. Рентгенологічне дослідження кістково-суглобового апарату. ? Мн. 2002.

Маркварде М. М. Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. та ін. Технології променевої діагностики. ? Мн. 2003.

Тихомирова Т. Ф. Рожковська Ст. Ст. Сергєєва В. І. та ін. Комп’ютерний контроль знань з сучасних методів променевої діагностики та променевої терапії. ? Мн. 2003.

Додаткова

Клінічна рентгенорадиология. – М. Медицина, 1985. ? Т. 4. – С. 365; Т. 5. – С. 490.

Габунія Р. В. Колеснікова Е. К. Можливості КТ у дослідженні органів черевної порожнини і ретроперитонеального простору. – № 10. – С. 3?9.

Двоскін В. С. Степанова В. П. Руда М. Я. Радіонуклідна діагностика гострого інфаркту міокарда // Мед. радіологія. – 1980. – № 7. – 21 С.?27.

Переслегін І. А. Саркісян Ю. Г. Клінічна радіологія. – М. Медицина, 1973. – С. 455.

Рудерман А. В. Близкофокусная терапія. – М. Медицина, 1968. – С. 234.

Зубовський Р. А. Радіонуклідна діагностика в педіатрії. ? Л. Медицина, 1983. ? 167 с.

Ішмухаметов А. В. Радіоізотопна діагностика захворювань органів травлення. ? М. Медицина, 1979. ? 280 с.

Ішмухаметов А. В. Основи радіонуклідного дослідження при невідкладних станах. // Мед. радіологія. ? 1981. ? № 10. ? С. 54?61.

Клінічна рентгенорадиология. Посібник у 3-х томах / Під ред. Р. А. 3едгенидзе. ? М. Медицина, 1983.

Клінічна ультразвукова діагностика: Керівництво для лікарів у 2 томах / Під ред. Н.М. Мухорлямова. ? М. Медицина, 1987.

Кишковский А. Н. Тютін Л. А. Невідкладна рентгенодіагностика: Керівництво для лікарів. ? М. Медицина, 1989.

Рабкін В. X . Матевосов А. Л. Готман Л. Н. Рентгеноэндоваскулярная хірургія. ? М. Медицина, 1987.

Технічні засоби медичної інтроскопії / Під ред. Б. В. Леонова. ? М. Медицина, 1989.

Короткий опис статті: радіологія підручник скачать

Джерело: Комп’ютерний контроль практичних навичок — Міністерство охорони здоров’я республіки білорусь

Також ви можете прочитати