• Різне

  Латинські слова, крилаті вирази вислови на латині

  20.02.2017

  Крилаті латинські вирази — про латиною та латинських словах.

  У світі латинська мова по праву вважається одним з найбільш древніх індоєвропейських мов, а з’явилася латинь у середині II тисячолітті до нашої ери. До слова — основою багатьох сучасних мов, насамперед європейських, послужив латинська мова. Багато латинські слова мають походження в європейських мовах.

  Латинь — пропонуємо вам дізнатися про латині, слова походять від латинської мови, прочитайте крилаті латинські вирази, слова і вислови. worldluxrealty.com/node/2801

  На початку XIX століття латинська мова поступово припинив використовуватися в широкому вжитку. У сучасному світі латину застосовують в католицькій церкві, насамперед, як міжнародної мови науки, а також в якості міжнародної суспільно-політичної та наукової термінології.

  Переклад з російської мови на латинську мову, може бути дуже простим, а іноді досить складним. Хоча російська мова і латинська — схожі, а по своїй морфології, мають досить багато спільного, переклад в деяких випадках може бути утруднений різними винятками, відступами від правил, як і запозиченими з інших мов словами.

  Також істотним у перекладі може бути те, на латину якого історичного періоду здійснюється переклад. Істориками виділені наступні типи латинської мови: архаїчна, класична і пост класична латинь, а ще пізня, літургійна і народна латинь. У кожен період часу, латинська мова характеризується своїми особливостями.

  Латинська мова, крилаті латинські вирази і вирази

  Латинські слова, крилаті вирази вислови на латині

  Латини — вирази та висловлювання

  Ab absurdo — від протилежного (метод докази)

  Ab exterioribus ad interiora — від зовнішнього до внутрішнього

  Ab hoc et ab hoc — так і сяк, без толку, до речі і недоречно

  Abiit, excessit, evasit, erupit — пішов, зник,врятувався, біг (Цицерон)

  Ab imo pectore — з повною щирістю, від душі

  Ab incunabulis — з колиски, з самого початку

  Ab initio — з виникнення, від початку

  Ab origine — з самого початку, з азів

  Ab ovo — з початку (досл. з яйця)

  Ab ovo usque ad mala — від початку до кінця (Горацій) (досл. від яйця до яблук; у римлян обід починався з яєць, кінчався яблуками)

  Absque omni exceptione — без всякого сумніву

  Ab urbe condita — від заснування Риму

  Abusus in Baccho — зловживання вином

  А contrarіo — доводити від протилежного

  Acta diurna — події дня, хроніка

  Actum atque tractatum — зроблено і обговорено

  Ad absurdum — приведення до безглуздим висновку

  Ad avisandum — для попереднього повідомлення

  Ad cogitandum et agendum homo natus est — для думки і дії народжена людина

  Ad disputandum — для обговорення

  Ad exemplum — за зразком; для прикладу

  Ad extra — до крайньої міри

  Ad fontes — звертатися до джерел, до оригіналів

  Ad gloriam — на славу

  Ad hoc — до цього, для даного випадку, для цієї мети

  Ad hominem — стосовно до людини

  Ad honores — заради пошани

  Ad Kalendas Graecas — на невизначений термін, ніколи: рос.- після дощику в четвер (досл. до грецьких календ, яких у греків не було)

  Ad patres — до праотців, померти

  Ad referendum — для доповіді

  Ad rem — по суті справи, до справи

  Ad tertium — в-третіх

  Ad unguem — до нігтика, до точності

  Ad usum — для використання, для вживання

  Ad usum externum — для зовнішнього застосування

  Ad usum internum — для внутрішнього застосування

  Ad usum proprium — для власного вживання

  Ad valorem — no гідно

  Ad vocem — до речі помітити

  Aequo animo — байдуже, терпляче

  Alea jacta est — жереб кинуто; прийнято безповоротне рішення (Юлій Цезар)

  Alias — по-іншому, інакше, крім того.

  Alibi — в іншому місці

  Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt — чужі вади у нас на очах, наші — за спиною; в чужому оці соломинку ти бачиш, в своєму і колоди не помічаєш

  А linea — з нового рядка

  Alma mater — годуюча мати, мати-годувальниця (шанобливо про навчальний заклад)

  Altera pars — інша (противна сторона

  Alter ego — мій двійник, інший я

  Amat victoria curam — перемога любить старанність (піклування)

  Amicus certus in re incerta cernitur — вірний друг пізнається у біді

  Amicus humani generis — один роду людського

  Amicus Plato, sed magis amica veritas — мені доріг Платон, але істина ще дорожче; правда понад усе (досл. друг-Платон, але істина дорожче) (Аристотель)

  Amor tussisque non celantur — любов і кашель не приховаєш

  Anni currentis (а. с.) — цього (поточного) року

  Anni futuri (а. f.) — майбутнього року

  Antiquo more — за старовинним звичаєм

  А pedibus usque ad caput — з ніг до голови

  Арertо libro — з листа, без підготовки

  А posteriori — виходячи з досвіду, на підставі досвіду

  А prima facie — на перший погляд

  А priori — заздалегідь, до досвіду, без перевірки, незалежно від досвіду

  Arbor vitae — дерево життя

  Argumentum ad ignorantiam — аргумент, розрахований на необізнаність співрозмовника

  Ars longa, vita brevis est — галузь науки безмежна, а життя коротке, мистецтво довговічне, а життя коротке (Гіппократ) (коментар)

  Ars Phoebea — сонячне (лікарська) мистецтво

  Arte — майстерно, майстерно worldluxrealty.com/node/2801

  Arte et humanitate, labore et scientia — мистецтвом і людинолюбством, працею і знанням

  А solis ortu usque ad occasum — від сходу сонця до заходу

  Audaces fortuna juvat — сміливим доля допомагає (Вергілій)

  Audiatur et altera pars — слід вислухати й іншу сторону (необхідно вислухати обвинуваченого й обвинувача)

  Auferte malum ех vobis — викорените (исторгните) зло із середовища вашої

  Аигеа mediocritas — золота середина

  Auscultare disce — вчись (уважно) слухати

  Aut Саеѕаг, aut nihil — все, або нічого; або Цезар, або ніщо

  Aut vincere, aut mori — перемога або смерть; перемогти або померти

  гага Avis — рідкісна птиця, рідкість

  Beata stultica — блаженна дурість

  Beatitudo поп est virtutis praemium, sed ipsa virtus — щастя не в нагороду за доблесть, а в самій доблесті (Спіноза)

  Bellum frigidum — холодна війна

  Benedicite! — в добрий час!

  Bis — двічі

  Bis dat, qui cito dat — хто швидко дає, той двічі дасть; подвійно дає той, хто дає швидко (Публілій Сір)

  Вопа fide — довірливо, щиро; добросовісно; гідним чином

  Вопа mente — з добрими намірами

  Brevi manu — без зволікань, без формальностей (досл. короткою рукою)

  Brevis esse laboro, obscurus fiо — якщо я намагаюся бути коротким, я стаю незрозумілим

  Capiat qui сареге potest — лови, хто може зловити

  Сагре diem — лови день; користуйся кожним днем; не відкладай на завтра те, що повинен зробити сьогодні (Горацій)

  Castigare ridendo mores — сміхом виправляти звичаї

  Casu — випадково

  Casus — випадок

  Casus belli — привід до війни, до конфлікту

  Causa causalis — причина причин, головна причина

  Cave! — будь обережний! Остерігайся!

  Cessante causa, cessat effectus — з припиненням причини припиняється дія

  Сеterа desiderantur — про решту залишається тільки бажати

  Ceteris paribus — при інших рівних умовах

  Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu — нехай хірург перш діє розумом і очима, а потім — озброєної (скальпелем) рукою

  Circulus vitiosus — порочне коло

  Cis — по цю сторону

  Citato loсо — в цитованому місці, там же

  Citius, altius, fortius! — швидше, вище, сильніше! (девіз олімпійських ігор)

  Cogito, ergo sum — я мислю, отже, існую (Декарт)

  Cognomine — за покликанням

  Cognosce te ipsum — пізнай самого себе

  Con amore — з любов’ю

  Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur — за згодою малі справи зростають, при незгоді великі справи руйнуються (Гай Саллюстий Крисп)

  Concordia victoriam gignit — згода породжує перемогу

  Conditio sine qua non — обов’язкова умова

  Confer! — дивись! Порівняй! (посилання у наукових роботах)

  Confessio extrajudicialis in se nulla est; et quod nullum est, піп potest adminiculari — позасудові визнання самі по собі нічого не варті, а те, що нічого варто, не може служити опорою

  omnium Consensu — з загальної згоди

  Consuetudo est аlterа natura — звичка — друга натура

  Consumor aliis inserviendo — служачи іншим, расточаю себе; світячи іншим, згораю сам

  Contraria contrariis curantur — протилежне лікується протилежним

  Contra spem — всупереч очікуванню

  Contra spem spero — сподіваюся всупереч очікуванню

  Contra vim mortis поп est medicamen in hortis — проти сили смерті в городах (садах) немає ліків

  Copia verborum — багатослівність

  Coram populi — в присутності народу

  Corpus delicti — склад злочину; речовий доказ

  Credo — вірую

  Cui bono? Cui prodest? — кому добре? Хто від цього виграє? (Л. Кассій Лонгін Равилла)

  Cujusvis hominis est errare; nullius, nisi insipientis in errore perseverare — кожній людині властиво помилятися, але тільки глупцу властиво упиратися в помилку (Цицерон)

  Cum grano salis — з крупинкою солі; дотепно, з розумом, з застереженнями

  Currente calamo — наспіх (досл. побіжним пером)

  Curriculum vitae — життєпис, короткі відомості про життя, біографія (досл. біг життя)

  De actu et visu — за досвідом і спостереженнями

  Debes, ergo potes — має, значить можеш

  Debito tempore — у належний час

  De die in diem — з дня на день

  De (ех) nihilo nihil — з нічого — ніщо; ніщо не виникає з нічого (Лукрецій)

  De facto — фактично, на ділі

  De gustibus et coloribus (non) est disputandum — про смаки і кольори (не) сперечаються

  Dе jure — юридично, по праву

  De lana caprina — про дрібниці (досл.; про козячої вовни)

  De lingua slulta incommoda multa — з-за порожніх (дурних) слів бувають великі неприємності

  De mortuis aut bene aut nihil — про померлих не лихословити (досл.; про мертвих або добре, або нічого)

  De non apparentibus et non existentibus eadem ratio est — ставлення до неявившимся та до неіснуючих однаково

  Desiderata — побажання, наміри

  Des partem leonis — віддай левову частку

  Detur digniori — так буде дано гідному

  Deus ex machina — несподіване втручання (досле.; бог з машини) (Сократ)

  Devictus beneficio — переможений благодіянням

  De visu — власні очі, своїми очима, як очевидець

  Diagnosis ех juvantibus — діагноз на підставі допомагають коштів

  Dictum — factum — сказано — зроблено

  Dies diem docet — щодня вчить

  Difficile est proprie mathematica dicere — добре висловити загальновідомі істини важко (Горацій)

  Dimicandum — треба боротися

  Dimidium facti, qui соeрit, habet — початок-половина справи

  Discernit sapiens res, quas confundit asellus — розумний може розібратися в питаннях, які осел заплутує

  Disce, sed а doctis, indoctos bononiae doceto — у знаючих вчися, а незнаючих сам вчи

  Divinum opus sedare dolorem — божественне справу — заспокоювати біль (коментар)

  Dixi — сказав; все сказано, додати нічого

  Dixi et animam levavi — я сказав і полегшив свою душу (заспокоїв совість)

  Docendo discimus — навчаючи, ми самі вчимося

  Do manus — даю руки, тобто ручаюся

  Dones eris felix, multos numerabis amicos — поки щасливий будеш, буде багато друзів у тебе (Овідій)

  Do ut des — даю, щоб ти дав

  Do ut facias — даю, щоб ти зробив

  Dulce et decorum est pro patria mori — приємно і почесно померти за вітчизну (Горацій)

  Dum docent, discunt — навчаючи, вчаться

  Dum spiro, spero — поки дихаю — сподіваюся

  Duobus litigantibus tertius gaudet — двоє б’ються, третій радіє

  Duos lepores insequens, neutrum cepit — за двома зайцями поженешся, жодного не зловиш

  Dura lex, sed lex — закон суворий, але це закон; закон є закон

  Edimus, ut vivamus; поп vivimus, ut edamus — ми їмо щоб жити, а не живемо, щоб їсти

  Е fructu arbor cognoscitur — по плоду пізнається дерево (яблуко від яблуні недалеко падає)

  Elephantum ех musca facis — робиш з мухи слона

  Ео ipso — внаслідок цього, тим самим

  Epistula поп erubescit — папір не червоніє, папір усе терпить (Цицерон)

  Errare humanum est — людині властиво помилятися

  Короткий опис статті: висловлювання на латині про медицину В світі латинська мова по праву вважається одним з найбільш древніх індоєвропейських мов, а з’явилася латинь у середині II тисячолітті до нашої ери… латинські, латинь, слова, вирази, крилаті, походження, вислови

  Джерело: Латинські слова — крилаті вирази вислови на латині

  Також ви можете прочитати