Med-Lib, Реферати, Ультразвукова діагностика в акушерстві

27.10.2015

Ультразвукова діагностика в акушерстві

Вступ.

Сучасні успіхи клінічної діагностики багато в чому визначаються вдосконаленням методів дослідження. Значний прорив у цьому питанні було досягнуто завдяки розробці і впровадженню в практику принципово нових способів отримання медичного зображення, в тому числі ультразвукового методу. Надзвичайно цінним є здатність ехографії візуалізувати внутрішню структуру паренхіматозних органів, що було недоступне традиційному рентгенологічному дослідженню. Завдяки високій інформативності та достовірності ультразвукового методу діагностика багатьох захворювань і пошкоджень піднялася на якісно новий рівень. В даний час, поряд з комп’ютерною томографією та іншими більш сучасними методами, ультразвукова діагностика використовується повсюдно будучи одним з провідних діагностичних методів у багатьох розділах клінічної медицини.

В останні роки у зв’язку з дуже широким поширенням ультразвукової апаратури, її доступністю для будь-яких, навіть дуже невеликих медичних установ. Назріває потреба у фахівцях, які досконало володіють методикою і технікою ультразвукового дослідження.

Фізичні основи ультразвукової діагностики

Ультразвуком називаються звукові коливання, що лежать вище порога сприйняття органу слуху людини. П’єзоефект, завдяки якому отримують ультразвукові коливання, був відкритий у 1881 році братами П. Кюрі і Ж. П. Кюрі. Своє застосування він знайшов під час першої світової війни, коли К. В. Шиловський та П. Ланжевен розробили сонар, який використовувався для навігації суден, визначення відстані для мети і пошуку підводних човнів. У 1929 році С. Я. Соколов застосував ультразвук для неруйнівного контролю у металургії (дефектоскопія). Цей найбільший радянський фізик-акустик з’явився родоначальником ультразвукової інтроскопії і автором найбільш часто використовуваних і абсолютно різних за своєю суттю методів сучасного звукобачення.

Спроби використання ультразвуку в цілях медичної діагностики призвели до появи в 1937 році одновимірної ехоенцефалографії. Однак лише на початку п’ятдесятих років вдалося отримати ультразвукове зображення внутрішніх органів і тканин людини. З цього моменту ультразвукова діагностика стала широко застосовуватися в променевій діагностиці багатьох захворювань і пошкоджень внутрішніх органів.

Біофізика ультразвуку.

З точки зору фізики ультразвуку тканини людського тіла близски за своїми властивостями рідкої середовищі, тому тиск на них ультразвукової хвилі може бути описано як сила, що діє на рідину.

Зміна тиску в середовищі може відбуватися перпендикулярно до площини вібрації джерела ультразвуку. У цьому випадку полну називають поздовжньої. В ультразвукової діагностики основну інформацію несуть переважно поздовжні хвилі. У твердих тілах, наприклад, в кістках або металах, виникають поперечні хвилі.

Звукові хвилі є механічними за своєю природою, так як в основі їх лежить зміщення частинок пружного середовища від точки рівноваги. Саме за рахунок пружності і відбувається передача звукової енергії через тканину. Пружність – це можливість об’єкта після стиснення або розтягування знову набувати свій розмір і форму. Швидкість поширення ультразвуку залежить насамперед від пружності і від щільності тканини. Чим більша щільність матеріалу, тим повільніше повинні поширюватися в ньому (при однаковій пружності) ультразвукові хвилі. Але до цього фізичного параметру слід підходити з обережністю. Швидкість звуку при проходженні його через різні середовища біологічного організму може бути різною, в таблиці представлені швидкості поширення ультразвуку в різних середовищах.

Короткий опис статті: ультразвукова діагностика

Джерело: Med-Lib — Реферати — Ультразвукова діагностика в акушерстві

Також ви можете прочитати