• Доказова медицина

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.

  17.09.2015

  Медичні електронні книги:
  Новинки електронних медичних книжок:

  Артикул: 010479

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.
  Хірургічна стоматологія та щелепно-лицьова хірургія. Національне керівництво

  Куркулів А. А. Робустова Т. Р. Неробеев А. В.

  Національні керівництва — перша в Росії серія практичних посібників за основними медичними спеціальностями, що включають всю основну інформацію, необхідну лікаря для безперервної післядипломної освіти. На відміну від більшості інших посібників, у національних посібниках рівну увагу приділено профілактики, діагностики, фармакотерапії і немедикаментозним методам лікування.

  Даний посібник складається з книги та компакт-диска, що містить нові технології лікування, сучасну та актуальну інформацію по загальних і приватних питань хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, забезпечений великою кількістю схем операцій та ілюстрацій різних захворювань.

  У підготовці цього видання в якості авторів-укладачів, редакторів та рецензентів брали участь провідні фахівці — хірурги-стоматологи і щелепно-лицьові хірурги. Всі рекомендації пройшли етап незалежного рецензування.

  Керівництво призначене лікарів стоматологічного профілю, а також інтернам, ординаторам, аспірантам, студентам старших курсів стоматологічних факультетів медичних вузів та науковим працівникам.

  DJVU. 928 стор. 2010 р.

  Артикул: 021811

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.

  Нападаючи М. А.

  В атласі описана ортодонтична апаратура, що застосовується для лікування деформацій зубощелепної системи у дітей.

  Виправлення деформацій зубощелепної системи зазвичай проводиться шляхом силового впливу на її окремі анатомічні елементи або ж на всю систему в цілому. Ці дії можуть мати різний характер і завжди повинні викликати відповідну реакцію з боку опорних тканин зубів. В результаті цих впливів повинні змінюватися формативные процеси в особових кістках або в бік стимулювання росту їх на певних ділянках та в певному напрямку, або в бік гальмування або навіть виникнення атрофічних процесів.

  Деформації зубощелепної системи виключно різноманітні, тому настільки ж різноманітні повинні бути і ті дії, які необхідно застосувати для лікування цих деформацій.

  Ці дії можуть бути застосовані на окремі зуби, групи зубів, зубні ряди в цілому, а також на окремі ділянки щелепних кісток. Самі сили, прикладені на різних ділянках зубощелепної системи, можуть бути різні як за напрямком, так і за величиною і тривалості їх дії.

  Якщо врахувати при цьому, що в різному віці і при різної етіології деформацій слід віддавати перевагу певні методи впливу, то стає зрозумілим, чому в арсеналі ортодонтичних коштів накопичилося і продовжує накопичуватися настільки велика кількість різних ортодонтичних апаратів.

  Не буде помилкою стверджувати, що будь-яка «універсальна» апаратура не дозволяє вирішувати усі завдання, що виникають перед лікарем у крісла ортодонтичного хворого.

  Найкраще рішення може бути знайдено тільки в тому випадку, коли перед уявним поглядом лікаря розгорнуто весь багатий арсенал ортодонтичних коштів, з якого він може вибрати найбільш, на його думку раціональний.

  Полегшити це завдання, зможе справжній те ортодонтичного атласу.

  Після вибору конструкції апарата виникає завдання її відтворення, у зв’язку з цим ми також наводимо в цьому атласі деякі відомості про технології виготовлення окремих елементів ортодонтиче-ської апаратури (в основному нових).

  Ортодонтичний атлас містить короткий текст і 399 малюнків. Посібник рекомендується студентам стоматологічних інститутів (факультетів), зуболікарських шкіл, а також лікарів-стоматологів для їх практичної роботи.

  DJVU. 142 стор 1968 р.

  Артикул: 010478

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.

  Філіп Вортінгтон, Брієн Р. Ланг, Вільям Е. Лавелле

  Мета цієї книги — познайомити читача з основними принципами остеоінтеграції та її місцем в сучасній стоматологічній практиці. Це не практичне керівництво, а підручник, допомагає краще зрозуміти зміни, які відбулися в клінічній стоматології завдяки відкриттю такого явища як остеоінтеграція.

  Остеоінтеграція — це фундаментальне біологічне явище з широкими можливостями використання у всіх областях медицини і стоматології. Значення остеоінтеграції важко класифікувати за якою-небудь однієї категорії, але більшість фахівців погодиться з тим, що це одне з найбільш значних досягнень в стоматології за останні півстоліття.

  Книга призначена для студентів-стоматологів, знайомляться з традиційними методами стоматологічного лікування, а також для практикуючих стоматологів, які починають займатися питаннями остеоінтеграції.

  PDF. 122 стор. 2005 р.

  Артикул: 021810

  Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.

  Короткий опис статті: доказова медицина Книги по медицині, стоматології, хімії, біології, анатомії та ін. і медичні компакт-диски CD і DVD медицина, стоматологія, анатомія, атлас, енциклопедія, хімія, біологія, скачати, безкоштовно, електронна книга, компакт-диск, диск, CD, DVD

  Джерело: Медичні книги, завантажити електронну медичну літературу на МедЛитер.Ру

  Також ви можете прочитати