Опублікувати статтю ВАК україни з медичних наук Публікації наукових

22.09.2015

Опублікувати статтю ВАК україни з медичних наук | Публікації наукових статей у журналах ВАК по медицині: кардіологія, психіатрія, акушерство та гінекологія| Співпраця журналами ВАК по медицині

Публікація наукових статей у виданнях ВАК по медицині – це наукові дослідження, що стосуються всіх розділів науки «Медицина».

 • 14.00.00 МЕДИЧНІ НАУКИ
 • 14.01.00 Клінічна медицина
 • 14.01.01 Акушерство та гінекологія
 • 14.01.02 Ендокринологія
 • 14.01.03 Хвороби вуха, горла і носа
 • 14.01.04 Внутрішні хвороби
 • 14.01.05 Кардіологія
 • 14.01.06 Психіатрія
 • 14.01.07 Очні хвороби
 • 14.01.08 Педіатрія
 • 14.01.09 Інфекційні хвороби (в ред. Наказу Міносвіти РФ від 11.08.2009 N 294)
 • 14.01.10 Шкірні та венеричні хвороби
 • 14.01.11 Нервові хвороби
 • 14.01.12 Онкологія
 • 14.01.13 Променева діагностика, променева терапія
 • 14.01.14 Стоматологія
 • 14.01.15 Травматологія та ортопедія
 • 14.01.16 Фтизіатрія
 • 14.01.17 Хірургія
 • 14.01.18 Нейрохірургія
 • 14.01.19 Дитяча хірургія
 • 14.01.20 Анестезіологія та реаніматологія
 • 14.01.21 Гематологія і переливання крові
 • 14.01.22 Ревматологія
 • 14.01.23 Урологія
 • 14.01.24 Трансплантологія і штучні органи
 • 14.01.25 Пульмонологія
 • 14.01.26 Серцево-судинна хірургія
 • 14.01.27 Наркологія
 • 14.01.28 Гастроентерологія
 • 14.01.29 Нефрологія
 • 14.01.30 Геронтологія та геріатрія
 • 14.02.00 Профілактична медицина
 • 14.02.01 Гігієна
 • 14.02.02 Епідеміологія
 • 14.02.03 Громадське здоров’я та охорону здоров’я
 • 14.02.04 Медицина праці
 • 14.02.05 Соціологія медицини
 • 14.02.06 Медико-соціальна експертиза та медико — соціальна реабілітація
 • 14.03.00 Медико-біологічні науки
 • 14.03.01 Анатомія людини
 • 14.03.02 Патологічна анатомія
 • 14.03.03 Патологічна фізіологія
 • 14.03.04 Токсикологія
 • 14.03.05 Судова медицина
 • 14.03.06 Фармакологія, клінічна фармакологія
 • 14.03.07 Хіміотерапія та антибіотики
 • 14.03.08 Авіаційна, космічна та морська медицина
 • 14.03.09 Клінічна імунологія, алергологія
 • 14.03.10 Клінічна лабораторна діагностика
 • 14.03.11 Відновлювальна медицина, спортивна медицина, лікувальна фізкультура, курортологія та фізіотерапія (в ред. Наказу Міносвіти РФ від 11.08.2009 N 294)
 • 14.04.00 Фармацевтичні науки
 • 14.04.01 Технологія отримання ліків
 • 14.04.02 Фармацевтична хімія, фармакогнозія
 • 14.04.03 Організація фармацевтичної справи

Журнали по медицині, в яких можливе розміщення наукових статей ВАК.

 1. Авіакосмічна та екологічна медицина ^
 2. Альманах клінічної медицини
 3. Ангіологія і судинна хірургія ^
 4. Андрологія генітальна хірургія
 5. Анестезіологія та реаніматологія ^
 6. Аннали аритмології
 7. Аннали клінічної та експериментальної неврології
 8. Аннали пластичної, реконструктивної та естетичної хірургії
 9. Аннали хірургії
 10. Аннали хірургічної гепатології
 11. Антибіотики й хіміотерапія ^
 12. Архивъ внутрішньої медицини
 13. Астраханський медичний журнал
 14. Біомедицина
 15. Біомедична радіоелектроніка
 16. Бюлетень Сибірського відділення Російської академії медичних наук
 17. Бюлетень сибірської медицини/Bulletin of Siberian medicine
 18. Бюлетень експериментальної біології і медицини ^
 19. Вісник Волгоградського державного медичного університету
 20. Вісник відновної медицини
 21. Вісник Іванівської медичної академії
 22. Вісник Медичного стоматологічного інституту
 23. Вісник Національного медико-хірургічного Центру ім. Н.І.Пирогова
 24. Вісник Новосибірського державного університету. Серія: Біологія, клінічна медицина
 25. Вісник нових медичних технологій
 26. Вісник нових медичних технологій (електронний журнал)
 27. Вісник оториноларингології ^
 28. Вісник офтальмології ^
 29. Вісник післядипломної медичної освіти
 30. Вісник Російського державного медичного університету
 31. Вісник Російського університету дружби народів. Серія Медицина
 32. Вісник Російської академії медичних наук ^
 33. Вісник Російської Військово-медичної академії ^
 34. Вісник Санкт-Петербурзького університету. Серія 11. Медицина
 35. Вісник Північно-Західного державного медичного університету ім. І. в. Мечникова (стара назва — Вісник Санкт-Петербурзької медичної академії післядипломної освіти)
 36. Вісник сучасної клінічної медицини
 37. Вісник уральської медичної академічної науки
 38. Владикавказький медико-біологічний вісник
 39. ВІЛ-інфекція та імуносупресії
 40. Військово-медичний журнал ^
 41. Питання біологічної. медичної та фармацевтичної хімії
 42. Питання вірусології ^
 43. Питання гематології/онкології та імунопатології в педіатрії Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology
 44. Питання гінекології, акушерства та перинатології Problems of Gynecology, Obstetrics and Perinatology
 45. Питання біологічної, медичної та фармацевтичної хімії
 46. Гігієна і санітарія ^
 47. Далекосхідний медичний журнал
 48. Забайкальский медичний вісник (електронний журнал)
 49. Известия вищих навчальних закладів. Поволзький регіон. Медичні науки
 50. Імунологія ^
 51. Иммунопатология. Алергологія. Инфектология
 52. Клітинні технології в біології та медицині ^
 53. Клінічна медицина ^
 54. Клінічна мікробіологія та антимікробна хіміотерапія
 55. Клінічна неврологія
 56. Клінічна онкогематологія. Фундаментальні дослідження і клінічна практика
 57. Клінічна фармакологія і терапія
 58. Клінічна фізіологія кровообігу
 59. Клінічні перспективи гастроентерології, гепатології
 60. Клінічний досвід «Двадцятки»
 61. Клінічна геронтологія: науково-практичний журнал
 62. Клінічна дерматологія та венерологія
 63. Клінічна та експериментальна тиреоидология
 64. Клінічна дерматологія та венерологія
 65. Кубанський науковий медичний вісник.
 66. Курортна медицина
 67. Курський науково-практичний вісник «Людина та її здоров’я»
 68. Лазерна медицина
 69. Лікуючий лікар
 70. Лікувальна фізкультура і спортивна медицина
 71. Лікувальна справа
 72. Лікування та профілактика
 73. Медико-біологічні та соціально-психологічні проблеми безпеки в надзвичайних ситуаціях
 74. Медико-біологічні проблеми життєдіяльності
 75. Медико-соціальна експертиза та реабілітація
 76. Медицина в Кузбасі.
 77. Медицина і освіта в Сибіру (електронний журнал)
 78. Медицина катастроф
 79. Медицина критичних станів
 80. Медицина праці та промислова екологія ^
 81. Медична візуалізація
 82. Медична генетика
 83. Медична імунологія
 84. Медична наука і освіта Уралу
 85. Медична паразитологія та паразитарні хвороби ^
 86. Медична допомога ^
 87. Медична радіологія та радіаційна безпека ^
 88. Медична техніка ^
 89. Медична фізика
 90. Медична експертиза і право
 91. Медичний альманах
 92. Медичний вісник Башкортостану
 93. Медичний вісник МВС
 94. Медичний вісник Північного Кавказу
 95. Медичний вісник півдня Росії
 96. Медичний рада
 97. Медичне право
 98. Огляд психіатрії та медичної психології ім. В. М. Бехтерева
 99. Обов’язкове медичне страхування в Російській Федерації
 100. Онкогематологія
 101. Онкологічна колопроктологія
 102. Онкоурологія
 103. Онкохірургія
 104. Пухлини жіночої репродуктивної системи. Мамологія/ онкогінекологія
 105. Патологічна фізіологія та експериментальна терапія ^
 106. Патологія кровообігу і кардіохірургія
 107. Паліативна медицина і реабілітація
 108. Педагогічно-психологічні та медико-біологічні проблеми фізичної культури і спорту (електронний журнал)
 109. Пермский медичний журнал
 110. Практична медицина
 111. Проблеми медичної мікології
 112. Проблеми соціальної гігієни, охорони здоров’я та історії медицини ^
 113. Проблеми стандартизації в охороні здоров’я
 114. Профілактична медицина (Стара назва «Профілактика захворювань і зміцнення здоров’я»)
 115. Профілактична і клінічна медицина (стара назва — Вісник Санкт-Петербурзької державної медичної академії ім. І. в. Мечникова)
 116. Психіатрія
 117. Психіатрія і психофармакотерапия
 118. Психіатрія, психотерапія і клінічна психологія
 119. Психічні розлади в загальній медицині
 120. Психічне здоров’я
 121. Психологічна наука і освіта
 122. Ремедіум. Журнал про ринок ліків і медичної техніки
 123. Російські медичні вісті
 124. Російський журнал болю
 125. Російський журнал гастроентерології, гепатології, колопроктології
 126. Російський журнал шкірних і венеричних хвороб
 127. Російський імунологічний журнал ^
 128. Російський кардіологічний журнал
 129. Російський медико-біологічний вісник їм. академіка В. П. Павлова
 130. Російський медичний журнал ^
 131. Російський нейрохірургічний журнал імені професора А. Л. Полєнова
 132. Російський онкологічний журнал
 133. Російський офтальмологічний журнал (ЖИТО)
 134. Російський паразитологічний журнал
 135. Російський педіатричний журнал
 136. Російський психіатричний журнал
 137. Російський психологічний журнал
 138. Російський сімейний лікар
 139. Російський стоматологічний журнал
 140. Російський фізіологічний журнал їм. І. М. Сєченова ^
 141. Хіміко-фармацевтичний журнал ^

Даний розділ нашого сайту ми присвятили відповідей на найбільш поширені питання, що стосуються процедури публікації наукових статей у журналах ВАК по медицині згідно з номенклатурою спеціальностей, яка затверджена ВАК РФ.

Все вищесказане дозволяє зробити висновок: самостійно вибрати журнал ВАК (і підготувати статтю до публікації) досить важко.

Співпраця з відомими російськими журналами ВАК по медицині дозволить нам опублікувати Вашу статтю в найкоротші терміни і долати всі можливі труднощі в ході цього процесу!

Ми гарантуємо Вам публікацію наукової статті з медичних наук в найкоротші терміни! (1-2 місяці замість 6-12!).

Отже, «ВАК Без Проблем» пропонує Вам:

 • Оформлення та форматування наукової статті з медицини згідно з вимогами ВАК, що пред’являються виданням.
 • Написання рецензії на Вашу статтю кандидатами медичних наук.
 • Термінову публікацію наукової статті (через 1-2 місяці).

Короткий опис статті: журнали вак по медицині Опублікувати наукову статтю ВАК україни з медичних наук та медицині в найкоротші терміни. медичні науки публікації наукових статей у журналах ВАК по медицині журнал ВАК Співробітництво журналами ВАК по медицині «ВАК Без Проблем» Клінічна медицина Акушерство і гінекологія, Кардіологія Психіатрія лікарі

Джерело:
Опублікувати статтю ВАК україни з медичних наук | Публікації наукових статей у журналах ВАК по медицині: кардіологія, психіатрія, акушерство та гінекологія| Співпраця журналами ВАК по медицині

Також ви можете прочитати