Переведіть фразу на латинь

19.02.2017

Лингвофорум

Переведіть фразу на латинь
Author Topic: Переведіть фразу на латину (Read 149209 times)

Ще партія термінів на перевірку узгодження числа, якщо не складно. В цей раз багато, тому розділив.

альвеолярна залоза — glandula alveolaris

заліза апокринная — glandula apocrina

заліза ацинозная — glandula acinosa

заліза верхівки мови — glandula apicis linguae

вилочкова залоза — glandula thymus

заліза многоклеточная — glandula multicellularis.

надниркова залоза — glandula suprarenalis

заліза одноклітинна — glandula unicellularis

привушна заліза — glandula parotis

пинеальная заліза — glandula pinealis

заліза питуитарная — glandula pituitaria

заліза поднижнечелюстная — glandula submandibularis

під’язикова залоза — glandula sublingualis

статева заліза — glandula genitalis

заліза передодня велика — glandula vestibularis major

заліза передодня мала — glandula vestibularis minor

заліза воротаря — glandula pyloricae

заліза проста — glandula simplex

заліза пубертатна — glandula pubertalis

сальна заліза — glandula sebacea

сальна заліза століття — glandula sebacea palpebrae

сальна заліза волоса — glandula sebacea pili

слізна заліза — glandula lacrimalis

заліза слизова — glandula mucosa

заліза складна — glandula composita

трубчаста залоза — glandula tubulosa

залози бронхів — glandulae bronchiales

залози зовнішньої секреції — glandulae exocrina

залози внутрішньої секреції — glandulae endocrina

залози гортані — glandulae laryngeae

залози губні — glandulae labiales

дуоденальні залози — glandulae duodenales

залози шлунка власні — glandulae gastricae propriae

шлункові залози — glandulae gastricae

залози жовчного міхура — glandulae vesicae felleae

кардіальні залози — glandulae cardiacae

залози кон’юнктивальні — glandulae conjunctivales

залози крайньої плоті — glandulae preputiales

маткові залози — glandulae uterinae

залози сечовипускального каналу — glandulae urethrales

залози сечоводу — glandulae ureteris

залози піднебінні — glandulae palatinae

залози носа — glandulae nasales

залози нюхові — glandulae olfactoriae

околощітовідние залози — glandulae parathyreoideae

залози паратиреоидные — glandulae parathyreoideae

залози парауретральних — glandulae paraurethrales

паращитовидні залози — glandulae parathyreoideae

залози пилорические — glandulae pyloricae

залози травні — glandula digestoriae

залози стравоходу — glandulae esophageae

залози препуциальные — glandulae praeputiales

простатичні залози — glandulae prostaticae

слізні залози додаткові — glandulae lacrimales accessoriae

слинні залози — glandulae salivares

Короткий опис статті: висловлювання на латині про медицину Переведіть фразу на латинь forum, linguistics, languages, english

Джерело: Переведіть фразу на латинь

Також ви можете прочитати