Підтвердження реєстрації

02.10.2015

Реєстрація — безкоштовно!
Умови використання сервісу

Договір на надання послуг доступу до платформи електронних торгів «TENDEX» та закупівлі товарів і послуг TENDEX (Публічна оферта)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Е-КОМ» (надалі — «ВИКОНАВЕЦЬ»), в особі директора Матюхіна Миколи Олександровича, що діє на підставі Статуту, пропонує доступ до використання послуг майданчики електронних торгів «TENDEX» і висловлює намір укласти Договір на надання послуг доступу до платформи електронних торгів «TENDEX» (надалі Договір) з ЗАМОВНИКОМ (фізичною чи юридичною особою), який прийняв публічну пропозицію (оферту) про укладання Договору, на нижченаведених умовах:

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ:

Оферта — даний документ опублікований на http://tendex.su

Акцепт оферти — повне і беззаперечне прийняття Оферти шляхом здійснення дій, зазначених у п. 1.4. Оферти. Акцепт Оферти створює Договір.

Заказчик — особа, яка здійснила Акцепт Оферти і що є споживачем послуг доступу до платформи електронних торгів «TENDEX» по укладеному Договору.

Договір — договір між Замовником та Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту Оферти.

Організатор — це ЗАМОВНИК, який ініціює аукціонні торги на купівлю чи продажу переліку лотів.

Учасник — ЗАМОВНИК, який бере участь в аукціонних торгах шляхом здійснення ставок.

Участь в аукціоні — це здійснена ставка у «відкритому» аукціоні або прийнята заявка на участь в «закритому» аукціоні.

Користувач — особа, яка може здійснювати діяльність на TENDEХ від імені ЗАМОВНИКА.

Аукціон — публічний продаж або купівля.

Лот — об’єкт купівлі чи продажу, який описує предмет аукціону і включає у собі найменування товару чи послуги, його кількість та, за наявності, стартову аукціонну вартість з шагом ставки.

Ставка — пропозиція Учасника щодо ціни за одиницю виміру лоту, за якої він готовий виконати умови аукціону.

Торги — ставки Учасників протягом обмеженого часу у відповідності з визначеними Організатором умовами.

Переможець аукціону — Учасник, ставка якого найкраще відповідає умовам аукціону, визначених Організатором.

Реєстрація — заявка на отримання даних авторизації, яка заповнюється у електронною формі на платформі TENDEX.

Прайс — сукупність позицій товарів та послуг, які відображають асортимент Замовника з переліком цін.

Тарифний Пакет — попередньо оплачена кількість ставок, аукціонів та позицій у прайсі, яка доступна до використання в поточному місяці. Для деяких тарифних пакетів ця кількість обмежена. У випадку вичерпання обмеженої кількості ставок ЗАМОВНИК має можливість скористатися понад пакетними ставками за окрему плату.

Особовий рахунок — рахунок ЗАМОВНИКА, який відображає історію платежів та поточний стан коштів на платформі TENDEX. З даного рахунку відбувається списання коштів на оплату Послуг (попередня оплата тарифних пакетів, Акцій, додаткових послуг, понад пакетних Аукціонів).

Акаунт — обліковий запис ЗАМОВНИКА на платформі електронних торгів TENDEX, від імені якої користувачі приймають участь в електронних торгах.

Дані авторизації — Логін та Пароль, які використовуються, як унікальний ідентифікатор Користувача в обліковій системі TENDEX.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору (надалі Послуги) є можливість створювати аукціони, брати участь в аукціонах інших користувачів за допомогою ставок, розміщувати прайси та інформацію про компанію. Умови акцій та додаткових послуг, які можуть проводяться ВИКОНАВЦЕМ, не суперечать даного Договору та є доповненням до нього.

1.2. ВИКОНАВЕЦЬ, використовуючи власні ресурси, а саме програмно-апаратний комплекс, обладнання тощо, надає доступ до платформи електронних торгів TENDEX (надалі — TENDEX) в мережі Інтернет на сторінці http://tendex.su ЗАМОВНИКУ у вигляді Даних авторизації для використання Послуг.

1.3. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКОВІ Послуги, відповідно до цього Договору, а ЗАМОВНИК зобов’язується в порядку та рядки, передбачені цим Договором, приймати та оплачувати ці ПОСЛУГИ. ЗАМОВНИК зобов‘язується використовувати Послуги, що надаються ВИКОНАВЦЕМ, виключно у своїй діяльності та зобов‘зобов’язується не передавати їх третім особам.

1.4. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України даний договір є публічним, тобто умови цього Договору є однаковими для всіх ЗАМОВНИКІВ. З моменту внесення коштів на Особовий рахунок ЗАМОВНИК підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору, визнає його, повністю приймає умови даного Договору, зобов’язується виконувати та відповідно до Цивільного Кодексу України вступає з ВИКОНАВЦЕМ у договірні відносини на умовах даного Договору.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ПОСЛУГ

2.1. ПОСЛУГИ надаються ЗАМОВНИКОВІ протягом всього рядок дії цього Договору.

2.2. ЗАМОВНИК розуміє і погоджується з тим, що споживання ПОСЛУГ за цим Договором ЗАМОВНИК повинен самостійно забезпечити постійний або сеансовий зв’зв’язок з мережею Інтернет. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за працездатність апаратно-програмного забезпечення ЗАМОВНИКА, а також за працездатність з’єднання з мережею Інтернет.

2.3.Надання ПОСЛУГ підтверджується шляхом підписання Сторонами Актів прийому-передачі наданих послуг, який має наступні реквізити: найменування Сторін; найменування і перелік ПОСЛУГ, наданих ВИКОНАВЦЕМ; ціна наданих ПОСЛУГ; відповідність обсягу наданих ПОСЛУГ обсягу, зазначеному в цьому Договорі. Акт прийому — передачі наданих послуг оформлюється Виконавцем та у двох примірниках передається Замовнику ЗАМОВНИК в свою чергу протягом 5 (п’яті) календарних днів після його одержання зобов’язаний надіслати ВИКОНАВЦЮ підписаний примірник Акту прийому-передачі наданих послуг.

2.4. Сторони домовились що параметри якості ПОСЛУГ мають бути не гіршими за наступні:

Максимальний годину недоступності ПОСЛУГ: 4 години (параметр, який визначає сумарний період недоступності ПОСЛУГ в місяць, протягом якого ЗАМОВНИК не може повноцінно отримувати ПОСЛУГИ та максимальну тривалість робіт по виправленню помилки).

Доступність ПОСЛУГ: 98 % (відсоток від загальної кількості астрономічних годин місяця — період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може працювати в системі).

2.5.Час роботи служби технічної підтримки: з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю за Київським часом, окрім вихідних, святкових і неробочих днів згідно з законодавством України (період часу, протягом якого ЗАМОВНИК може звернути за консультацією спеціалістів Служби підтримки за телефоном: +38 (044) 359-0242. Прийом повідомлень про помилки на електронну адресу support@tendex.su відбувається цілодобово, далі здійснюється процедура обробки запиту у відповідності з внутрішнім регламентом Служби технічної підтримки).

2.6. Недоступність ПОСЛУГ у зв’язку з регламентними роботами: регламентні роботи можуть проводитись по суботам та неділям з 23:00 до 03:00 наступного дня, або в інший час з письмовим повідомленням ЗАМОВНИКА засобами E-mail або факсимільного зв’язку не менше ніж за 5 робочих днів до початку проведення таких заходів (недоступність ПОСЛУГ у зв’язку з здійсненням ВИКОНАВЕЦЕМ планового профілактичного обслуговування мережі ВИКОНАВЦЯ та Інтернет-сайту ВИКОНАВЦЯ декілька разів на рік. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується використовувати цей час для проведення оновлення свого програмного та апаратного забезпечення, а також інших профілактичних дій).

3. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний:

3.1.1 Забезпечуваті постійне функціонування платформи для надання Послуг згідно з параметрами якості зазначеними в п.2.4.

3.1.2 Зберігати повну конфіденційність інформації щодо всіх даних ЗАМОВНИКА, які отримані від нього, крім випадків розголошення такої інформації, що обумовлені діючим законодавством України;

3.1.3 Консультувати ЗАМОВНИКА з усіх питань щодо отримання Послуг.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:

3.2.1. У будь-який момент вносити будь-які зміни у власний програмно-апаратний комплекс, який забезпечує використання Послуг, попередньо повідомивши про це ЗАМОВНИКІВ на сторінці http://tendex.su .

3.2.2. Відмовити ЗАМОВНИКУ в наданні Послуг, якщо вказані при реєстрації дані не відповідають дійсності.

3.2.3.У випадку порушення ЗАМОВНИКОМ умов пп. 3.3.1. — 3.3.5. даного Договору дискваліфікувати його на тимчасовій або постійній основі та закрити доступ до Послуг TENDEX. У випадку дискваліфікації Замовника на постійній основі Тарифний пакет анулюється.

3.2.4. Використовувати контактні дані ЗАМОВНИКА, у тому числі номер його мобільного телефону та поштову адресу для зв’язку ВИКОНАВЦЯ і ЗАМОВНИКА та/або відправлення ЗАМОВНИКУ повідомлень інформаційного характеру.

3.2.5. У випадку порушень положень даного Договору ЗАМОВНИКОМ, ВИКОНАВЕЦЬ має право заблокувати Аккаунт такого ЗАМОВНИКА, що автоматично припиняє дію даного Договору.

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний:

3.3.1. Для користування Послугами платформи TENDEX використовувати тільки механізми, які надаються ВИКОНАВЦЕМ на сторінці в мережі Інтернет http://tendex.su. Використання автоматизовуваних і роботизованих систем заборонено.

3.3.2. Не здійснювати шахрайських дій, що передбачає: реєстрацію однією особою більше одного облікового запису, надання відверто недостовірної інформації та ін.

3.3.3. В процесі використання Послуг не вступати в змову з іншими користувачами платформи TENDEX. Якщо будь-яким чином встановлено факт змови, адміністрація залишає за собою право анулювати результати дій таких Користувачів та назавжди заблокувати облікові записи зловмисників без повернення їм отриманих коштів.

3.3.4. Дотримуватись умов використання платформи TENDEX, розміщених за адресою: http://tendex.su/ua/page/privacy_and_security

3.3.5. Замовник, який зробив ставку на лот, бере на себе зобов‘язання здійснити поставку товару або надати послугу, які вказані в умовах торгів, у рядків, належної якості та за ціною, яку Замовник вказав останньою ставкою на цей лот.

3.4. ЗАМОВНИК має право:

3.4.1.Виступати Організатором аукціону, брати участь в аукціонах інших Користувачів згідно з умовами Організатора, розміщувати актуальні прайси та надсилати запити щодо прайсів іншим Користувачам в рамках платформи TENDEX.)

3.4.2. Вносити додаткові кошти для купівлі додаткових аукціонів та участі в акціях, які проходять на платформі TENDEX, а також слідкувати за використанням власних коштів згідно наявному функціоналу TENDEX.

3.4.3. ЗАМОВНИК, який є Організатором аукціону, має право:

— змінювати умови проведення аукціону виключно до старту аукціону;

— обмежувати кількість учасників аукціону;

— відмінити або достроково завершити аукціон;

— відмінити останню ставку Учасника аукціону;

— по завершенню аукціону переглянути та роздрукувати звіт про аукціон.

4.1. Розрахунки за цим Договором проводяться в національній валюті — гривні, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ, вказаний у розділі 8 цього Договору. Всі ціни вказані з ПДВ 20% в еквіваленті ЄВРО до гривні, що встановлюється на день виставлення рахунку рахунку згідно офіційному курсу НБУ.

4.2. Ціна ПОСЛУГ за Договором визначається на підставі тарифних пакетів, які встановлені з розрахунку на один календарний місяць та складає:

Короткий опис статті: центр ізраїльської медицини

Джерело: Підтвердження реєстрації

Також ви можете прочитати