Посадова інструкція механіка: функціональні обовязки та права

20.02.2017

Посадова інструкція механіка

Зміст

Посадова інструкція механіка створюється для визначення порядку трудових відносин. Документ містить список функціональних обов’язків, прав, а також інформацію, що стосується умов праці, відповідальності співробітника.

Посадові обов’язки можуть відрізнятися в залежності від спеціалізації і місця роботи. Наведену нижче типову форму можна використовувати як приклад для складання посадової інструкції механіка гаража, цеху, по автотранспорту, інженера-механіка.

Зразок типової посадової інструкції механіка

І. Загальні положення

1. Механік належить до категорії фахівців.

2. Призначення або звільнення з посади провадиться у відповідності з трудовим законодавством РФ наказом директора підприємства за поданням головного механіка / начальника виробництва.

3. Механік підпорядковується головному механіку / начальник виробництва / директору організації, а в разі їх відсутності — заміщує їх особам.

4. Посаду механіка може займати особа, яка має вищу або середню спеціальну освіту і стаж роботи на аналогічній посаді не менше одного року.

5. Функціональні обов’язки в період відсутності механіка виконуються іншою посадовою особою, про що повідомляється в наказі по установі.

6. Механік повинен знати:

 • методичні, нормативні матеріали, пов’язані з організацією ремонту та обслуговування обладнання;
 • технології виготовлення продукції підприємства;
 • організацію ремонтної служби;
 • виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості устаткування;
 • правила експлуатації устаткування, його призначення, режими роботи;
 • способи ремонту, монтажу, технологію ремонтних робіт;
 • нормативи оформлення паспортів, дефектних відомостей, інструкцій з експлуатації устаткування та іншої технічної документації;
 • порядок прийому і здачі приладів після ремонту;
 • положення щодо раціональної організації праці під час експлуатації, ремонту і модернізації устаткування, ремонтного забезпечення;
 • основи організації праці, управління і виробництва;
 • основи законодавства з охорони навколишнього середовища, Трудового кодексу РФ;
 • норми охорони праці.

7. У своїй роботі механік керується:

 • трудовим договором і законодавством РФ;
 • нормативними документами та методичними матеріалами, що стосуються виконуваної роботи;
 • Статутом підприємства;
 • правилами трудового розпорядку, охорони праці, наказами, розпорядженнями директора підприємства, безпосереднього начальника;
 • даною посадовою інструкцією;
 • правилами внутрішнього розпорядку, пожежної захисту.

8. Механік несе матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому інструментів, цінностей.

9. Механіку можуть підкорятися співробітники, служби підприємства, про що повідомляється у відповідному документі.

10. Діяльність механіка ведеться у відповідності з встановленими нормами часу на виконання робочих операцій з обслуговування, ремонту вузлів, агрегатів. Їх перелік міститься у відповідному документі.

ІІ. Посадові обов’язки механіка

Механік виконує наступні посадові обов’язки:

1. Реалізує стабільну, надійну і технологічно правильну експлуатацію приладів і устаткування, забезпечує їх підтримку в працездатному стані.

2. Здійснює розробку планів і графіків оглядів, випробувань і профілактичних ремонтів обладнання, регламентованих положень Єдиної системи планово-попереджувального ремонту. Контролює їх виконання, реалізує технічну підготовку виробництва.

3. Організує роботу щодо:

 • складання і оформлення технічної, звітної документації;
 • обліку наявності, передачі обладнання.

4. Оформляє документацію, пов’язану з заявками на придбання матеріалів і запасних частин.

5. Реалізує якісний і своєчасний ремонт, модернізацію обладнання, технічний контроль за його станом, сприяє раціональному використанню матеріалів.

6. Бере участь у розробленні пропозицій з планування, обліку робочих місць, реконструкції обладнання, технічного переоснащення організації, впровадження засобів механізації та автоматизації.

7. Визначає обладнання, механізми, що вимагають заміни, капітального ремонту. Встановлює порядок твору ремонтних робіт.

8. Бере участь в пуско-налагоджувальних, експериментальних та інших роботах з упровадження, освоєння нової техніки, у випробуваннях і прийманні устаткування.

9. Бере участь у:

 • розгляді раціоналізаторських пропозицій, що належать до поліпшення роботи устаткування, дає висновки про них;
 • впровадженні заходів по створенню сприятливих і безпечних умов праці, затверджених раціоналізаторських пропозицій.

10. Керує впровадженням і розробкою заходів щодо:

 • заміні низькоефективного устаткування більш продуктивним;
 • скорочення частоти позапланових ремонтів та простоїв устаткування, витрат на його ремонт, утримання, відновлення.

11. Здійснює роботи по:

 • виявленню обладнання, що не використовується в діяльності підприємства;
 • поліпшенню використання обладнання;
 • організації ремонтних робіт із застосуванням засобів механізації праці та впровадження прогресивних технологій, вдосконалення умов роботи.

12. Здійснює дотримання правил техніки безпеки, охорони праці під час проведення ремонтних робіт.

13. Керує працівниками підприємства, що знаходяться в його підпорядкуванні.

14. Знаходиться в установленій формі одягу, засоби індивідуального захисту.

ІІІ. Права

Механік має право:

1. Давати підлеглим співробітникам доручення, завдання в межах власної компетенції.

2. Контролювати своєчасність виконання доручень підлеглими йому працівниками.

3. Надсилати запити та одержувати необхідні відомості, документи, що стосуються його діяльності і підлеглих.

4. Взаємодіяти з підприємствами, організаціями з виробничих та інших питань в межах своєї компетенції.

5. Отримувати від керівництва підприємства інформацію, необхідну для виконання власної роботи та підпорядкованих служб.

6. Вимагати від керівництва організації:

 • створення необхідних умов для належного виконання обов’язків;
 • надання засобів індивідуального захисту, необхідних матеріалів.

7. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості роботи, раціоналізації діяльності організації.

8. Не виконувати належні роботи при виникненні загрози безпеці здоров’я, життя.

ІV. Відповідальність

Механік несе відповідальність за:

1. Завдання організації, її співробітників матеріального збитку.

2. Результати виробничої діяльності, що стосуються його обов’язків.

3. Надання недостовірної інформації про стан виконання робіт.

4. Несвоєчасне, неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

5. Порушення положень наказів, розпоряджень і доручень директора підприємства.

6. Бездіяльність щодо припинення виявлених порушень, що створюють загрозу діяльності підприємства, життю, здоров’ю.

7. Недотримання норм техніки безпеки, протипожежного захисту, трудової дисципліни: власної й підлеглих працівників.

8. Регулярне недотримання встановлених норм часу за виконання робіт.

9. Правопорушення, встановлені законодавством.

V. Умови роботи

1. Умови роботи механіка визначаються:

 • Трудовим кодексом РФ;
 • наказами, розпорядженнями керівництва установи;
 • правилами внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки;
 • вимог діючих санітарно-гігієнічних норм.

Головний механік

Головний механік є фахівцем, що відповідає за експлуатацію обладнання на виробництві. Він належить до категорії керівників. У його завдання входить організація, контроль виконання робіт і заходів, необхідних для підтримання обладнання в робочому стані, проведення своєчасних ремонтів і правильної експлуатації.

Функціональні обов’язки посадової інструкції головного механіка підприємства і звичайного фахівця відрізняються.

Головний механік керує підпорядкованими підрозділами, службами. Він погоджує спільні роботи з підрядними та суміжними організаціями, що здійснюють ремонтні роботи, своєчасно забезпечує їх необхідною технічною документацією, бере участь у складанні переліку обладнання, що потребує капітального ремонту.

Головний механік проводить контроль:

 • якості виконуваних робіт, раціонального використання матеріалів, обладнання, умов зберігання;
 • перевірок та надання органам державного технічного нагляду підйомних механізмів та інших об’єктів;
 • внесення змін в документи на обладнання.

Головний механік бере участь у:

 • вивченні причин виходу з ладу, підвищеного спрацювання устаткування, його простоїв;
 • виявленні причин аварій, збоїв, розробці та впровадженні заходів щодо їх запобігання, ліквідації;
 • складанні заявок на придбання обладнання.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці підприємства Посадова інструкція механіка: функціональні обов’язки, права і відповідальність. Скачати типову форму посадової інструкції механіка.

Джерело: Посадова інструкція механіка: функціональні обов’язки і права

Також ви можете прочитати