ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА, це… Що таке ПРИВАТНА МЕДИЧНА

19.02.2017

ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА це:

ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА карається у відповідності зі ст. 235 КК РФ у випадках, якщо вона здійснюється особою, яка не має ліцензії на даний вид діяльності, і якщо це спричинило по необережності заподіяння шкоди здоров’ю людини. Приватна медична практика — це регулярне надання медичних послуг медичними працівниками поза установ державної і муніципальної системи охорони здоров’я за рахунок особистих коштів громадян або за рахунок коштів підприємств, установ, у тому числі страхових медичних організацій, у відповідності з укладеними договорами. Право на заняття приватною медичною практикою мають лише особи, які отримали диплом про вищу або середню медичну освіту, сер тифікатами спеціаліста та ліцензію на обраний вид діяльності. Дозволу на заняття приватної медичної практикою видаються місцевою адміністрацією за погодженням з професійними медичними асоціаціями та діють на підвідомчій їй території. Вони ж здійснюють контроль за якістю надання медичної допомоги. До приватної системи охорони здоров’я відносяться в т. ч. ‘лікувально-профілактичні установи, майно яких перебуває у приватній власності, а також особи, які займаються приватною медичною практикою (ст. 14 Основ законодавства РФ про охорону здоров’я громадян від 22 липня 1993 р. // Відомості РФ. 1993. ¦ 33. Ст. 1318). Заняття приватної медичної практикою здійснюється з метою отримання прибутку. Клієнти попередньо повідомляються про умови надання медичної допомоги. Не є заняттям приватною медичною практикою надання разових послуг, хоча б і за винагороду, яке здійснюється від випадку до випадку за бажанням цієї особи, коли пацієнту заздалегідь не відомо, чи може він отримати медичні послуги і на яких умовах. Відсутність ліцензії — це або неотримання її з будь-яких причин, або здійснення приватної медичної практики після закінчення строку дії ліцензії або за наявності іншої ліцензії, наприклад на надання спортивно-оздоровчих послуг. Шкода здоров’ю може бути будь-яким за ступенем тяжкості, включаючи погіршення стану здоров’я, викликане проведеними процедурами, так само як і зафіксовані у лікарському порядку стресові стану, а також інші явні погіршення психічного стану людини. Необхідно встановити причинний зв’язок між медичною практикою і заподіянням шкоди здоров’ю. Медична діяльність здійснюється свідомо, але шкода здоров’ю заподіюється з необережності. Суб’єкт злочину — будь-осудна, яка досягла 16-річного віку особа, що здійснює приватну медичну практику без ліцензії. До них належать особи, які мають медичну освіту, так і не мають його. Передбачено більш суворе покарання за діяння, якщо воно спричинило по необережності смерть людини. Встановлення причинного зв’язку між діянням і смертю людини обов’язково.

Короткий опис статті: медичні словники та довідники

Джерело: ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА — це… Що таке ПРИВАТНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (НЕЗАКОННА?

Також ви можете прочитати