Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III

19.02.2017

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

11.01.2014 р. Київ N 26
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 січня 2014 за N 97/24874

Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

згідно з підпунктом 34.2 пункту 34 розділу IV Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 N 128, статті 64 Закону України «Про вищу освіту» та з метою упорядкування штатів та штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації, що додаються.

2. Керівникам вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації (далі — установи) привести штатні розписи закладів у відповідність з цим наказом.

З метою економного і раціонального використання коштів не допускати збільшення чисельності працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду, що склалася на 01 вересня 2014 року, крім створення нових вищих навчальних закладів та інших випадків збільшення чисельності працівників цих установ за рішеннями Кабінету Міністрів України .

Надати право керівникам установ вводити чисельність посад працівників, визначену за затвердженими нормативами, в повному обсязі за рахунок коштів спеціального фонду.

3. Надати право керівникам установ у разі потреби в межах затверджених в установленому порядку коштів на оплату праці і кількості посад, визначених за нормативами, затвердженими цим наказом, здійснювати заміну посад (крім керівних) окремих структурних підрозділів з метою врахування специфіки навчально-виховного процесу в конкретному закладі.Заміна посад працівників може здійснюватись лише в межах однієї категорії (педагогічного, науково-педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощоп.) персоналу.

У разі виробничої необхідності або на період здійснення установою визначеної обмеженою в часі діяльності (у тому числі організація підготовки та проходження ліцензійної або акредитаційної експертиз) навчальними закладами за рахунок спеціального фонду можуть бути введені додаткові посади, але не більше 10% від загальної чисельності працівників навчального закладу, розрахованої за нормативами, затвердженими цим наказом.

4. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Дніпровська А. С.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 вересня 2014.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі Наказ МОН 11.01.2014 N 26 Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

Джерело: Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів III — IV рівнів акредитації

Також ви можете прочитати