РНІМУ ім. Н.І. Пирогова, Список обовязкової та рекомендованої

11.10.2015

Основна література з історії медицини

1. Заблудовський П. Е. Історія вітчизняної медицини: Уч. посібник.- Ч. 1: Період до 1917 р. — М. 1960. — 400 с.

2. Заблудовський П. Е. Історія вітчизняної медицини: Уч. посібник. — Ч. 2: Медицина в СРСР. — М. Изд. ЦОЛИУВ, 1971. — 90 с.

3. Заблудовський П. Е Історія медицини./Методичний посібник — М. Медицина, 1998. — 113 с.

4. Лісіцин Ю. П. Історія медицини. — 2-е изд. М. Геотар-Мед, 2008. – 400 с.

5. Мультановский М. П. Історія медицини. Изд.2-е, перероб. та доп. – М. 1967. — 272 с.

6. Сорокіна Т. З. Медицина в рабовласницьких державах Середземномор’я.

— М. Изд-во УДН, 1979. — 96 с.

7. Сорокіна Т. З. Атлас історії медицини: Первісне суспільство. Стародавній світ.

— 2-е изд. переробкою, і додат. — М. Изд-во УДН, 1987. — 170 с.

8. Сорокіна Т. З. Атлас історії медицини: Новий час (1640-1917). — М. Изд-во УДН, 1987. — 160 с.

9. Сорокіна Т. С. Історія медицини: Підручник для студ. высш. мед. навч. закладів / 3-е изд. переробкою, і додат. — М. Академія, 2004. — 560 с.

Додаткова література з історії медицини

1. Абу Алі Ібн Сіна (Авіценна). Канон лікарської науки в 10 томах./ Пер. з арабської Ю. Н. Завадовського і С. Мірзаєва. — 4-е изд. – М. ЕНІО. 2007.

2. Арнольд із Віланови. Салернский кодекс здоров’я; Колір медицини Салерно; Віршовані приписи Салернской школи; прохання по поверненню з Салерно./Пер. з лат. Ю. Ф. Шульца. – М. РІПОЛ КЛАСИК, 2002. – 176 с.

3. Аронов Р. Е, Грандо А. А. Мирський М. Б. Сорокіна Т. З. Шилинис Ю. А. Жуковський Л. В. Коган В. Я. Визначні імена у світовій медицині — Great Names in the World History / Під ред. проф. А. А. Гракдо. — Київ: РИА «Тріумф», 2002. — 495 с. (на рос. і англ. мовами).

4. Ассман Я. Єгипет: теологія і благочестя ранньої цивілізації. — М. Присцельс, 1999. — 368 с.

5. Білицький М. Забутий світ шумерів. /Пров.з польськ. Послесл. В. С. Клочкова. — М. Наука. Головна редакція східної літератури видавництва, 1980. – 398 с.

6. Богоявленський Н.А. Давньоруське лікування в XI-XVII ст. – М. Медгиз, 1960. -325 с.

7. Бородулін в. І. Нариси з історії вітчизняної кардіології. — М. 1988. – 304 с.

8. Везалій А. Про будову людського тіла. /Пров. з лат. У 2-х т. — М. 1950-1954. Т. 1-2.

9. Вейнберг В. П. Людина в культурі стародавнього Близького Сходу. — М. Наука, 1986. – 286 с.

10. Вогралик В. Р. Вязьменский Е. С. Нариси китайської народної медицини. — М. Медгиз, 1961. — 192 с.

11. Гіппократ. Етика і загальна медицина; Листа./пер. з древнегреч. Ст. Руднєва. – М. Світ книги, Література, 2007. – 336 с.

12. Гольфельд А. Я. Нариси з історії педіатрії СРСР.- М. Медицина, 1970. — 184 с.

13. Грибанов Е. Д. Медицина в символи та емблеми. — М. Медицина, 1990. – 206 с.

14. Григорьян Н.А. Іван Петрович Павлов. 1849-1936. Вчений. Громадянин. Гуманіст. До 150-річчя з дня народження. — М. Наука, 1999. — 312 с.

15. Грицак Е. Н. Популярна історія медицини. – М. Віче, 2003. – 464 с.

16. Глязер Р. Драматична медицина. Досліди лікарів на собі. /Пров. з ньому. – М. Молода гвардія, 1962. — 208 с.

17. Стародавні цивілізації. Під загальною ред. Р. М. Бонгард-Левіна. — М. Думка, 1989. – 479 с.

18. Історія медицини СРСР./Під ред. Б. Д. Петрова. – М. Медицина, 1964. – 646 с.

19. Каган-Пономарьов М. Я. Літератори-лікарі: Нариси та підходи з додатком Бібліографічного словника. М. Дашков і К, 2007. – 438 с.

20. Карасик В. М. Минуле і сьогодення фармакології та лікарської терапії. Історичні нариси поглядів на утримання лікувального ефекту ліків.- М. Медицина, 1965. — 184 с.

21. Кованов Ст. Ст. Хірургія без чудес. Нариси, спогади. Изд.2-е, доп. – М. 1986. — 352 с.

22. Конюс Е. М. Витоки російської педіатрії/ Е. М. Конюс, предисл. В. П. Лебедєвої, Р. Н. Сперанського. – М. Медгиз, 1946. – 415 с.

23. Крюи Поль де. Мисливці за мікробами. Боротьба за життя. — М. Наука, 1987. — 432 с.

24. Кузьмін В. Ю. Історія земської медицини Росії і вплив на неї держави і громадськості (1864-лютий 1917 рр..). – М. 2005. — 44 с.

25. Левит М. М. Становлення громадської медицини в Росії. — М. Медицина, 1974. — 232 с

26. Лісіцин Ю. П. Изуткин A. M. Матюшин В. Ф. Медицина і гуманізм. — М. Медицина, 1984. — 279 с.

27. Марчукова С. М. Медицина в дзеркалі історії. – СПб. Європейський дім, 2003. – 272 с.

28. Медицина та милосердя Москви в дзеркалі століть (до 850-річчя столиці Росії)./Б. Ш. Нувахов та ін. — М. 1997. – 191 с.

29. Мейєр-Штейнег Т. Стародавня медицина (Медицина Стародавнього Сходу і класичної давнини). – 2-е вид. испр. – М. Вузівська книга, 2007. – 120 с.

30. Мейєр-Штейнег Т. Медицина XVII-XIX століть. – 2-е вид. испр. – М. Вузівська книга, 2007. – 120 с.

31. Мечникова О. Н. Життя Іллі Ілліча Мечникова. — Вид.2-е, – М. КомКнига, 2007. -240 с.

32. Микиртичан Р. Л. Суворова Р. В. Історія вітчизняної педіатрії: Лекції. – СПб. СПбГПМА, 1998. – 156 с.

33. Мирський М. Б. Медицина Росії XVI-XIX століть. — М. «Російська політична енциклопедія» (РОСПЭН), 1996. — 400 с.

34. Мирський М. Б. Хірургія від давнини до сьогодення: Нариси історії. — М. Наука, 2000. — 798 с.

35. Мур Ф. Історія пересадок органів. / Пров. з англ. І. Н. Шаталової. Під ред. і з предисл. д-ра мед. наук проф. Р. В. Петрова. — М. Світ, 1973. — 311 с. (У світі науки і техніки).

36. Ноздрачов А. Д. Мар’янович А. Т. Поляків E. О. Сибаров Д. А. Хавінсон В. Х. Нобелівські премії по фізіології і медицині за 100 років. — СПб. Гуманистика, 2002. — 688 с.

37. Околов Ст. Л. Історія російської хірургії в персоналіях (1722-1922 рр.). – Тюмень. 1995. — 224 с.

38. Оппенхейм А. Стародавня Месопотамія. Портрет загиблої цивілізації. Изд. 2-е, випр. і дод. /Пров. з англ. М. Н. Ботвинника. Послесл. М. А. Дандамаева. — М. Наука, Головна редакція східної літератури, 1990. – 319 с.

39. Нариси історії охорони здоров’я СРСР./Під ред. М. І. Барсукова. – М. Медгиз, 1957. – 393 с.

40. Порудоминский Ст. Пирогів. Серія: «Життя чудових людей». Изд.2-е, доп. М. 1969. — 272 с.

41. Рохлін Д. Р. Хвороби стародавніх людей. — М-Л. Наука, 1965. — 304 с.

42. Саркісов Д. С. Нариси історії загальної патології. 2-е вид. перероб. і доп. — М. Медицина, 1993. – 509 с.

43. Семенченко В. Ф. Історія фармації. – М. ДЦК «Березень», 2002 – 639 с.

44. Сергієнко М. Е. Життя стародавнього Риму. — М. Наука, 1964. – 336 с.

45. Сєченов В. М. Біографія. Головні праці. – М. ДЕАН, 2004. — 816 с.

46. Сточик A. M. Вибрані лекції з курсу історії медицини та культурології: Вип. 1. Становлення людини і людського суспільства. Виникнення медицини. — М. МГП «Эрус», 1992. — 29 с.; Вип. 2. — М. МГП «Эрус», 1992. — 88 с.

47. Сточик А. М. Пальців М. А. Затравкін С. Н. Медичний факультет Московського університету у реформах освіти першої третини XIX століття. 2-е вид. дод. — М. Шико, 2001. — 338 с.

48. Страшун І. Д. Російська громадська медицина у період між двома революціями 1907-1917 рр. — М. Медицина, 1964. — 206 с.

49. Троянський Р. Н. Галерея вітчизняних вчених в області стоматології. — М. ММСИ, 1988. -165 с.

50. Троянський Р. Н. Історія радянської стоматології (Нариси). — М. Медицина, 1983.-144 с.

51. Троянський Р. Н. Белолапоткова А. В. Навчально-методичний посібник до семінарських занять з історії медицини для студентів і викладачів стоматологічного факультету. — М. ВУНМЦ, 2000. — 176 с.

52. Ульянкіна Т. В. Зародження імунології. — М. Наука, 1994. — 319 с.

53. Федоровський Р. Шеренга великих медиків. /Пров. з польськ. Е. К. Шпак. – Варшава: Наша Ксенгарня, 1972. -160 с.

54. Шойфет М. С. 100 великих лікарів. – М. Віче, 2004. – 528 с.

55. Яровинский М. Я. Століття Москви медичної. – М. Медицина, 1997. – 592 с.

Додаткова література з історії медицини на іноземних мовах

1. Ackerknecht, Erwin H. A Short History of Medicine. – Baltimore, London. 1982.

2. Castiglioni A. A History of Medicine. — New York. 1947.

Короткий опис статті: книги з історії медицини Список обов’язкової та рекомендованої літератури з історії медицини Список обов’язкової та рекомендованої літератури з історії медицини

Джерело: РНІМУ ім. Н.І. Пирогова — Список обов’язкової та рекомендованої літератури з історії медицини

Також ви можете прочитати