РЯЗАНЬАГРОВОД: Тема 2.10. Документація і звітність з охорони праці

19.02.2017

2.10.1. Основні типи документів з охорони праці.

Документація з охорони праці так само велика, всеобща і різноманітна, як і сама охорона праці. Ведення цієї документації внутрішня справа роботодавця. Однак воно настільки важливо, що всі сучасні системи управління охороною праці спеціально обумовлюють це питання, описують, ЩО і ЯК має робити роботодавець (в його ж власних інтересах).

З усього розмаїття документів, ми виділяємо кілька основних типів документації з охорони праці.

По-перше, це локальні нормативні акти роботодавця, пов’язані з питаннями охорони праці та безпеки виробництва. Ці акти встановлюють організаційно-управлінські правила дотримання працівниками вимог охорони праці і, тим самим, роботодавцем — державних нормативних вимог охорони праці.

По-друге, це різні фіксуючі діяльність працівників (і тим самим — діяльність роботодавця) по дотриманню вимог локальних нормативних актів, державних нормативних вимог охорони праці і т.п. До такої документації слід віднести і результати атестації робочих місць за умовами праці. Це найбільший тип документів з охорони праці у роботодавця. Він фіксує (документує) всю конкретну діяльність, але головне, заходи щодо профілактики виробничого травматизму і професійної захворюваності.

В-третіх, найважливіші документи охорони праці — матеріали розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. В принципі вони теж відносяться до «записам», але їх особливий статус, їх надзвичайна важливість і для потерпілого і для роботодавця змушують виділити їх з масиву всіх інших записів.

по-четверте, це листи та приписи органів влади, нагляду та контролю тощо Все вони, як правило, вимагають якихось оперативних дій, а тому і виділені особливо.

В-п’ятих, документи, які містять державні нормативні вимоги охорони праці. Всі вони потрібні не тільки для їх виконання та для інформування працівників про умови їх праці, їх права і обов’язки, але і для розробки локальних нормативних актів роботодавця (щодо охорони праці). Корисно мати базу чинної нормативної правової та нормативно-технічної документації з охорони праці та безпеки виробничої діяльності і договір зі сторонньою організацією, що здійснює інформаційне обслуговування по актуалізації цієї бази.

В-шостих, документи, що містять вимоги до правильної експлуатації того або іншого устаткування, безпечного використання інструменту, відомості про небезпеку матеріалів, сертифікати відповідності і т. п. «зовнішні» документи.

В-сьомих, документи офіційної статистичної звітності роботодавця перед органами державної влади. Наявність цих документів передбачає і восьмий тип — документи внутрішньої звітності підрозділів перед управлінням, управління перед власником (засновником). Ці документи можуть містити відомості, складові комерційну таємницю роботодавця.

У чому-то умовно, але до особливого, дев’ятого в класифікації, типу документів можуть бути віднесені навчально-методичні, чисто інформаційні та інші (не строго обов’язкові) документи, пов’язані з роботами з охорони праці і забезпеченням безпеки виробництва.

Десятий тип утворюють всі інші (що не відносяться до перших дев’яти типів) документи, яких, як правило, і на горі спеціалістам з охорони праці, більш ніж достатньо.

2.10.2. Організація документообігу щодо охорони праці.

Згідно з вимогами всіх сучасних систем управління роботодавець повинен розробляти і забезпечувати ведення документації (на паперових носіях або в електронному вигляді), в якій встановлюються і описуються всі основні процедури управління охороною праці в їх взаємодії.

Документація повинна бути зрозумілій, легко ідентифікованою, супроводжуватися зазначенням дати набрання чинності та терміну дії документа. Документація повинна зберігатися протягом установленого терміну. Повинен бути встановлений порядок розроблення, оновлення, зберігання та знищення документів різного виду. Цей порядок повинен щонайменше необхідності коригуватися. При цьому слід пам’ятати, що документація обов’язково повинна бути в обсязі, достатньому для її результативного використання.

Діловодство з охорони праці організовується в рамках загального порядку документообігу у даного роботодавця та здійснюється згідно з цим встановленим порядком з урахуванням специфіки роботи з охорони праці.

При організації документообігу слідують виділяти:

  • 1) зовнішню документацію,
  • 2) документацію управління організацією,
  • 3) документацію підрозділу,
  • 4) документи на робочих місцях.

Організація документообігу повинна відповідати наступним вимогам:

  • — проходження документів має бути оперативним, цілеспрямовано регулюватися і оптимально здійснюватися;
  • — слід виключати інстанції проходження і дії з документами, не обумовлені ділової необхідністю. Кожне переміщення документа має бути виправданим.

По закінченні року проводиться відбір документів, що підлягають включенню до опису і здачі в архів.

Зауважимо, що всю документацію по охороні праці слід видавати тільки під розписку, щоб уникнути непорозумінь, пов’язаних з недбалим поводженням окремих працівників з документацією з охорони праці, аж до її втрати.

2.10.3. Номенклатура справ з охорони праці.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці підприємства

Джерело: РЯЗАНЬАГРОВОД: Тема 2.10. Документація і звітність з охорони праці

Також ви можете прочитати