Соціологія медицини, Завантажити Реферат, Реферат, Maximm1

20.02.2017

Соціологія медицини

заочного відділення, групи 104(7)

Колодіна Ю. А.

Адреса:Ростовська обл. р. Ростов на Дону вул. Катаєва 244-2

Волгоград 2011

План

Введение…………………………………………………………………………..3

1. Предметна область соціології медицини. Методологія проведення медико-соціологічного дослідження……………………………………..4

Вступ

У сучасній соціології важливе значення має соціологія медицини. Становлення соціології медицини тісно пов’язане з досягненнями не тільки медичних (соціальна гігієна, епідеміологія, організація охорони здоров’я і ін) і соціологічних наук (соціологія сім’ї, соціальна робота, инвайронментальная соціологія,феноменологія тощо), але й таких, як психологія, семіотика, культурологія, антропологія, економіка та ін

Закономірне зростання інтересу до соціології медицини у сучасній вітчизняній науці визначається тим, що в її рамках може бути здійснено соціологічне осмислення стану системи охорони здоров’я як найважливішої сфери суспільства та його соціальних інститутів, ролі і місця медицини, охорони здоров’я, лікаря ипациента.

Оскільки соціологію медицини цікавить цілісна особистість в контексті її медико-соціального оточення, то вона може внести важливий внесок у медичне сприйняття і розуміння проблеми хвороби в сучасному суспільстві. У нових соціально-економічних умовах стає очевидною важливість і необхідність додання вітчизняної соціології медицини нового імпульсу.

У даній роботі ми розглянемо, чтопредставляет собою соціологія медицини. З’ясуємо предметну область соціологію медицини, коли виникла необхідність у появі цієї галузі соціологічного знання. Розглянемо методологію емпіричних медико-соціологічних досліджень у соціальній сфері суспільства, а так само більш докладно зупинимося на розгляді значення цієї галузі як наукового простору для вдосконалення інституту охорони здоров’я– одного з найважливіших метаинститутов будь-якого суспільства.

1. Предметна область соціології медицини. Методологія проведення медико-соціологічного дослідження

найперша згадка терміна «соціологія медицини» відноситься до кінця XIX века1. Одне з перших повних визначень соціології медицини у вітчизняній науці ми зустрічаємо у Філософській енциклопедії (1970): соціологія медицини -галузь соціології, «вивчає соціальні проблеми, пов’язані зі здоров’ям, хворобами і медичним обслуговуванням, з роллю здоров’я і працездатності населення у соціальному розвитку»2. У Короткому енциклопедичному словнику з соціології дана галузь визначалася як «галузь соціології, що вивчає соціальну обумовленість здоров’я населення, соціальні функції, структуру і кадри организацииздравоохранения і медицини, роль здоров’я у функціонуванні та розвитку суспільства, у формуванні та життєдіяльності індивіда»3. А. В. Решетніков характеризує соціологію медицини як науку «про медицину як соціальному інституті, функціонування та розвитку цього інституту через його складові елементи, що вивчає соціальні процеси, що протікають в даному інституті»4. Ці визначення розрізняються за глибиною і степениохвата питань, що належать до «полю» соціології медицини, підкреслюючи важливість вивчення соціальних факторів, стану здоров’я і хвороб, аналізу охорони здоров’я.

Об’єктом соціології медицини, на думку A. M. Изуткина, В. П. Петленко, Р. В. Царегородцева, «є дослідження специфіки суспільних відносин і ціннісних орієнтації в медицині.

Короткий опис статті: значення соціології для розвитку медицини

Джерело: Соціологія медицини — Скачати Реферат — Реферат — Maximm1

Також ви можете прочитати