Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

20.02.2017

Стажування на робочому місці

На початку трудової діяльності кожній людині, має профільну освіту, необхідний час на освоєння навичок і прийом роботи, і придбання деякого досвіду. Зазначений період отримав найменування стажування, яка проводиться згідно з певною програмою і протягом встановленого строку. У відповідності з законодавством працю працівника проходить навчання оплачується.

Основна мета стажування полягає в навчанні співробітника безпосередньо в процесі його виробничої діяльності. Зазначений процес є одним із способів перепідготовки працівника, підвищення його професійної кваліфікації або отримання спеціалізації по закінченні навчального закладу. По закінченні стажування випускнику вручається свідоцтвом встановленого законодавством зразка.

Важливість попереднього навчання

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Людина, що має тільки теоретичну підготовку нездатний ефективно виконувати посадові обов’язки, виробничі чи технологічні операції. Під час стажування працівник проходить попереднє навчання під керівництвом працівника, який має достатній досвід у даній сфері.

Такий підхід до справи дозволяє в короткі терміни учневі освоїти основні прийоми роботи і навчитися практичного виконання покладених на нього обов’язків.

З особою, що проходять стажування, проводиться інструктаж з охорони праці і дотримання встановлених правил і заходів безпеки. Про це проводиться запис у журналі, де співробітник зобов’язаний розписатися. Цей документ ведеться штатним інженером по техніці безпеки або іншим працівником, призначеним наказом керівника підприємства на певний строк.

За законом

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Нормативна база, що визначає правовий статус проходить стажування на робочому місці особи, регулює його взаємовідносини з роботодавцем.

Основні положення закріплені у таких документах:

 • 212 статті Трудового Кодексу;
 • Постанова №1-29 Міністерства освіти від 13.01.2003 року;
 • Наказ і 37 Ростехнагляду від 29.01.2007 року;
 • ГОСТ 12.0.004-90 п. 7.2.4;
 • Лист РД-200-РРФСР-12-0071-86-12.

Для новоприйнятих працівників з числа випускників навчальних закладів системи профтехосвіти стажування є, по суті, продовженням навчального процесу. В ході її молодий фахівець займається професійною діяльністю і напрацюванням необхідних навичок. Таким чином, відбувається закріплення знань, які були отримані в процесі навчання.

Можливо звільнення матері-одиначки по скороченню? Дивіться тут .

Виробнича необхідність

Роботодавець зацікавлений у максимальній продуктивності праці кожного зі своїх співробітників. Цього можна досягти тільки в тому разі, якщо рівень підготовки їх буде досить високим. Стажування, що проводиться на початковому етапі під наглядом досвідченого наставника, дозволяє досягти в найкоротші терміни освоєння необхідних виробничих і технологічних операцій.

Даний вид трудової діяльності обмежений за часом, строки визначаються в залежності від складності професії і здібностей учня.

За часом цей період може становити від 2 до 14 робочих днів або змін.

В обов’язковому порядку стажування проводиться для таких категорій фахівців:

 1. Операторів промислового і технологічного обладнання.
 2. Водіїв маршрутних транспортних засобів, у тому числі трамваїв і тролейбусів.
 3. Співробітників, задіяних на роботах, що становлять підвищену небезпеку для них самих та оточуючих.

За результатами стажування робиться висновок про профпридатність і проводиться допуск до самостійного виконання службових обов’язків та трудової діяльності.

При прийомі на роботу

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Висновком постійного трудового договору з працівником зазвичай передує випробувальний термін. в ході якого визначається його професійна придатність. Стажування, що проводиться при прийманні кандидата на роботу, спрямована виключно на його навчання і отримання ним необхідного практичного досвіду виконання обов’язків.

згідно з статтею 59 Кодексу з таким працівником може бути укладено тимчасову угоду на зазначений період. В переважній більшості випадків працівники успішно пройшли стажування укладають згодом постійний договір.

У період навчання на них поширюються всі норми трудового законодавства в частині що стосується оплати праці та інші соціальні гарантії.

Неправомірні дії керівництва підприємства можуть бути оскаржені в компетентні органи у спеціалізовану інспекцію.

При переведенні на іншу посаду

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

У процесі господарської діяльності підприємства нерідко виникає необхідність у заміщенні вакантних посад іншими співробітниками. Переклад здійснюється за розпорядженням роботодавця, при цьому обов’язки з навчання нового працівника покладаються на його начальника безпосередньо. Керівник проводить первинний інструктаж під підпис у журналі і доручає досвідченому співробітнику контроль над діями нового підлеглого.

Після закінчення стажування здійснюється перевірка професійних навичок, яка повинна виявити його придатність до самостійного виконання робіт.

Випробування можуть проводитись у формі заліку з опитуванням з теоретичної частини та демонстрацією практичних навичок дії працівника у різній ситуації. Успішне проходження цієї перевірки закінчується видачею відповідного посвідчення.

Дивіться відео про працевлаштування без досвіду

Термін

У відповідності з діючими нормами період навчання повинен бути достатнім для освоєння працівником практично навичок.

Законодавчо термін обмежений нижньою межею у 2 робочих зміни і верхнім – до 15 днів.

В цей час стажист виконує свої обов’язки під керівництвом досвідченого наставника, який допомагає йому в придбанні потрібних навичок. Навчання проводиться безпосередньо в процесі виконання операцій, що дозволяє швидше освоїтися і звикнути до нової обстановки.

Відміну від випробувального терміну

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

На початку своєї трудової кар’єри на підприємстві співробітник придивляється і оцінює умови, взаємовідносини з наймачем. Випробувальний термін має своєю метою законодавчо закріпити можливості сторін розірвати трудовий договір, якщо він не влаштовує їх. Цей період може тривати від трьох місяців до півроку, з результатом її може бути постійна робота чи відмова від неї.

Стажування спрямована на навчання працівника і значно більш коротка за часом.

Вона займає від 3 до 15 робочих днів, за які працівник, який влаштовується на роботу, отримує необхідні навички. Після отримання допуску вони приступають до самостійного виконання обов’язків. Стажування, по суті, є частиною випробувального терміну і значно більш коротка в порівнянні з ним.

Оформлення стажування

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Прийом на роботу, навчання співробітників та інші дії адміністрації підприємства відображаються в актах розпорядчого характеру.

 • наказ про проведення;
 • програма навчання;
 • положення про стажування.

За результатами керівництво підприємства видає наказ про допущення працівника до самостійного виконання функціональних обов’язків. Співробітникові при цьому видається посвідчення, зразок якого для певних спеціальностей затверджено відповідною Постановою уряду. Розробка зазначених документів покладається на працівників відділів кадрів і безпосереднього керівника стажування.

Фіктивне та навмисне банкрутство переслідуються за законом. Дізнайтеся ознаки таких діянь .

Потрібна покрокова інструкція ліквідації ІП? Дивіться в статті .

Наказ

Документальне оформлення стажування працівник проводиться у відповідності з порядком ведення діловодства, встановленому на підприємстві. За дорученням керівника співробітник відділу кадрів, менеджер по персоналу готує проект наказу.

Зазначений документ повинен містити наступні дані:

 • повне найменування компанії;
 • назва документа;
 • дату та найменування населеного пункту.

В описовій частині зазначаються посилання на нормативні документи, визначаються основні цілі та завдання стажування, призначаються відповідальні особи: керівник, наставник, інструктор. Призначається термін проведення навчання і вказується посада, на яку планується призначення кандидата.

Положення

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Стажування на підприємстві проводиться в суворій відповідності зі спеціально розробленим нормативним документом, який затверджується керівником підприємства.

В положення обов’язково включаються наступні пункти:

 1. загальні вимоги щодо організації процесу;
 2. порядок проведення стажування;
 3. обов’язки посадових осіб і учня персоналу;
 4. організація заліків та здійснення допуску до самостійної роботи.

Окремим пунктом виділяється специфіка підготовки окремих категорій фахівців до самостійної трудової діяльності.

У положенні визначаються загальні вимоги з підготовки та змісту програми стажування. Цей документ є одним з найважливіших і до його розробки слід підходити з усією відповідальністю та ретельністю.

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Організація стажування працівників на робочому місці покладається безпосередньо на керівника, призначеного наказом. В його обов’язки входить підготовка програми її проведення, що затверджується вищестоящим керівником.

Зміст даного документа:

 1. Мета стажування.
 2. Загальні вимоги до стажисту.
 3. Перелік нормативної та технічної документації, що підлягає вивченню.
 4. Виробничі, посадові інструкції та функціональні обов’язки.
 5. Заходи з вивчення робочого місця, виробничих і технологічних процесів в межах його компетенції.
 6. Освоєння основних навичок практичної роботи з урахуванням вимог безпеки.
 7. Перевірка отриманих знань і умінь і здача заліку на допуск до роботи.

По кожному пункту визначаються мінімальні терміни в годинах або змінах, у разі необхідності конкретні дати можуть бути скориговані, виходячи з обставин, що склалися.

Приклад програми наведено нижче:

Закінчення стажування

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

По завершенні заходів, передбачених програмою проведення навчання спеціальності керівник стажування зобов’язаний організувати прийом заліків. Перевірка знань може проводитися як начальником особисто, так і в складі комісії. До складу її зазвичай включаються інструктор-наставник і інші фахівці та виробничого ділянки або відділу.

За підсумками випробувань приймається рішення про професійну придатність кандидата на посаду.

Закріплюється рішення наказом про допуск працівника до самостійного виконання обов’язків. Крім того, оформляється відповідне посвідчення, що видається на руки працівника і підтверджує його кваліфікацію. Бланки документів розробляються у відповідності з прийнятими в компанії нормами діловодства.

Документи

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Після закінчення стажування на робочому місці керівник готує проект наказу, який включає в себе наступні положення:

 1. Посилання на нормативно-правову базу.
 2. Відомості про працівників, які успішно пройшли стажування із зазначенням посад.
 3. Розпорядження про допуск до самостійного виконання функціональних обов’язків.

Наказ доводиться під розпис всім зацікавленим співробітникам, а на руки стажистом видаються відповідні свідоцтва або посвідчення, завірені підписом керівника та печаткою підприємства.

Наслідки для працівника

Стажування на робочому місці, зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Успішне завершення стажування для співробітника означає, що з наступного дня після здачі заліків він приступає до самостійної трудової діяльності.

З цього моменту він зобов’язаний в повному обсязі виконувати свої функціональні обов’язки і всі законні розпорядження свого керівництва.

Неправомірні з погляду співробітника дії адміністрації підприємства оскаржуються в комісії з трудових спорів з участю профспілкової організації підприємства.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі На практиці стажування на робочому місці застосовується не часто. Зазвичай вона стосується новачків, які будуть виконувати робочу функцію вперше. Читайте, як оформити цей процес.

Джерело: Стажування на робочому місці — зразок програми, з охорони праці, наказ, терміни

Також ви можете прочитати