Тамбовська психіатрична клінічна лікарня, Понад 200 років на сторожі душевного здоровя.

10.08.2015

Сторінка головного лікаря

Андрій Костянтинович Гажа народився в 1953 році в р. Орську Оренбурзької області. Після закінчення середньої школи поступив в Оренбурзький державний медичний інститут. Вже на перших курсах Андрій Костянтинович захоплювався питаннями психіатрії. У 1977 році після закінчення інституту був направлений до Тамбовську область. На базі Тамбовського психіатричної лікарні в 1978 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «психіатрія» і почав працювати в якості лікаря-ординатора 3-го районованого гострого чоловічого відділення. У січні 1981 року був призначений завідувачем 5-м відділенням. В ході роботи Андрій Костянтинович успішно поєднує лікувальну та педагогічну діяльність. Результатом цієї діяльності стало надання в 1995 році звання «Заслужений лікар РФ».

У 1997 році Андрій Костянтинович був призначений головним лікарем Обласної державної установи охорони здоров’я «Тамбовська психіатрична лікарня». Починаючи з цього періоду, в діяльності Тамбовської психіатричної клінічної лікарні починається новий етап, ознаменований масою перетворень і високих досягнень.

В 1998 році відбулася реорганізація і об’єднання обласного наркологічного диспансеру та психіатричної лікарні в територіальне медичне об’єднання «Психіатрія — наркологія». Дане перетворення було необхідно для того, щоб розширити рамки надання пропонованої допомоги пацієнтам і налагодити спадкоємність між двома самостійними структурами.

У своїй роботі Андрій Костянтинович величезну увагу приділяє розвитку наукових зв’язків з російськими і зарубіжними вузами, з провідними медичними установами в області психіатрії, поліпшенню та модернізації матеріальної бази установи.

Завдяки плідній співпраці з відділом позалікарняної допомоги Московського НДІ психіатрії МОЗ РФ і регулярними консультаціями з фахівцями ГНЦ їм. Сербського, у ОГБУЗ «Тамбовська психіатрична клінічна лікарня» інтенсивно почали впроваджуватися новітні методики психосоціальної реабілітації.

В Тамбовської психіатричної лікарні була успішно впроваджена биопсихосоциальная модель надання допомоги психічно хворим. Допомога надається бригадою фахівців, до складу якої входять лікар-психіатр, медична сестра, психолог, соціальний працівник. Дана модель повною мірою відповідає сучасним вимогам лікувально-реабілітаційного процесу, основною метою якого є підвищення соціальної адаптації пацієнтів, полегшення їх інтеграції в життя суспільства, поліпшення якості життя. Програми реабілітації стають все більш різноманітними, охоплюючи не тільки всі категорії пацієнтів, але й родичів хворих.

В практику роботи ОГБУЗ «Тамбовська психіатрична клінічна лікарня» успішно впроваджуються сучасні організаційні форми надання психіатричної допомоги, такі як:

— програма «першого психотичного епізоду»;

— заміське реабілітаційне відділення;

— гуртожиток для осіб, які втратили соціальні зв’язки;

— програма «житло під захистом»;

Програма психосоціальної реабілітації для пацієнтів першого психотичного епізоду спрямована на подолання стигми (негативна асоціація людини з чимось непрестижним, відразливим), формування адекватного ставлення у пацієнтів і родичів до захворювання, мотивування до підвищення рівня соціального функціонування, розширення самостійності, створення та розширення соціальних зв’язків. Дана програма реабілітації включає психообразовательные заняття для пацієнтів і їх родичів, тренінг навичок спілкування та тренінг соціальних навичок для пацієнтів. Лікування за програмою першого психотичного епізоду дозволяє скоротити терміни лікування і сприяє збереженню соціальних зв’язків.

З 2002 року в нашій лікарні реалізуються реабілітаційні програми «Гуртожиток» і «Житло під захистом».

У нашій лікарні було відкрито гуртожиток для хворих, які втратили соціальні зв’язки на 20 місць, основним завданням якого є підготовка пацієнтів до життя в суспільстві.

«Житло під захистом». Ця програма розроблена з метою сприяння успішній інтеграції в співтовариство пацієнтів, які пройшли реабілітаційну програму на базі гуртожитку заміського відділення, а також надання допомоги у подоланні труднощів, що виникають в процесі соціальної адаптації. Всі міські пацієнти, виписані з гуртожитку, куруються соціальними працівниками диспансеру. Курація пацієнтів включає в себе відвідування на дому, відстеження застосування на практиці набутих навичок самостійного проживання, контроль за дотриманням лікарського режиму, допомогу у вирішенні соціально-правових та соціально-побутових питань.

На базі лікарні відкрилися відділення геронтологічного профілю, які обслуговують літнє населення міста Тамбова і області. Програма психосоціальної реабілітації пацієнтів похилого і старечого віку з порушенням інтелектуально-мнестичних здібностей спрямована на формування пристосування до наявного когнітивного дефіциту (зниження пам’яті, розумової працездатності і інших функцій в порівнянні з вихідним рівнем), подолання порушень когнітивних функцій (найбільш складні функції головного мозку, з допомогою яких здійснюється процес пізнання світу), корекцію поведінкових і емоційно-особистісних реакцій на захворювання, підвищення здатності до самообслуговування і соціальної адаптації літніх людей на сімейному, побутовому рівні з допомогою психокоррекционных втручань. В рамках цієї програми літні люди отримують знання про раціональної організації режиму дня, правильного харчування, навички догляду за собою, що сприяє реабілітації та адаптації пацієнтів поза стінами лікувального закладу.

До 2008 року примусове лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу в нашій лікарні проходило в загальних відділеннях.

З 2008 року зусиллями адміністрації ОГБУЗ «ТПКБ» було відкрито відділення примусового лікування в психіатричному стаціонарі спеціалізованого типу, єдине в області підрозділ, де здійснюються лікувальні і реабілітаційні заходи тільки для пацієнтів вчинили суспільно-небезпечні діяння.

Програма лікувально-реабілітаційних заходів для пацієнтів, які знаходяться на примусовому лікуванні і в групі активного диспансерного спостереження спрямована на формування адекватного психічного стану і соціально прийнятного стереотипу поведінки, підвищення соціальної активності та компетентності; вироблення установки на здоровий спосіб життя, вироблення уміння уникати криміногенні ситуації, запобігання скоєнню повторних суспільно небезпечних дій. Дана програма включає психокорекційні заняття з використанням методів психотерапії, трудову терапію, культурно-дозвіллєві заходи, участь у самоврядуванні, роботу з родичами, соціальну та правову допомогу пацієнтам і родичам.

Зниження загальної кількості хворих, що вчинили суспільно небезпечні дії говорить про налагодженої і систематизованої роботи з наступності як всередині стаціонару, так і між стаціонаром та амбулаторної службою.

У 2008 році за сприяння адміністрації Тамбовської області було відкрито нове реабілітаційне відділення в сел. Райдужний, для пацієнтів з хронічними психічними захворюваннями, оснащене новітнім обладнанням. Створені умови відповідають всім сучасним вимогам, що пред’являються до лікувально-профілактичних установ даного типу.

Програма психосоціальної реабілітації пацієнтів з хронічними психічними захворюваннями спрямована на підвищення рівня активності в сукупності з індивідуальними корекційними заняттями, різними тренінгами, психообразовательными програмами, дозвіллєвої діяльністю, що в кінцевому результаті має привести до покращення якості життя психічно хворих та більш успішної інтеграції в життя суспільства.

Також було відкрито новий корпус дитячого відділення Тамбовської психіатричної клінічної лікарні, який розташований за містом в сел. Райдужний. Тут є ігрові кімнати, зручна їдальня, клас для занять і затишні спальні. Також у дитячому відділенні відкрита палата підвищеної комфортності, призначена для спільного перебування з дитиною, проходять стаціонарне лікування, одного з батьків або родича. Мета роботи палати — збереження контакту між дітьми, їх близькими та забезпечення психологічно комфортного стану дитини в період перебування в стаціонарі, спрямовані на швидке одужання. У палаті можуть перебувати батьки дітей віком від 4-х до 14-ти років.

Дитячі психіатри та логопеди здійснюють лікування дітей та підлітків з розладами мови, заїканням, енурезом, гіперкінетичним синдромом, фобічними, тикозными розладами, аутизмом, порушеннями поведінки та шкільної дезадаптацією.

Разом з ТГУ імені Р. Державіна, факультетом фізичної культури і спорту реалізується реабілітаційна програма для дітей, які страждають психічними розладами. Співпраця протягом останніх 4 років принесло плоди в лікуванні і привчанні дитини до звичок ведення здорового способу життя.

Для зміцнення здоров’я дітей в літній період використовується «Стежка здоров’я» (спеціально обладнана доріжка з використанням різноманітних природних матеріалів). Щоденні заняття на «Стежці здоров’я» дозволили домогтися наступних результатів: покращення емоційно-психічного стану дітей; бажання дітей займатися на свіжому повітрі босоніж; зниження простудних захворювань в літній період; підвищилися захисні сили дитячого організму.

Для реабілітації маленьких пацієнтів у відділенні була створена «сенсорна кімната», основною метою роботи якої є релаксація, зняття емоційних і психологічних затисків та невротизації у дітей.

Результатом активної і плідної діяльності колективу лікарні стала перемога ОГБУЗ «Тамбовська психіатрична клінічна лікарня» на III Всеросійському конкурсі «За подвижництво в області душевного здоров’я» імені академіка РАМН Т. Б. Дмитрієвої в 2010 році. Лікарня, була удостоєна високої нагороди — «Золота метелик», за планомірність і масштабність психосоціальних заходів, за відновлення прав психічно хворих і турботу про якість їх життя.

Завдяки ініціативності, ентузіазму та фаховості Андрія Костянтиновича ОГБУЗ «Тамбовська психіатрична клінічна лікарня» є передовим лікувальним закладом, відомим не тільки в нашій області, але й далеко за її межами.

Короткий опис статті: психіатрична лікарня Тамбовська психіатрична клінічна лікарня Тамбовська психіатрична клінічна лікарня

Джерело: Тамбовська психіатрична клінічна лікарня — Понад 200 років на сторожі душевного здоров’я.

Також ви можете прочитати