Як часто потрібно проводити вступний інструктаж з охорони праці — Бухгалтерія

20.02.2017

Як часто потрібно проводити вступний інструктаж з охорони праці? — Бухгалтерія Онлайн

Як часто потрібно проводити вступний інструктаж з охорони праці?

Цитата (Василь Олександрович): Все це потрібно зробити до перевірок чи досить буде дочекатися перевірок і тоді всім цим займатися?

Добрий день!

Це все потрібно робити з моменту працевлаштування першого працівника, вірніше навіть до його працевлаштування, так як при прийомі на роботу Ви зобов’язані провести з працівником всі необхідні інструктажі з ВІД.

Інакше Вас можуть притягнути до адміністративної відповідальності за КоАП РФ

Цитата: Стаття 5.27.1. Порушення державних нормативних вимог охорони праці, що містяться в федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації

(введена Федеральним законом від 28.12.2013 N 421-ФЗ)

1. Порушення державних нормативних вимог охорони праці, містяться у федеральних законах та інших нормативних правових актах Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених частинами 2 — 4 цієї статті, —

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двох тисяч до п’яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, — від двох тисяч до п’яти тисяч рублів ; на юридичних осіб — від п’ятдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч рублів.

2. Порушення роботодавцем установленого порядку проведення спеціальної оцінки умов праці на робочих місцях або її непроведення —

тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, -від п’яти тисяч до десяти тисяч рублів; на юридичних осіб від шістдесяти тисяч до вісімдесяти тисяч рублів.

3. Допуск працівника до виконання ним трудових обов’язків без проходження у встановленому порядку навчання і перевірки знань вимог охорони праці, а також обов’язкових попередніх (при вступі на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів, обов’язкових медичних оглядів на початку робочого дня (зміни), обов’язкових психіатричних оглядів або при наявності медичних протипоказань —

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, — від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч рублів; на юридичних осіб — від ста десяти тисяч до ста тридцяти тисяч рублів.

4. Незабезпечення працівників засобами індивідуального захисту —

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, -від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч рублів; на юридичних осіб — від ста тридцяти тисяч до ста п’ятдесяти тисяч рублів.

5. Вчинення адміністративних правопорушень, передбачених частинами 1 — 4 цієї статті, особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення, —

тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів або дискваліфікацію на строк від одного року до трьох років; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, -від тридцяти тисяч до сорока тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев’яноста діб; на юридичних осіб — від ста тисяч до двохсот тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев’яноста діб.

Примітка. Під засобами індивідуального захисту у частині 4 цієї статті слід розуміти засоби індивідуального захисту, віднесені технічним регламентом Митного союзу «безпеки засобів індивідуального захисту» до 2 класу залежно від ступеня ризику заподіяння шкоди працівникові.

Крім цього, Ви не маєте права допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання і перевірку знань і навичок у сфері охорони праці

Цитата: Стаття 76. Відсторонення від роботи[Трудової кодекс РФ] [Глава 12] [Стаття 76]

Роботодавець зобов’язаний відсторонити від роботи (не допускати до роботи) працівника:

з’явився на роботі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння;

не пройшов у встановленому порядку навчання і перевірку знань і навичок в галузі охорони праці;

не пройшов у встановленому порядку обов’язковий медичний огляд, а також обов’язковий психіатричний огляд у випадках, передбачених справжнім Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

при виявленні відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, протипоказань для виконання працівником роботи, обумовленої трудовим договором;

у разі зупинення дії на строк до двох місяців спеціального права працівника (ліцензії, права на управління транспортним засобом, права на носіння зброї, іншого спеціального права) у відповідності з федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, якщо це тягне за собою неможливість виконання працівником обов’язків за трудовим договором і якщо неможливо перевести працівника з його письмової згоди на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідну кваліфікації працівника, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу), яку працівник може виконувати з урахуванням його стану здоров’я. При цьому роботодавець зобов’язаний пропонувати працівникові що всі відповідають зазначеним вимогам вакансії, наявні у нього в даній місцевості. Пропонувати вакансії в інших місцевостях працедавець зобов’язаний, якщо це передбачено колективним договором, угодами, трудовим договором;

на вимогу органів або посадових осіб, уповноважених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;

в інших випадках, передбачених справжнім Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.

Роботодавець усуває від роботи (не допускає до роботи) працівника на весь період часу до усунення обставин, що були підставою для відсторонення від роботи або недопущення до роботи, якщо інше не передбачено справжнім Кодексом, іншими федеральними законами.

У період відсторонення від роботи (недопущення до роботи) заробітна плата працівнику не нараховується, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом або іншими федеральними законами. У випадках відсторонення від роботи працівника, який не пройшов навчання і перевірку знань і навичок у сфері охорони праці або обов’язковий медичний огляд не зі своєї вини, йому проводиться оплата за весь час відсторонення від роботи як за простий.

Короткий опис статті: інструкції з охорони праці у медичних закладах

Джерело:
Як часто потрібно проводити вступний інструктаж з охорони праці? — Бухгалтерія Онлайн

Також ви можете прочитати