Значення біології для медицини, сільського господарства та інших

04.10.2015

Значення біології для медицини, сільського господарства та інших галузей народного господарства.

Значення біології як науки виключно велика, так як пізнання історичного розвитку органічного світу, закономірностей у будові і функціонуванні живих систем різних рангів, їх взаємозв’язків, стійкості та динамічності відіграє найважливішу роль у формуванні матеріалістичного світогляду, складанні наукової картини світу.

 

Крім того, біологія сприяє вирішенню життєво важливих практичних завдань.

Теоретичні досягнення біології широко застосовуються в медицині. Саме успіхи і відкриття в біології визначають сучасний рівень медичної науки. Так дані генетики дозволили розробляти методи ранньої діагностики, лікування і профілактики спадкових хвороб людини. Селекція мікроорганізмів дозволяє отримувати ферменти, вітаміни, гормони, необхідні для лікування ряду захворювань. Розвиток генної інженерії відкриває широкі перспективи для виробництва біологічно активних сполук та лікарських речовин. Так, наприклад, за допомогою методів генної інженерії було отримано ген гормону інсуліну і потім вбудований в геном кишкової палички. Такий штам кишкової палички здатний синтезувати людський інсулін, який використовується для лікування цукрового діабету. Подібним чином в даний час отримують соматотропін (гормон росту) та інші гормони людини, інтерферон, імуногенні препарати та вакцини.

Знання закономірностей розмноження та розповсюдження вірусів, бактерій, найпростіших, червів необхідно для боротьби з інфекційними та паразитарними захворюваннями людини і тварин.

Загальнобіологічні закономірності використовуються при вирішенні різноманітних питань у багатьох галузях народного господарства. Швидкі темпи зростання населення планети, постійне зменшення територій, зайнятих сільськогосподарським виробництвом, призвели до глобальної проблеми сучасності — виробництву продуктів харчування. Цю задачу здатні вирішувати такі науки, як рослинництво і тваринництво, що базуються на досягненнях генетики і селекції. Завдяки знанню законів спадковості та мінливості можна створювати високопродуктивні сорти культурних рослин і порід свійських тварин, що дозволить інтенсивно вести сільськогосподарське виробництво та задовольнити потреби населення планети в харчових ресурсах.

Біологічні знання допомагають у боротьбі з шкідниками та хворобами культурних рослин, паразитами тварин. Вони відіграють важливу роль у вдосконаленні лісового і рибного господарства, звірівництва.

Використання в промисловості, машинобудуванні, кораблебудуванні принципів організації живих істот (біоніка) приносить в даний час і дасть в майбутньому значний економічний ефект.

Вирішення таких важливих проблем сучасності, як охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, допомагає екологія. Вона передбачає виявлення та усунення негативних наслідків впливу людини на природу (забруднення середовища численними шкідливими речовинами), визначення режимів раціонального використання резервів біосфери. Актуальним завданням екології є забезпечення збереження біосфери і здатності природи до самовідтворення.

Короткий опис статті: біологія в медицині Значення біології як науки виключно велика, так як пізнання історичного розвитку органічного світу, закономірностей у будові і функціонуванні

Джерело: Значення біології для медицини, сільського господарства та інших галузей народного господарства

Також ви можете прочитати