Зразок документа. Інструкція з охорони праці для директора (керівника)

19.02.2017

Інструкція з охорони праці для директора (керівника)

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці для директора (керівника)

I. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Примітка. На зворотному боці інструкції рекомендується наявність віз: розробника інструкції, керівника (спеціаліста) служби охорони праці, та інших зацікавлених осіб.

1.1. Ця інструкція з охорони праці директора (керівника), розроблена з урахуванням умов його роботи в конкретній організації — ____»___________».

1.2. До роботи директором (керівником) допускаються особи як чоловічої, так і жіночої статі, які досягли 18 років, мають вищу професійну освіту і стаж роботи на керівних посадах у відповідній профілю організації галузі не менше 5 років.

1.3. Директор (керівник) повинен:

— знати законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність організації, постанови федеральних, регіональних і місцевих органів державної влади і управління, які визначають пріоритетні напрями розвитку економіки та відповідної галузі;

— знати методичні та нормативні матеріали інших органів, що стосуються діяльності організації;

— знати профіль, спеціалізацію і особливості структури організації;

— знати виробничі потужності і кадрові ресурси підприємства, технологію виробництва продукції організації;

— знати організацію виробництва і праці;

— знати трудове законодавство;

— знати правила і норми охорони праці;

— знати свої посадові обов’язки і інструкції з охорони праці;

— пройти вступний інструктаж і первинний інструктаж на робочому місці;

— керуватися в роботі правилами внутрішнього розпорядку;

— режим праці та відпочинку визначається графіком його роботи;

— контролювати режим дотримання норм і правил техніки, а також технічним та обслуговуючим персоналом;

— проводити вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці з відміткою про їх проведення в спеціальних журналах;

— утримувати в чистоті робоче місце.

1.4. Директор (керівник) сповіщає виконавчого директора про будь-який ситуації, загрозливою життя і здоров’ю людей, про кожний нещасний випадок, що трапився на виробництві, про погіршення стану свого здоров’я, у тому числі про прояв ознак гострого захворювання.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи директор (керівник) повинен:

— перевірити справність електроосвітлення в кабінеті;

3.1. Під час роботи директор (керівник) повинен:

— дотримуватися правил пожежної безпеки;

— виконувати вимоги безпеки при роботі комп’ютерної апаратурою;

— залишати працюючу апаратуру без нагляду забороняється.

3.2. Зберігати документацію в шафах у спеціально обладнаному кабінеті.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

4.1. В аварійній обстановці слід сповістити про небезпеку оточуючих людей і діяти відповідно до плану ліквідації аварій.

4.2. У разі виникнення загоряння або пожежі необхідно негайно повідомити про це пожежну частину, окриком попередити оточуючих людей і вжити заходів для гасіння пожежі.

4.3. При травмуванні, отруєнні або раптовому захворюванні припинити роботу і звернутись за допомогою до медичного працівника, а в разі його відсутності надати собі або іншим потерпілим першу долікарську медичну допомогу і викликати швидку медичну допомогу.

4.4. У ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю — залишити небезпечну ділянку.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

5.1. Привести в порядок робоче місце.

5.2. Перевірити протипожежний стан кабінету.

5.3. Закрити вікна, вимкнути світло, вимкнути кондиціонер (у разі наявності) та електроприлади, закрити двері.

Короткий опис статті: інструкції з охорони праці у медичних закладах

Джерело: Зразок документа. Інструкція з охорони праці для директора (керівника)

Також ви можете прочитати