Звязок психології та медицини, Мої статті , Каталог статей, Персональний

04.10.2015

Каталог статей

Зв’язок психології та медицини

Сьогодні психологія як наука переживає важливі для її існування зміни. Психологія дедалі більше диференціюється на різні напрями галузі, які відрізняються методами, способами отримання знань і можливостями впливу на свідомість людини з метою отримання нових знань. На тлі диференціації психології йде становлення все більш широких зв’язків її з іншими сферами знань – правом, математикою, медициною. На стику цих областей з’являються нові способи вивчення свідомості людини, нові методи впливу на нього завдяки тому знання, яке може бути отримано як інтегроване знання.

Медичне знання – це знання людини про властивості його організму і можливості впливу на них. Психологічне знання – це знання про властивості свідомості (Я людини, присутності людини для самого себе). Але існують ідеї, які дозволяють знаходити загальне в сучасній медицині та психології. Це ідеї, пов’язані з розуміння людини як частини Природи – єдиної цілісної системи. Приклад: на тривалість життя, на перебіг процесу старіння істотний вплив роблять: генетичний спадковий фактор і уявлення людини про те, що є старість і як вона повинна протікати. Питання, пов’язані зі здоровим способом життя, є тим переживанням, де перетинаються дані про будову свідомості людини, про можливості впливу на нього через самосвідомість і дані про функціонування організму людини, тобто перетинаються відомості з психології та медицини.

Ще один момент про з’єднання цих двох наук можна розглядати, аналізуючи професії медичного працівника та психолога.

Козьма Прутков сказав: «Всякий необхідно приносить користь, спожитий на своєму місці».

Всі ці питання і відповіді на них стосуються вибору професії. Будь-яка професія залежить від людських потреб, від своєрідного соціального замовлення. Розвиток професії пов’язано з НТП. Через професію відбувається включення людини в систему комунікацій.

Психолог та медичний працівник – це професії, пов’язані з взаємодією людина-людина. Величезне значення має орієнтація на Іншого як рівноправного учасника взаємодії.

Сьогодні існує небагато професій, в яких професійна діяльність надавала б такий вплив на індивідуальну долю професіонала і долю іншої людини. особливо важлива здатність до гуманістичної, моральної реакції у професійній діяльності медичного працівника. Медицина і психологія – людські науки не можуть існувати без певних морально-етичних принципів, норм і критеріїв. Моральна модель поведінки – це об’єктивна необхідність, пов’язана з різноманіттям ситуацій, що виникають у професійній діяльності. Ці ситуації вимагають швидкого прийняття нестандартного рішення, прояву ініціативи, взяття на себе відповідальності. Моральні та етичні вимоги, покладені на фахівця – це лише символи, які потрібні, але які не можна проконтролювати. Тобто вони визначають сферу діяльності, сферу впливу пацієнта, але вони можуть виявитися дуже слабкими, нестійкими утвореннями в особистості професіонала. Тому необхідні нормативні і правові акти, що регламентують етичні відносини спеціаліста і пацієнта /клієнта.

Провідними загальноприйнятими принципами медицини і психології є:

? Повага особистості

? Надання підтримки у скрутних ситуаціях

? Надання особистості необхідної інформації

? Можливість вибору з альтернативних варіантів

? Самостійність особистості у прийнятті рішення

? Не заподіяння шкоди

? Справедливість

? Приватність (не втручатися в особисте життя пацієнтів або клієнтів)

? Поважати свободу і незалежність особистості

? Конфіденційність

? Компетентність

? Дотримання прав пацієнта

? Співпраця з пацієнтами \ клієнтами грунтується на взаємній згоді, довірі, правдивості, взаємної відповідальності.

Ще одна сторона з’єднання наукових знань – норма в діяльності. У медичному пізнанні і в психологічному існують не тільки коштовності, але і оцінки. Одна з найбільш суперечливих і суб’єктивних оцінок – це норма. Норма в медицині – це здоров’я. Норма в психології – це щось середнє, усталене, не виділяється з натовпу, маси, найбільш пристосований, адаптований до навколишнього середовища. Норма – це відсутність патології.

З’єднання професій у галузях науки: психолог в медицині і медичний працівник в психології.

Психолог на відміну від медичного працівника думки нематеріальними категоріями, але він здатний зближувати професійні позиції, перешкоджати функціонального підходу та здійснювати разом з лікарем психогигиенические і психопрофілактичні заходи.

Не так давно в медичних установах Росії стали з’являтися клінічні психології (медичні психологи). Одним з основних аспектів діяльності медичного психолога є його участь в діагностичному процесі, використання результатів психологічних досліджень для уточнення різних хвороб, їх перебігу, компенсації і декомпенсації. Частіше психолог виконує діагностичні функції. Бере участь у діагностиці неврозів, межових станів, шизофрений, коригує емоційні стану пацієнтів (особливо дітей), депресій і т.д.

Так само ці дві науки, спеціальності з’єднані професійними проблемами фахівців. Але для цього у нас буде ціле заняття.

Короткий опис статті: психологія в медицині

Джерело: Зв’язок психології та медицини — Мої статті — Каталог статей — Персональний сайт

Також ви можете прочитати