Адміністратор медичного центру, Посадова інструкція адміністратора медичного центру.

20.02.2017

Інструкції по алфавіту:

Адміністратор медичного центру

Ви можете завантажити посадову інструкцію адміністратора медичного центру безкоштовно. Посадові обов’язки адміністратора медичного центру.

00.00.201_г. №00

I. Загальні положення

1.1. Справжня посадова інструкція визначає посадові обов’язки, права і відповідальність адміністратора медичного центру _____________________ (далі — «підприємство»).

Назва установи

1.2. На посаду адміністратора медичного центраназначается особа, яка має вищу або середню спеціальну освіту.

1.3. Призначення на посаду адміністратора медичного центру і звільнення від неї проводиться в установленому чинним трудовим законодавством порядку наказом керівника закладу охорони здоров’я.

1.4. Адміністратор медичного центру підпорядковується безпосередньо _____________________

(завідуючому відділенням,

заступнику головного лікаря,

головному лікареві)

1.5. Адміністратор медичного центру повинен знати:

— закони Російської Федерації та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я;

— чинні нормативно — методичні документи, що регламентують правила діловодства та документування;

— напрямки діяльності підприємства та її структуру;

— основні послуги медичного закладу, включаючи прейскурант цін і використовувані при цьому технології;

— основи нозології;

— ПІБ та посади медичного персоналу установи;

— розподіл обов’язків між співробітниками підприємства;

— правила ведення телефонних переговорів і прийому відвідувачів;

— службовий етикет та правила субординації;

— оргтехніку, засоби зв’язку та касовий апарат, а також спеціалізовані комп’ютерні програми;

— правила складання та ведення звітності медичного закладу, форми облікових документів.

1.6. Під час відсутності адміністратора медичного центру (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки у встановленому порядку виконує призначається особа, що несе повну відповідальність за їх належне виконання.

Адміністратор медичного центру:

2.1. Відповідає на вхідні дзвінки, що надходять в медичний заклад, згідно з правилами ведення телефонних переговорів

2.2. Заводить медичну карту пацієнта, вперше відвідав медичний заклад до початку первинної консультації

2.3. Укладає договір з пацієнтами, вперше відвідали медичний заклад. Договір заповнюється в 2-ух примірниках: один передається на руки пацієнтові; іншого — вклеюється в медичну карту пацієнта.

2.4. Запрошувати Пацієнта присісти і почекати, коли лікар запросить Пацієнта пройти в кабінет

2.5. Попереджати лікаря про прихід чергового пацієнта

2.6. Координує прохід пацієнтів в медичний заклад

2.7. Записує пацієнтів на первинне і повторне лікування згідно з встановленими тимчасовими правилами прийому пацієнтів. У разі призначення на прийом до двом фахівцям запис здійснюється за сприяння лікаря.

2.8. Записує в сітку призначень на консультації первинних пацієнтів, використовуючи спеціалізоване ПО.

2.9. Прагнути мінімізувати простої у графіку лікаря, ведучи щільну запис і заповнюючи утворилися простоїв викликами пацієнтів різних категорій.

2.10. Проводить телефонні переговори з пацієнтами з метою запрошення на профілактичний огляд пацієнтів, які зверталися за послугами до медичного закладу, а також обдзвін пацієнтів, незакончивших повний курс лікування.

2.11. Проводить телефонні переговори з пацієнтами з метою підтвердження запису пацієнта на прийом до лікаря. Підтвердження запису здійснюється за день до запису пацієнта на прийом (ввечері з 16.00 до 20.00)

2.12. Проводить поштове розсилання постійним пацієнтам з інформацією з різних напрямків роботи медичного закладу

2.13. Веде електронний журнал обліку страхових пацієнтів.

2.14. Підбирати карти пацієнтів, записаних на прийом до лікаря на наступний день. Підбір карт здійснюється щоденно ввечері з 16-00 до 18-00 годин

2.15. Організовує обмін необхідною інформацією всередині колективу медичного закладу.

2.16. Здійснює розрахунок пацієнтів з видачею їм чеків.

2.17. Контролює збереження документації і каси

2.18. Присутній на зборах адміністраторів в строки, визначені керівництвом підприємства

2.19. Контролює чистоту і порядок в холі, ганку, в коридорах медичного закладу.

2.20. Завчасно приходить на роботу до початку роботи клініки.

2.21. Дотримується правил техніки безпеки і виробничої санітарії.

Адміністратор медичного центру має право:

3.1. Вносити пропозиції керівництву підприємства з питань оптимізації та вдосконалення медико-соціальної допомоги, в тому числі з питань своєї трудової діяльності.

3.2. Вимагати від керівництва установи сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і прав.

3.3. Отримувати інформацію від фахівців підприємства, необхідну для ефективного виконання своїх посадових зобов’язань.

3.4. Користуватися трудовими правами у відповідності з Трудовим кодексом Російському Федерації

Адміністратор медичного центру несе відповідальність:

4.1. За належне і своєчасне виконання покладених на нього посадових обов’язків, передбачених справжньою посадовою інструкцією

4.2. За організацію своєї роботи і кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень від керівництва підприємства.

4.3. За забезпечення додержання підлеглими йому працівниками своїх обов’язків.

4.4. За недотримання правил внутрішнього порядку і правил техніки безпеки.

За скоєні в процесі проведення лікувальних заходів правопорушення або бездіяльність; за помилки в процесі здійснення своєї діяльності, які потягли за собою тяжкі наслідки для здоров’я і життя пацієнта; а також за порушення трудової дисципліни, законодавчих і нормативно-правових актів адміністратор медичного центру може бути притягнутий у відповідності з чинним законодавством в залежності від тяжкості проступку до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

Керівник структурного підрозділу: _____________ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Короткий опис статті: інструкції з охорони праці у медичних закладах Посадова інструкція адміністратора медичного центру. Посадові обов’язки адміністратора медичного центру. Кадрове агентство КАУС. Посадові інструкції — Бібліотека HR. Кадрове агентство унікальних фахівців Посадова інструкція адміністратора медичного центру. Посадові обов’язки адміністратора медичного центру. Кадрове агентство КАУС, Посадові інструкції — Бібліотека HR, кадрова агенція, підбір персоналу, рекрутингова компанія

Джерело: Адміністратор медичного центру — Посадова інструкція адміністратора медичного центру. Посадові інструкції — Бібліотека HR — Кадрове агентство КАУС

Також ви можете прочитати