ХВОРОБА ПАРКІНСОНА діагностика ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА в НІМЕЧЧИНІ

02.10.2015

Хвороба Паркінсона — діагностика хвороби Паркінсона в Німеччині
Проблема лікування хвороби Паркінсона в світі

Хвороба Паркінсона («тремтливий параліч») — це хронічне прогресуюче нейродегенеративное захворювання ЦНС, що проявляється екстрапірамідними явищами, наростаючим тремтінням кінцівок (тремор), порушеннями і скутістю ходи та мови, вегетативними та психічними розладами, порушеннями обміну речовин. Вперше захворювання було детально науково описано в 1817 році англійським сільським лікарем Джеймсом Паркинсоном. До сьогоднішнього дня захворювання вважається необоротним і не має методів повного зцілення. У хворого спостерігається поступова прогресуюча загибель нейронів, що використовують як медіатор дофамін (дофамінергічних нейронів), внаслідок чого відбувається порушення регуляції м’язового тонусу і рухів з характерними вираженими клінічними проявами. Вважається, що хвороба Паркінсона з’являється внаслідок дегенерації дофамінергічних нейронів чорної субстанції. Прояв клінічної симптоматики, можливо, уже при загибелі від 50 до 80% дофамінергічних нейронів.

За даними ВООЗ близько 4,1 млн. чоловік у світі страждають хворобою Паркінсона, з них приблизно 200-300 тис. проживає в Росії, а 250-280 тис. осіб у Німеччині. Помічено, що чоловіки хворіють трохи частіше, ніж жінки. Негативною тенденцією останніх років стало поширення захворювання у віковій групі від 30-40 років. Причини виникнення захворювання до кінця не з’ясовані. Факторами ризику вважаються: генетична схильність, старіння, хронічна цереброваскулярна недостатність, лікарська терапія із застосуванням препаратів, нейролептиків, негативний вплив навколишнього середовища.

Як і при будь-якому іншому захворюванні, ефективність лікування хвороби Паркінсона залежить від терміну її виявлення, постановки діагнозу і правильно призначеного курсу лікування. Багато провідні клініки та медичні центри Німеччини проводять наукові дослідження з метою якісного поліпшення методів діагностики і лікування цього захворювання. Для вироблення нових рішень і вдосконалених методів лікування хвороби Паркінсона в Німеччині (р. Вюрцбург) з 12 по 15 березня 2013 року проходив 8-й національний конгрес з хвороби Паркінсона, у якому взяли участь понад 500 експертів неврологів, нейрохірургів та нейрофізіологів. Останні дослідження відкрили 5 нових генів, що беруть участь в розвитку цієї хвороби. Виявлено, що саме поєднання цих кількох генетичних факторів відіграють важливу роль у патогенезі захворювання. Завдяки високому рівню медичного обслуговування і новітніх досягнень в області медицини лікування хвороби Паркінсона в Німеччині дозволяє швидко і точно поставити можливий діагноз, визначити загальні показання для конкретного медичного та хірургічного лікування, провести оптимізацію потенціалу існуючих (у тому числі нових) методів лікування, уникнути необхідності повторної діагностики, надати можливість при необхідності госпіталізації з метою ефективного проведення лікувальних і діагностичних заходів.

Діагностика хвороби Паркінсона в Німеччині

Оскільки захворювання Паркінсона вважається до кінця невиліковним, то тут особливо важливим є проведення якісної ранньої діагностики, так як при своєчасному виявленні захворювання часто легше попередити його розвиток і звести до мінімуму його прогресування. Тому лікування хвороби Паркінсона у Німеччині передбачає в першу чергу проведення різних діагностичних програм, які проводяться в діагностично-дослідних медичних центрах Німеччини та спеціалізованих клініках, оснащених найсучаснішим обладнанням і новітніми методами діагностики. При обстеженні завжди враховуються індивідуальні фактори ризику і даються необхідні рекомендації на майбутнє, які допоможуть уникнути інших серйозних захворювань. Якщо в процесі дослідження виявляються факти, які свідчать про хвороби Паркінсона, пацієнту пропонується подальше, більш детальне обстеження або лікування.

Методи діагностики хвороби Паркінсона при лікуванні в Німеччині:

Комп’ютерна томографія. За допомогою комп’ютерних технологій та використання рентгенівських променів комп’ютерно-томографічне дослідження мозку шляхом візуалізації ділянок може виявити характерні для хвороби Паркінсона розлади: лейкоареоз, гіпертонічну микроангиопатию, а також численні лакуни, що буде свідчити про дифузності і мультифокальности отриманого поразки маленьких пенетрують судин, які васкуляризируют підкіркові структури мозку. Перед проведенням дослідження пацієнту внутрішньовенно вводять контрастну речовину (спеціальний «барвник»), що дозволяє більш точно візуалізувати на екрані комп’ютера певні структури мозку. Процедура «сканування» триває від 15 до 60 хвилин.

Позитронно-емісійна томографія мозку (ПЕТ) може використовуватися для діагностування хвороби Паркінсона для оцінки діяльності і функції головного мозку, які беруть участь в русі. Даний метод функціональної нейровізуалізації дозволяє виявити критерій захворювання хвороби Паркінсона, а саме брак нервових клітин, що продукують дофамін. Завдяки ПЕТ можна реєструвати пресинаптичні дофамінергічні терминали, кількість яких при хворобі Паркінсона прогресуюче зменшується. Для цього перед процедурою дослідження внутрішньовенно вводиться невеликої кількості радіоактивного матеріалу (індикатора). В ході дослідження ПЕТ-сканер реєструє взаємодія позитивно заряджених частинок (позитронів) з негативно зарядженими частинками (електронами) у вашому тілі і виводить зображення певних ділянок мозку для подальшого виявлення потенційних проблем. Дослідження зазвичай триває 45-60 хвилин. Після дослідження пацієнту потрібно пити велику кількість рідини для виведення індикатора з організму. Оскільки при ПЕТ використовуються радіоактивні матеріали, незважаючи на низький рівень їх радіації, існує невеликий ризик пошкодження клітин і тканин організму. Результати дослідження можуть бути готові протягом 1-2 днів. З причини високої вартості не всі клініки Німеччини використовують метод ПЕТ для діагностики хвороби Паркінсона.

Однофотонная емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) отримала більш широке поширення для додаткового підтвердження діагнозу хвороби Паркінсона, ніж ПЕТ. Завдяки точності в діагностиці вона також як і ПЕТ дозволяє виключити інші неврологічні захворювання, які здатні викликати симптоми, аналогічні тим, які проявляються при хворобі Паркінсона. ОФЕКТ може проводитися за методикою IBZM SPECT або DaTSCAN. Вважається, що за технологією DaTSCAN в 97% випадків можна провести відмінність між хворобою Паркінсона і тремором. Шляхом визначення кількості переносника дофаміну в синоптичної щілини процедура ОФЕКТ дозволяє встановити зниження активності вироблення дофаміну, як головного і визначального критерію хвороби Паркінсона. ОФЕКТ також як і ПЕТ є одним з видів ядерної медичної томографії. Зазвичай перед проведенням ОФЕКТ (за 3-4 години до процедури діагностики) пацієнту внутрішньовенно вводять радіофармпрепарат, необхідний для дослідження відповідного органу. У ОФЕКТ застосовуються мічені радіоізотопами радиофармпрепараты, ядра яких при радіоактивному розпаді випускають лише один фотон, на відміну від ПЕТ, де при діагностиці використовуються радіоізотопи, які випромінюють позитрони. У результаті реєстрації цього явища у спеціальних камерах створюється тривимірне зображення, які докладно показує відповідного органу пацієнта. Процедура ОФЕКТ триває від 30 до 90 хвилин.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) — ще один спосіб візуалізації роботи головного мозку для встановлення діагнозу хвороби Паркінсона, широко вживаний в Німеччині. При МРТ для діагностики не використовуються рентгенівські промені, а дослідження проводиться на основі генерації сильних магнітних полів, використання радіохвиль і комп’ютерного моделювання. У результаті виходять дуже чіткі шаруваті зображення, що перевершують за точністю зображення комп’ютерної томографії. Завдяки підвищеної точності можна визначити навіть найменші зміни у структурі головного мозку, що дає додаткові переваги для виключення інших видів захворювань. МРТ абсолютно безпечний і нешкідливий спосіб діагностики, але має ряд протипоказань (наявність кардіостимулятора, протезів, металевих затискачів, металевих імплантатів та інших медичних електронних і металевих приладів, важке захворювання легенів). Деякі МРТ дослідження також вимагають введення контрастної речовини. Це допомагає виявити певні анатомічні структури на відсканованих зображеннях. В більшості випадків, ця процедура займає від 45 до 60 хвилин, протягом яких можуть бути отримані кілька десятків необхідних для діагностики зображень.

Транскраніальна сонографія (ТКС, Doppler — сонографія) — новий високоінформативний метод преклинической і диференціальної діагностики хвороби Паркінсона, заснований на ультразвуковий реєстрації гіперехогенного сигналу, одержуваного від чорної субстанції, з причини підвищеного в ній вміст заліза. На початкових стадіях хвороби Паркінсона у 90% хворих гиперэхогенность виявляється на протилежному боці руховим порушенням. Приблизно у 40% рідних пацієнтів з першим ступенем хвороби Паркінсона виявляється зміна при проведенні ТКС. Проте статистика показує, що у 9% клінічно здорових обстежуваних може бути виявлена гиперэхогенность чорної субстанції. Великою перевагою цього методу є його низька вартість, нетривалий час проведення процедури діагностики, неінвазивність, можливість багаторазово повторювати діагностику в динаміці.

Электроэнцефалограмма (ЕЕГ) — неінвазивний спосіб діагностики, шляхом реєстрації біоелектричної активності, функціонального стану головного мозку. На електроенцефалографії у людей з хворобою Паркінсона відзначається зменшення a-активності і підвищення потужності q — і d — повільних ритмів у двох півкулях мозку. Вже на ранніх стадіях захворювання спостерігається зменшення електричної активності головного мозку.

Метод викликаних потенціалів. Метод заснований на виявленні електричної активності мозку на зовнішній подразник. Для цієї мети до голови хворого прикріплюють електроди, які підключаються до электроэнцефалографу. У відповідь на соматосенсорні, зорові або слухові подразники електроенцефалограф реєструють реакцію мозку. Слабка або уповільнена реакція може вказувати на ураження мозку. При дослідженні пацієнтів методом зорових викликаних потенціалів пацієнтів з хворобою Паркінсона було виявлено зменшення максимальної амплітуди пізніх компонентів і підвищення латентності раннього позитивного компонента відповіді P100 в порівнянні з «інтактним» півкулею. Також про наявність хвороби Паркінсона може свідчити підвищення латентності та інших компонентів (N75, N145).Значення її латентності при цьому має кореляцію з тяжкістю моторних проявів, а також тривалістю самого захворювання. Видозміни зорових викликаних потенціалів роз’яснюють біохімічними та электрофизиологическими видозмінами в сітківці (нейрони сітківки багаті дофаміном). Це знаходить підтвердження в электроретинографии. Дослідження результатів діагностики, за допомогою методу зорових викликаних потенціалів може також показати відсутність різниці показників у пацієнтів на спалах світла (залежно від стадії хвороби).

Анамнез (історія хвороби) — вивчення історії хвороби пацієнта і розпитування самого пацієнта, а саме які виникають симптоми, призначені раніше лікарські препарати, перенесені захворювання. Для постановки діагнозу на основі типової клінічної симптоматики хвороби Паркінсона сьогодні досить часто застосовують клініко-діагностичні критерії, розроблені британським «товариством хвороби Паркінсона». Для синдрому Паркінсона характерні: гіпокінезія (сповільненість довільних рухів з прогресуючим зменшенням швидкості повторних рухів і їх амплітуди), наявність тремору спокою в 4-6 Гц, м’язової ригідності, постуральної нестабільності, не пов’язаної з мигдалиною, зорової, пропріоцептивної, вестибулярною дисфункцією. Критеріями, що виключають хвороба Паркінсона є: наявність в історії хвороби повторних інсультів з прогресуванням симптомів хвороби Паркінсона; окулогірні кризи; проведення лікування нейролептиками перед першим проявом симптомів хвороби; повторні черепно-мозкові травми; енцефаліт; тривала ремісія; зоровий супрануклеарный параліч; раннє настання симптомів, характерних для вираженої вегетативної недостатності і деменції; присутність церебральної пухлини; наявність відкритої сполученої гідроцефалії; симптом Бабінського; інтоксикація нейротоксином 1-метил 4-феніл 1,2,3,6 тетрагидропириридина; негативна реакція на високі дози Л-ДОФА (левовращающего ізомеру дезоксифенилаланина) при виключенні мальабсорбції. Для того, щоб підтвердити діагноз хвороби Паркінсона у хворого повинні бути виявлені наявність 3-х і більше з наступних симптомів: наявність тремору спокою; одностороннє початок проявів захворювання; прогресуючий перебіг хвороби; стійка асиметрія з більш виявленими симптомами в тій стороні тіла де проявлялося захворювання на самому початку; гарна реакція на Л-ДОФА(від 70 до 100%); откликаемость протягом 5 і більше років на Л-ДОФА; присутність вираженою дискінезії, індукованої Л-ДОФА; спостереження захворювання протягом більше десяти років.

Електронейроміографії та електроміографія (ЭНМГ і ЕМГ). Електронейроміографія являє собою комплекс способів діагностики функціонального стану нервово-м’язової системи, який базується на виявленні біоелектричної активності м’язів, а також периферичних нервів та їх аналізі. Цей метод рідко використовується для діагностики при лікуванні хвороби Паркінсона в Німеччині. Діагностика ЭНМГ здійснюється з використанням комп’ютерного электронейромиографа. Вона містить стимуляционную, поверхневу і голчасту электронейромиографию. Процедура проводиться шляхом накладання на м’яз відвідних електродів і подальшою стимуляцією нерва з місць, де нерв ближче всього підходить до тілесної поверхні. При хворобі Паркінсона спостерігається збільшення амплітуди М-відповіді в м’язах стоп (на стороні де відмічалися початкові рухові порушення) і кистей, а також фіксується зниження швидкості проведення імпульсу.

Електроміографія — спосіб реєстрації електричної м’язової активності, діагностичне дослідження біоелектричних потенціалів, які виникають при порушенні м’язових волокон у скелетних м’язах людини. Процедура діагностики проводиться за допомогою електроміографа. Результати діагностики фіксуються на фотоплівці у вигляді кривої дослідження, на магнітних носіях або за допомогою чорнильно-пише осцилографи на папері. Проведення электромиографической діагностики з використанням нашкірних електродів дає можливість виявити ряд змін на електроміографії у осіб з хворобою Паркінсона. Так, наприклад, у обстежуваних з тремтливої формою хвороби фіксується залпова активність з частотою від 4 до 8 разів на секунду з високовольтними коливаннями биопотенциала м’язів у стані спокою. Це відображає ритм тремору. По мірі підвищення м’язового тонусу на пізніх стадіях хвороби спостерігається пригнічення залпової активності. Зміни на ЕМГ можуть виявлятися на ранніх і субклінічних стадіях хвороби Паркінсона, що може полегшити ранню діагностику захворювання.

Л-ДОФА тестування. Цей метод діагностики при лікуванні хвороби Паркінсона в Німеччині називається ще тест на леводопи. Як відомо, хвороба Паркінсона є результатом дефіциту дофаміну в головному мозку. Леводопа (L-допа) є попередником дофаміну. Логічно, що при заповненні нестачі дофаміну симптоми хвороби Паркінсона повинні зникнути. Однак дофамін сам по собі не всмоктується в мозок. Тому його вводять у вигляді зв’язаного речовини (леводопи), яке потрапляє до нервовим клітинам і перетворюється в амінокислоту медіатор дофамін. Після прийому леводопа спостерігається поліпшення симптомів захворювання, що може означати наявність у пацієнта хвороби Паркінсона. На жаль, повністю підтвердити з допомогою цього тесту діагноз неможливо, але він широко застосовується як додатковий метод підтвердження хвороби Паркінсона в Німеччині.

(495) 506-61-01термінова організація лікування в Німеччині

Короткий опис статті: діагностика хвороби паркінсона

Джерело: ХВОРОБА ПАРКІНСОНА – діагностика ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА в НІМЕЧЧИНІ

Також ви можете прочитати