Компютерне тестування, Програми створення тестів, готові тести

24.09.2015

Комп’ютерне тестування в освіті

Систематична перевірка знань великого числа що перевіряються призводить до необхідності автоматизації проведення тестування знань, використання комп’ютерної техніки і відповідних програм перевірки знань. Комп’ютерне тестування-це ефективний спосіб перевірки, який знаходить в освіті все більше застосування. Одним з його переваг комп’ютерного тестування є мінімум витрат часу на отримання надійних підсумків контролю, і отримання результатів практично відразу по завершенні контролюючого тесту. Від традиційних оцінок і контролю знань — тести відрізняються об’єктивністю вимірювання результатів навчання, оскільки вони орієнтуються не на суб’єктивну думку викладачів, а на об’єктивні критерії. Застосування програм тестування та комп’ютерних тестів при перевірці знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу, об’єктивності оцінки рівня знань і є раціональним доповненням до інших методів перевірки знань. Важливу роль, при використанні комп’ютерного тестування, відіграє вибір програм для тестування знань, складання і створення тестів.

Створення тестів не таке просте питання, як здається на перший погляд. На сайті розміщена велика стаття, де розглядаються питання створення тестів, різні методики тестування, їх переваги і недоліки.

Окремими сторінками оформлені збірник готових комп’ютерних тести по різних напрямках і збірник програм тестування, тестових оболонок різних авторів.

На сайті також запропоновані і власні програми для створення тестів і тестування знань, що забезпечують комплексний підхід щодо створення тестів і контролю знань на комп’ютері.

Ці програми для тестування містять всі необхідні інструменти для проведення повного циклу тестування — від створення контрольного тесту, проведення тестування, до обліку та аналізу результату тестування. Широкі можливості, простота освоєння і використання дозволили моїми програмами для тестування знань стати надійними помічниками багатьох викладачів, учителів.

В даний час зростає роль психодіагностики індивідуальних властивостей особистості людини. Запропонована власна програма для створення тесту особистості для визначення вираженості мотивації, інтересів, емоцій, відносин індивіда.

Програми для створення тестів і проведення тестування власної розробки.

  Формат і структура тесту.
 1. Кількість питань у контрольному тесті необмежено
 2. Розмір тексту питання в тесті необмежений
 3. Поділ контролюючого тесту на необмежену кількість розділів
 4. Використання в питаннях форматованого тексту
 5. Використання в питаннях зображень (у т. ч. анімованих)
 6. Використання в питаннях звукового супроводу
 7. Створення підказки до кожного питання
 8. Завдання алгоритму розрахунку оцінки результату тестування від відсотка правильних відповідей.
 9. Завдання алгоритму розрахунку оцінки результату тестування від кількості балів.
  Типи введення, вибору відповідей при тестуванні
 1. Вибір правильних відповідей один з дев’яти
 2. Вибір правильних відповідей декілька з дев’яти
 3. Введення прямої відповіді (текст, число, дата)
 4. Введення правильної послідовності
 5. Встановлення відповідності
 6. Вибір правильної відповіді із списку варіантів відповідей (відповіді в списку перемішуються)
 7. Підстановка значень (автоматично змінює певні упорядником елементи питання)
 8. Установка положення правильної відповіді на зображенні
  Організація проведення контрольного тестування.
 1. Можливість обмеження кількості проходжень тесту
 2. Можливість обмеження часу проходження тесту
 3. Вибір питань при тестуванні в довільному порядку
 4. Пропуск питань з можливістю їх повернення в подальшому
 5. Можливість установки кількості спроб відповіді на питання
 6. Можливість зміни порядку слідування питань у тесті
 7. Можливість вибору випадковим чином певної кількості питань із загального числа при тестуванні
 8. Індикація питань, на який було надано відповідь (загальний)
 9. Індикація питань, на який було надано відповідь (з розбивкою вірно — невірно)
 10. Облік витраченого часу в секундах на кожне питання
 11. Вступ статистики проходження тесту
  Вихідні документи результатів тестування
 1. Формування індивідуальних протоколів результатів тестування
 2. Формування групових відомостей результатів тестування
 3. Можливість зміни форм протоколів результату тестування
 4. Підключення до програми власних форм протоколів тестування

Окремою позицією стоїть програма створення особистісних тестів, які пов’язані з психодиагностикой індивідуальних властивостей особистості людини, що визначають його вчинки. Це можуть бути тести характеру, темпераменту, емоцій, здібностей, мотивації.

Компютерне тестування, Програми створення тестів, готові тести
MiniTest-SL Універсальна програма для тестування знань

Призначена для індивідуальної та групової перевірки знань учнів, працівників за різними напрямками. Програма універсальна і може працювати як в режимі тестування знань, так і як програма для створення тестів ( Редактор тестів ). Створений тест може складатися з тематичних розділів. Питання в тесті являють собою поєднання форматованого тексту, графіки і звуку. Для створення тестів використовується візуальний редактор тестів, який дозволяє швидко створювати комп’ютерні тести з високим ступенем наочності і сприйняття. В комп’ютерному тесті можна використовувати різні типи вибору, введення відповідей (8 типів), що забезпечує ефективні контрольні завдання.

Створені в програмі готові тести використовуються в зашифрованому вигляді.

Результати тестування знань оформляються в протоколах і журналах, форму та зміст яких визначає сам викладач.

Програма для перевірки знань дозволяє проводити тестування за готовим тестів, створених в програмах більш ранніх версій. Для цього необхідно проекти тестів конвертувати.

Короткий опис статті: програми для діагностики комп’ютера

Джерело: Комп’ютерне тестування — Програми створення тестів, готові тести

Також ви можете прочитати