Компютерні технології в медицині. . iLab

13.10.2015

Комп’ютерні технології в медицині.

25 Листопад, 2012 — 13:51 | Пєтухова Дар’я Бо.

Компютерні технології в медицині. . iLab

Пєтухова Дар’я Борисівна БМИб110

Вступ.

Комп’ютери в медицині

Сьогодні вже неможливо уявити собі сучасну медицину без використання комп’ютерів, так як вони є невід’ємним робочим інструментом у різних сферах медичної діяльності. Впровадження комп’ютерних технологій в медицину забезпечило високу точність і швидкість проведення різних досліджень і медичних оглядів.

Медицина — одна з найскладніших наук, і в більшості випадків навіть самому кращому фахівцеві буває складно поставити точний діагноз захворювання. У таких випадках комп’ютерна допомога суттєво полегшує роботу лікаря, так як результати обстежень пацієнта, передані комп’ютера, моментально обробляються з виявленням аномальних результатів аналізу, і вже через кілька хвилин можна отримати повні відомості про можливий діагноз. Звичайно, останнє слово завжди залишається за лікарем, але допомога комп’ютера значно прискорює процес прийняття правильного рішення, від якого часто залежить здоров’я, а іноді, і життя пацієнта. В сучасних медичних установах лікарі давно перейшли від паперової роботи до роботи з комп’ютерами, в яких зберігається необхідна інформація про історію хвороб всіх пацієнтів, що дозволяє медпрацівникам приділяти більше часу й уваги хворим, а не «метушні» з паперами. Крім того, сучасні комп’ютерні технології допомагають лікарю ефективно та оперативно проводити профілактичні огляди. Так, наприклад, медичний прилад кішка-сканер є одним з найбільш безболісних і точних методів вивчення внутрішніх органів людини.

Це лише кілька приватних прикладів використання комп’ютерів у медицині, а якщо копнути глибше, можна побачити, що використання комп’ютерної техніки грає найважливішу роль в медичних дослідженнях. З допомогою комп’ютерів можна вивчати можливі наслідки ударів для хребта і черепа людини при автомобільних катастрофах. Медичні бази даних дозволяють фахівцям бути завжди в курсі сучасних науково-практичних досягнень. Комп’ютерні мережі також широко використовуються для обміну інформацією про донорських органах, яких потребують критичні пацієнти, які очікують трансплантації. Крім того, комп’ютери є ідеальним інструментом для навчання медпрацівників.

У таких випадках комп’ютери «відіграють роль хворого» та на підставі виданих їм симптомів, асистент повинен визначити діагноз і призначити курс лікування. У випадку помилки учня комп’ютер негайно відобразить її і вкаже на джерело відхилення. Без комп’ютерів не обходяться і епідеміологічні служби, які використовує ЕОМ для створення епідеміологічних карт, що дозволяють стежити за швидкістю і напрямком розповсюдження епідемій. Говорити про користь комп’ютерів в медицині можна довго, але ніколи висновок без емоційного комп’ютера не зможе зрівнятися з важливим рішенням, яке має прийняти чоловік.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього комп’ютерних технологій, які проникають у всі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві, утворюючи глобальний інформаційний простір. Вони дуже швидко перетворилися в життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Важко знайти сферу, в якій зараз не використовуються інформаційні технології. Лідируючі області по впровадженню комп’ютерних технологій займають архітектура, машинобудування, освіта, банківська структура і звичайно ж медицина. У багатьох медичних дослідженнях просто не можливо обійтися без комп’ютера і спеціального програмного забезпечення до нього. В даний час в Казахстані йде великомасштабне впровадження інноваційних комп’ютерних та нанотехнологій в області медицини. Цей процес супроводжується істотними змінами в медичній теорії і практиці, пов’язаними з внесенням коректив до підготовки медичних працівників.

Персональні комп’ютери в медичній практиці

За останні 20 років рівень застосування комп’ютерів в медицині надзвичайно підвищився. Практична медицина стає все більш і більш автоматизованою. Виділяють два види комп’ютерного забезпечення: програмне і апаратне. Програмне забезпечення включає системне та прикладне. В системне програмне забезпечення входить мережний інтерфейс, який забезпечує доступ до даних на сервері. Дані, введені в комп’ютер, організовані, як правило, в базу даних, яка, в свою чергу, управляється прикладною програмою управління базою даних (СУБД) і може містити, зокрема, історії хвороби, рентгенівські знімки в оцифрованому вигляді, статистичну звітність по стаціонару, бухгалтерський облік. Прикладне програмне забезпечення являє собою програми, для яких, власне, і призначений комп’ютер. Це — обчислення, обробка результатів досліджень, різного роду розрахунки, обмін інформацією між комп’ютерами. Складні сучасні дослідження в медицині немислимі без застосування обчислювальної техніки. До таких досліджень можна віднести комп’ютерну томографію, томографію з використанням явища ядерно-магнітного резонансу, ультрасонографію, дослідження із застосуванням ізотопів. Кількість інформації, яка виходить за таких дослідження так величезна, що без комп’ютера людина був би нездатний її сприйняти і обробити.

Комплексна система автоматизації діяльності медичного закладу

В Павлодарської області розроблені медичні інформаційні системи і їх можна розділити за наступними критеріями:

Медичні системи, що включають в себе програми, які вирішують вузькі завдання лікарів-спеціалістів, таких як рентгенолог, УЗД і т. д.

Медичні системи організації діловодства лікарів та обробки медичної статистики. Лікарняні інформаційні системи

Система збору та обробки інформації в сучасних медичних центрах повинна виконувати так багато різноманітних функцій, що їх не можна навіть описати, а тим більше автоматизувати в скільки-небудь короткі терміни. Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи складається з п’яти основних стадій:

— розробки системи або придбання готової системи;

— впровадження системи;

— супроводження програмного забезпечення;

— експлуатації системи;

— демонтажу системи.

Телемедицина

Телемедицина — це галузь сучасної медицини, яка розвивалася паралельно вдосконалення знань про тіло і здоров’я людини разом з розвитком інформаційних технологій. Сучасна медична діагностика передбачає отримання візуальної інформації про здоров’я пацієнта. Тому для формування телемедицини необхідні були інформаційні засоби, що дозволяють лікарю «бачити» пацієнта. В даний час клінічні телемедичні програми існують в багатьох інформаційно розвинених країнах світу. Інформатика — галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості наукової інформації, а також питання, пов’язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням і використанням в різних сферах людської діяльності. Її медична галузь, що утворилася в результаті впровадження інформаційних технологій в одну з найдавніших галузей діяльності людини, сьогодні стає одним з найважливіших напрямків інтелектуального прориву медицини на нові рубежі.

Комп’ютер в стоматології.

Сьогодні в Казахстані комп’ютер є в кожній стоматологічній клініці. Найбільш широко поширені на стоматологічному ринку комп’ютерних програм — системи цифрового (дигітальному) рентгенографії, часто звані радиовидеографами. Системи дозволяють детально вивчити різні фрагменти знімка зуба і пародонта, збільшити або зменшити розмір і контрастність зображень, зберегти всю інформацію в базі даних і перенести її при необхідності на папір за допомогою принтера. Найбільш відомі програми: Gendex, Trophy. Друга група програм — системи для роботи з дентальными відеокамерами. Вони дозволяють детально зберегти стан груп або визначено взятих зубів «до» і «після» проведеного лікування. До таких програм, поширеним у Казахстані, відносяться: Vem Image, Acu Cam, Vista Cam,Telecam DMD.

Електронний документообіг модернізує обмін інформації всередині стоматологічної клініки. Різна ступінь доступу лікарів і пацієнтів, обов’язкове використання системи шифрування для кодування діагнозів, результатів обстеження, терапевтичних, хірургічних, ортодонтичних та ін. процедур дає можливість надійно захищати будь-яку інформацію.

Комп’ютерна томографія

Метод вивчення стану організму людини, при якому проводиться послідовне, дуже часте вимірювання тонких шарів внутрішніх органів. Ці дані записуються в комп’ютер, який на їх основі конструює повне об’ємне зображення. Фізичні основи вимірювань різноманітні: рентгенівські, магнітні, ультразвукові, ядерні та ін

Сукупність пристроїв, які забезпечують вимірювання, сканування, комп’ютер створює повну картину, називаються томографом (див. рис.).

Томографія є одним з основних прикладів впровадження нових інформаційних технологій в медицині. Створення цього методу без потужних комп’ютерів було б неможливим.

Використання комп’ютерів в медичних лабораторних дослідженнях

При використанні комп’ютера в лабораторних медичних дослідженнях в програму закладають певний алгоритм діагностики. Створюється база захворювань, де кожному захворюванню відповідають певні симптоми чи синдроми. В процесі тестування, використовуючи алгоритм, людині задаються питання. На підставі його відповідей підбираються симптоми (синдроми), максимально відповідні групи захворювань. В кінці тесту видається ця група захворювань з позначенням у відсотках — наскільки це захворювання ймовірно у даного досліджуваного. Чим вище відсотки, тим вище ймовірність цього захворювання. Зараз робляться спроби створити таку систему (алгоритм), яка б видавала не кілька, а один діагноз. Але все це поки що на стадії розробки та тестування. Взагалі, на сьогоднішній день у світі створено більш 200 комп’ютерних експертних систем.

Комп’ютерна флюрография

Програмне забезпечення (ПО) для цифрових флюорографічних установок,розроблене в НВЦ медичної радіології, містить три основних компоненти: модуль управління комплексом, модуль реєстрації та обробки рентгенівських зображень, що включає блок створення формалізованого протоколу, і модуль зберігання інформації, що містить блок передачі інформації на відстань.

Подібна структура дозволяє з його допомогою одержувати зображення, обробляти його, зберігати на різних носіях і роздруковувати тверді копії.

Особливістю даного програмного продукту є те, що він максимально повно відповідає вимогам рішення задачі профілактичних досліджень легенів у населення. Наявність блоку програми для заповнення та зберігання протоколу дослідження у вигляді стандартизованої форми створює можливість автоматизації аналізу даних з видачею діагностичних рекомендацій, а також автоматизованого розрахунку різних статистичних показників, що дуже важливо з урахуванням значного зростання кількості легеневих захворювань у різних регіонах країни. У програмному забезпеченні передбачена можливість передачі знімків і протоколів при використанні сучасних систем зв’язку (в тому числі і INTERNET) з метою консультацій діагностично складних випадків у спеціалізованих установах. На підставі цього досвіду вдалося сформулювати основні вимоги до організації та апаратно-програмного забезпечення цифрового флюорографической служби, які знайшли відображення в проекті Методичних вказівок по організації масових обстежень грудної клітки з допомогою цифрової рентгенівської установки, підготовленому за участю фахівців НВЦ медичної радіології. Розроблене математичне забезпечення може бути використане не тільки при флюорографії, але придатне і для інших пульмонологічних додатків

Висновок.

Медичні інформаційні технології — можливості і перспективи.

Використання нових інформаційних технологій у сучасних медичних центрах дозволить легко вести повний облік усіх наданих послуг, зданих аналізів, виписаних рецептів. Також при автоматизації медичного закладу заповнюються електронні амбулаторні карти і історії хвороби, складаються звіти і ведеться медична статистика.

Автоматизація медичних установ — це створення єдиного інформаційного простору ЛПУ, що, в свою чергу, дозволяє створювати автоматизовані робочі місця лікарів, організовувати роботу відділу медичної статистики, створювати бази даних, вести електронні історії хвороб і об’єднувати в єдине ціле всі лікувальні, діагностичні, адміністративні, господарські та фінансові процеси. Використання інформаційних технологій в роботі стаціонарів поліклінік або значно спрощує ряд робочих процесів і підвищує їх ефективність при наданні медичної допомоги жителям нашого регіону. Комп’ютери стали складовою частиною лікувально-діагностичного обладнання.

Серед основних тенденцій, що одержали розвиток останнім часом, слід відзначити активне використання можливостей Інтернету (лабораторна інформаційна система LIS MeDaP фірми «БиоХимМак», система ALTEY Laboratory фірми «Алтей») і прагнення забезпечити сумісність різноманітних програмних комплексів між собою (LIS MeDaP, а також програми «Декстер» і «Лабораторний журнал» фірми «Лабораторна діагностика»).

З’являються системи з біологічним зворотним зв’язком для діагностики і коригуючого лікування (кардиомониторинг «Доктор А», програма Breath Maker для лікування заїкання НДЦ біокібернетики) та засоби комп’ютерного моніторингу («Доктор А», що носиться многосуточный холтерівський монітор «Кардиотехника 4000» фірми «Екомед +», програмно-апаратний комплекс «Інтегратор» Приморського крайового медичного інформаційно-аналітичного центру, прилади для екологічного моніторингу ДНДІ біологічного приладобудування, інформаційно-довідкова система Центру медичних інформаційних технологій «МЕДИАЛ-МТ»).

Літератури

1.Стаття «Комплексна система автоматизації діяльності медичної установи» Курбатов Ст. А. Ковальов Р. Ф. Іванова М. А. Білиця Е. І. Рогозів Ю. І. Соловйов А. Б. http://diamond.ttn.ru/clause1.htm

2.Стаття «Що таке телемедицина». Секов Іван Миколайович.

3.Сошин ОТРУТА. Костильов Ст. А. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення сучасної медичної ренгенографія. 2007, № 4. С. 2 5-29.

4.В.До. Ахметова А. С. Карманова «Основні напрямки розвитку інформаційних технологій в онкології». Алмати, 2008

5.Р.Н. Чайковський, Р. М. Кадушников, Ю. Н. Яковлєв, С. А. Єфремов, С. В. Сомина. Карагандинський обласний медичний науково-практичний центр «Онкологія», 2007

6.В.До. Ебель « Нові комп’ютерні технології в медицині», Алмати, 2008

Короткий опис статті: комп’ютерні технології в медицині

Джерело: Комп’ютерні технології в медицині. | iLab

Також ви можете прочитати