Лекції з медицини, Лекції з медицини, Теми лекцій, Каталог статей

07.10.2015

Тема 1. Предмет «Основи медичних знань». Поняття про здоров’я. Фактори, що формують і зміцнюють здоров’я. Кількісна характеристика рівнів здоров’я. Здоров’я населення та індивідуальне здоров’я. Критерії діагностики. Індивідуальна норма здоров’я та її складові.

I. ПЕДАГОГІЧНА МЕДИЦИНА. ЗНАЧЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ДЛЯ ПЕДАГОГА

1. Що таке педагогічна медицина?

Педагогічна медицина — наука, що представляє собою тісний інтеграційний комплекс медицини і педагогіки, що поєднує в собі особливості медичних знань з проблемами педагогіки.

Основна мета педагогічної медицини — озброїти педагога медичними знаннями, які допоможуть йому ефективно підвищувати якість навчання, зберігаючи і зміцнюючи здоров’я дітей.

2. Навіщо педагогу необхідні медичні знання?

Медичні знання потрібні для раціональної, науково обґрунтованої організації навчання та виховання дітей і підлітків. Конкретна важливість медичних знань для педагога полягає в тому, що вони дають уявлення про вікові анатомо-фізіологічні особливості дітей, що має велике значення в процесі навчання і виховання. Це дозволяє здійснювати оптимальний медико-педагогічний підхід до навчання, виховання та збереження здоров’я школярів з урахуванням їх фізичних, вікових, психологічних та особистісних особливостей.

Такий підхід сприяє вирішенню основного завдання — підвищувати якість навчання, не завдаючи шкоди здоров’ю (нерідко навіть зміцнюючи його). Це особливо важливо в даний час, оскільки в силу ряду причин (наслідки катастрофи на ЧАЕС, екологічні та психологічні проблеми, соціально-економічна ситуація та ін) зростає кількість дітей з різними відхиленнями в стані здоров’я.

Вивчення причин виникнення деяких захворювань і травм дозволить педагогу цілеспрямовано займатися профілактикою, що сприятиме зниженню захворюваності і травматизму у школярів.

Оволодівши медичними знаннями, педагог може і повинен особистим позитивним прикладом пропагувати серед школярів здоровий спосіб життя (відмова від згубних звичок — куріння, споживання алкоголю і т. д.) і цим вносити посильний вклад у зміцнення здоров’я учнів.

Педагог повинен вміти надавати першу медичну допомогу в будь-яких умовах. Ситуація може бути такою, що поруч не виявиться медичного працівника, виникнуть труднощі з викликом «швидкої допомоги» (наприклад, під час екскурсій, туристичних походів, в заміських оздоровчих таборах тощо). У цьому випадку при різних травмах, що супроводжуються тяжкими кровотечами, перегріванням або переохолодженням, непритомністю, гіпертонічним кризом і т. п. здоров’я, а іноді і життя дитини будуть залежати від професійних якостей педагога, його знань в області медицини.

Медичні знання потрібні педагогу і в особистому, сімейному житті. Особливе значення при цьому набувають уміння і навички по догляду за хворими (виконання різних процедур, застосування лікарських засобів, банок, гірчичників, зігріваючих компресів і ін).

Знання в області медицини можуть виявитися корисними для педагогів, які беруть участь у гуманітарних акціях по лінії Товариства Червоного Хреста і Півмісяця (догляд за важкохворими та престарілими).

3. Яка роль педагога у профілактиці захворювань у школярів?

Знаючи причини виникнення, механізм і шляхи передачі інфекційних захворювань, педагог може вносити конкретний внесок у профілактику цих хвороб серед школярів, проводячи санітарно-освітню роботу і займаючись медико-гігієнічним, валеологическим вихованням. Певну користь приносить і робота педагога з профілактики таких захворювань і функціональних порушень, як короткозорість, порушення постави, гастрит, невроз та ін

5. Яку роль відіграє педагог в профілактиці травматизму серед школярів?

Щоб попередити випадки травматизму учнів, педагог повинен:

• навчати дітей правилам дорожнього руху з категоричною забороною будь-яких ігор на проїзній частині;

• роз’яснювати заходи з дотримання техніки безпеки на деяких уроках (праця, фізика, хімія та ін);

• контролювати справність спортивного інвентарю перед заняттями фізкультурою і проводити необхідну страховку в ході занять;

• запрошувати для бесід зі школярами представників ДАІ;

• контролювати поведінку дітей під час змін;

• проводити бесіди з батьками з питань профілактики травм і ін.

5. В яких випадках педагог повинен уміти надати першу медичну допомогу дітям?

Вміння надавати першу медичну допомогу може знадобитися при таких захворюваннях, травмах і нещасних випадках:

• больовий синдром в лівій половині грудної клітки (стенокардія, інфаркт міокарда та ін);

• гостра судинна недостатність (непритомність, колапс);

• гіпертонічний криз;

• напад бронхіальної астми;

• зовнішні і внутрішні кровотечі при травмах і захворюваннях;

• травматичний шок різного ступеня вираженості;

• ураження електричним струмом, блискавкою, тепловий і сонячний удар, утоплення, отруєння і при інших патологічних станах.

Короткий опис статті: лекції з медицини

Джерело: Лекції з медицини — Лекції з медицини — Теми лекцій — Каталог статей — Персональний сайт

Також ви можете прочитати