Математика в медицині. Реферат. Читать текст оnline,

22.09.2015

Тема: Математика в медицині

. Математичні методи і статистика в медицині

. Приклади

Висновок

Список літератури

Введення

Роль математичної освіти у професійній підготовці медичних працівників дуже велика.

Процеси, що відбуваються в даний час у всіх сферах життя суспільства, висувають нові вимоги до професійних якостей фахівців. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується якісною зміною діяльності медичного персоналу, яке пов’язане з широким застосуванням математичного моделювання, статистики та інших важливих явищ, що мають місце в медичній практиці. математика медичний працівник статистика

На перший погляд медицина і математика можуть здатися несумісними областями людської діяльності. Математика, за загальним визнанням, є «царицею» всіх наук, вирішуючи проблеми хімії, фізики, астрономії, економіки, соціології та багатьох інших наук. Медицина ж, довгий час розвиваючись «паралельно» з математикою, залишалася практично неформалізованої наукою тим самим підтверджуючи, що «медицина — це мистецтво».

Основна проблема полягає в тому, що немає загальних критеріїв здоров’я, а сукупність показників для одного конкретного пацієнта (умови, коли він відчуває себе комфортно) може істотно відрізнятися від таких же показників для іншого. Часто медики зіштовхуються з загальними проблемами, сформульованими в медичних термінах, з метою допомогти хворому, вони не приносять готових задач та рівнянь, які потрібно вирішувати.

При правильному застосуванні математичний підхід не істотно відрізняється від підходу, заснованого просто на здоровому глузді. Математичні методи просто більш точні, і в них використовуються більш чіткі формулювання й більш широкий набір понять, але, в кінцевому рахунку, вони повинні бути сумісні з звичайними словесними формулюваннями, хоча, ймовірно, йдуть далі.

Етап постановки задачі буває трудомістким і займає досить багато часу, а часто триває практично до отримання рішення. Але саме різні погляди на проблему математиків, медиків, які є представниками двох відмінних за своєю методологією наук допомагають отримати результат.

1. Значення математики для медичного працівника

В даний час, згідно з вимогами державних стандартів та діючих програм навчання в медичних закладах, основним завданням вивчення дисципліни «Математика» є озброєння студентів математичними знаннями та вміннями, необхідними для вивчення спеціальних дисциплін базового рівня, а у вимогах до професійної підготовленості фахівця заявлено вміння вирішувати професійні завдання з використанням математичних методів. Таке становище не може не позначатися на результатах математичної підготовки медиків. Від цих результатів у певній мірі залежить рівень професійної компетентності медперсоналу. Дані результати показують, що, вивчаючи математику, надалі медпрацівники набувають ті або інші професійно-значущі якості та вміння, а також застосовують математичні поняття і методи в медичній науці і практиці.

Професійна спрямованість математичної підготовки в медичних освітніх закладах повинна забезпечувати підвищення рівня математичної компетентності студентів-медиків, усвідомлення цінності математики для майбутньої професійної діяльності, розвиток професійно значущих якостей і прийомів розумової діяльності, освоєння студентами математичного апарату, що дозволяє моделювати, аналізувати та вирішувати елементарні математичні професійно значимі завдання, що мають місце в медичній науці і практиці, забезпечуючи наступність формування математичної культури студентів від першого до старших курсів та виховання потреби в удосконаленні знань у галузі математики і її додатків.

2. Математичні методи і статистика в медицині

Спочатку статистика застосовувалася в основному в галузі соціально-економічних наук та демографії, а це неминуче змушувало дослідників більш глибоко займатися питаннями медицини.

Фундатором теорії статистики вважається бельгійський статистик Адольф Кетле (1796-1874). Він наводить приклади використання статистичних спостережень у медицині: Два професори зробили цікаве спостереження щодо швидкості пульсу. Порівнявши мої спостереження за їх даними, вони помітили, що між зростанням і числом пульсу існує залежність. Вік може впливати на пульс тільки при зміні росту, який грає в цьому випадку роль регулюючого елемента. Число ударів пульсу знаходиться, таким чином, у зворотному відношенні з квадратним коренем зростання. Прийнявши за зростання середньої людини 1,684 м, вони вважають число ударів пульсу рівним 70. Маючи ці дані, можна вирахувати число ударів пульсу у людини будь-якого зростання .

найактивнішим прихильником використання статистики був основоположник військово-польової хірургії М. І. Пирогов. Ще в 1849 р. говорячи про успіхи вітчизняної хірургії, він вказував: Додаток статистики для визначення діагностичної важливості симптомів і гідності операцій можна розглядати як важливе придбання новітньої хірургії .

В 60-е роки XX століття, після очевидних успіхів прикладної статистики в техніці і точних науках, знову почав зростати інтерес до використання статистики в медицині. В. о. Алпатов в статті Про роль математики в медицині пише: Надзвичайно важлива математична оцінка терапевтичних впливів на людину. Нові лікувальні заходи мають право замінити собою заходи, що вже увійшли в практику, лише після обґрунтованих статистичних випробувань порівняльного характеру. Величезне застосування може отримати статистична теорія постановки клінічних і неклинических випробувань нових терапевтичних і хірургічних заходів.

Пройшли ті часи, коли застосування статистичних методів в медицині ставилося під сумнів. Статистичні підходи лежать в основі сучасного наукового пошуку, без якого пізнання в багатьох областях науки і техніки неможливо. Неможливо воно і в області медицини.

Медична статистика повинна бути націлена на вирішення найбільш виражених сучасних проблем здоров’я населення. Основними проблемами тут, як відомо, є необхідність зниження захворюваності, смертності та збільшення тривалості життя населення. Відповідно, на даному етапі основна інформація повинна бути підпорядкована вирішенню цього завдання. Повинні докладно проводитися дані, що характеризують з різних сторін провідні причини смерті, захворюваності, частоту і характер контактів хворих з медичними установами, забезпечення нужденних необхідними видами лікування, включаючи високотехнологічні.

3. Приклади

Завдання 1. За призначенням лікаря пацієнту прописаний препарат 10 мг по 3 таблетки в день. У нього в наявності препарат по 20 мг. Скільки таблеток пацієнт повинен випити, не порушуючи вказівки лікаря?

Рішення:

10 мг. — 1 таблетка 10*3= 30 мг на день.

х n = 15 + d(n — 1)x n = 15 + 10n — 10.

n = 100. n=10 Відповідь. 10 днів

Завдання№3

Дитина народилася зростанням 53см. Який зріст повинен бути у нього в 5 місяців, 3 роки?

Рішення:

Приріст за кожен місяць життя становить: у 1-ій чверті (1-3 місяці) за 3см. на кожен місяць,

Відповідь:

Ріст дитини 5 місяців: Х= 53+3 * 3+2 *2,5 = 67см

Зростання дитини в 3 роки: Х = 75+(6*3) = 93см

Висновок

Недавно з подругою спостерігали таку картину в ГКБ: дві медсестри вирішували таку арифметичну задачу: «Сто ампул по п’ять штук у коробці — це скільки коробок буде? Гаразд, напишемо 100 ампул, а там хай самі вважають». Ми довго сміялися: як же так? Елементарні речі!

Медична наука, звичайно, не піддається тотальної формалізації, як це відбувається, скажімо, з фізикою, але колосальна епізодична роль математики в медицині безсумнівна. Всі медичні відкриття повинні спиратися на чисельні співвідношення. А методи теорії ймовірності (облік статистики захворюваності в залежності від різних факторів) — і зовсім річ у медицині необхідна. В медицині без математики кроку не ступити. Чисельні співвідношення, наприклад, облік дози і періодичності прийому ліків. Чисельний облік супутніх чинників, таких як: вік, фізичні параметри тіла, імунітет та ін

Моя думка твердо стоїть на тому, що медики не повинні закривати очі хоча б на елементарну математику, яка просто необхідна для організації швидкого, чіткої та якісної роботи. Кожен студент повинен з першого курсу навчання відзначити для себе значення математики. І зрозуміти, що не тільки в роботі, але і в повсякденному житті ці знання важливі і набагато спрощують життя.

Короткий опис статті: математика в медицині Читать реферат online по темі ‘Математика в медицині’. Розділ: Медицина, фізкультура, охорона здоров’я, 39, Загружено: 07.09.2011 скачати реферат

Джерело: Математика в медицині. Реферат. Читать текст оnline —

Також ви можете прочитати