Медичний коледж Харківського національного медичного університету

15.09.2015

Медичного коледжу Х арківського національного медичного університету!

( до 2006 року Харківське медичне училище Південної залізниці)

Провадження освітньої діяльності у Медичному коледжі Харківського національного медичного університету здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527103 від 01.09.2014 року), термін дії якої на: галузь знань 1201 — «Медицина», підготовка молодшого спеціаліста за спеціальностями: 5.12010102 — «Сестринська справа», 5.12010105 — «Акушерська справа» 01.07.2015; за спеціальністю 5.12010101 -«Лікувальна справа» — 01.07.2019 р.; підготовка іноземних громадян за базовою акредитованою спеціальністю 5.12010102 «Сестринська справа» -01.07.2017.

Шановні гості нашого сайту!

Медичний коледж Харківського національного медичного університету – маленька сім’я для студента і надає йому умови для здійснення своєї мрії. На сьогодні найголовнішим для нас є забезпечення високого рівня навчального процесу з урахуванням вимог сучасності, зокрема залучення інноваційних технологій навчання, застосування новітніх методик діагностики та лікування захворювань, використання сучасного медичного обладнання для підготовки майбутніх медсестер, акушерок і фельдшерів, тощо. Ми прагнемо підготувати висококваліфікованих медичних працівників, яким можна було б довірити життя людей. Також дбаємо про виховання спеціалістів щирих, ерудованих, здатних розвиватися й самовдосконалюватися.

Шановні абітурієнти, студенти та випускники!

Беріть активну участь у виховному й освітньому житті нашого коледжу, здобувайте знання наполегливо й натхненно.

Ми завжди щиро підтримаємо шкірного студента та викладача, будемо раді вітати Вас у стінах нашого коледжу!

Короткий опис статті: центр китайської медицини Офіційний сайт Медичниго коледжу Харківського національного медичного університету харків, медичний коледж, хнму, харківський медичний університет, бозовый коледж, харківський медичний коледж, медичний університет

Джерело: Медичний коледж Харківського національного медичного університету

Також ви можете прочитати