Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 . Статті .

12.10.2015

Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945

Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 . Статті .

Досягнення медицини і охорони здоров’я нашої країни в роки Великої Вітчизняної війни — славна сторінка історії, неминуща цінність для наступних поколінь. На фронті і в тилу було зроблено дуже багато, щоб організувати допомогу пораненим воїнам, не допустити виникнення епідемій, зберегти підростаюче покоління, створити службу охорони здоров’я робітників оборонних підприємств, забезпечити населення медичною допомогою.

У роки війни наші медики повернули в стрій 72,3% поранених і 90,6% хворих воїнів. Якщо ці відсотки представити в абсолютних цифрах, то число поранених і хворих, повернутих в дію медичною службою за всі роки війни, складе близько 17 млн осіб. Якщо зіставити цю цифру з кількістю наших військ у роки війни (близько 6 млн 700 тис. осіб у січні 1945 р.), то стає очевидним, що перемога була здобута в значній мірі солдатами і офіцерами, повернутими в дію медичною службою. При цьому особливо слід підкреслити, що, починаючи з 1 січня 1943 р. з кожної сотні уражених в боях 85 осіб поверталися в дію з медичних установ полкового, армійського і фронтового районів і тільки 15 осіб — з госпіталів тилу країни.

головним чином Завдяки старанням медиків у роки війни ні фронту, ні тил не знали епідемій інфекційних захворювань. Вперше у світі в нашій країні «не спрацював» обов’язковий, здавалося б, закон про зв’язок війн та епідемій. Епідемічний «пожежа» вдалося запобігти, і це врятувало сотні тисяч, мільйони людських життів.

досі ми все ще не знаємо, скільки людей наша країна втратила у Великій Вітчизняній війні, якщо підсумувати і військові втрати, і втрати серед цивільного населення. Останні роки деякі історики говорять про 43 млн загиблих. Офіційна цифра 26-27 млн. Остаточного числа ми не знаємо: багато хто стверджує, що цього ми не дізнаємося вже ніколи. Хоча точну цифру втрат, особливо серед мирного населення, встановити, дійсно, неможливо, все-таки прагнути її дізнатися необхідно. Необхідно і для історії, і для усвідомлення справжньої ціни нашої Перемоги.

1. Робота медичної служби у перші роки війни

Перед війною було проведено ряд заходів по зміцненню військово-медичної служби, однак дуже багато чого зробити так і не встигли. Перебудова медичної служби Червоної Армії в силу багатьох причин здійснювалася повільно, а часом і непослідовно і, на жаль, так і не була завершена до початку війни. Як справедливо відзначали військові лікарі — ветерани війни, найбільше дій військових медиків у перші півтора року війни заважали застарілі, але залишалися в силі уявлення про тактику медичної служби: ці сформувалися в передвоєнні роки канони зобов’язували керівників військової медицини діяти в бойовій обстановці, підкоряючись жорсткої регламентації.

У той же час, положення єдиної польовий військово-медичної доктрини, заснованої на працях класика вітчизняної медицини Н. І. Пирогова, а також В. О. Оппеля, Н. А. Вельямінова, Н. Н. Бурденко, М. Н. Ахутина та інших, і розробленої групою військових медиків під керівництвом Е. В. Смирнова, в перші місяці війни, в період важких оборонних боїв, практично не використовувалися. А щоб зберегти здоров’я поранених, швидше повернути їх в дію, потрібна чітка організація роботи всіх військових медиків — раціональне розташування госпіталів і медсанбатів, правильний вибір шляхів евакуації, застосування обґрунтованих методів лікування. Потрібно було навчитися маневрувати силами та засобами військової медицини, вчасно направляти їх до місць майбутніх битв або, навпаки, евакуювати в тил.

Важливо було використовувати найбільш раціональні методи лікування ран. Однак хірурги, призвані із запасу, з цивільних лікарень (а таких була переважна більшість: до початку війни в армії було всього 12 418 кадрових військових лікарів, а покликаний із запасу в ході її більш 80 тис.), використовували і на війні способи мирної хірургії, наприклад, первинний шов, після висічення рани (його застосування не виправдало себе і було фактично заборонено). Не цілком адекватними були і застосовувалися численні і різноманітні способи профілактики і лікування різних ускладнень, так і організація хірургічної роботи (наприклад, в медсанбатах) грішила серйозними недоліками.

Досвід, який накопичували військові медики в боях першого року війни, сприяв уніфікації застосування науково обґрунтованих методів медичної допомоги пораненим. Цей досвід допоміг детальної розробки єдиної військово-польовий медичної доктрини, втіленню в життя передбачених нею принципів цілісності, послідовності, наступності медичних і евакуаційних заходів, заснованих на загальній теорії бойової патології або хоча б на єдині погляди на виникнення, перебіг і лікування бойових уражень і захворювань. Найголовніше полягало в тому, що при етапному лікуванні з евакуацією за призначенням лікування поранених і евакуація їх у тил зв’язувалися в єдиний процес.

Тільки взявши на озброєння найбільш передову систему лікувально-евакуаційного забезпечення військ — систему етапного лікування з евакуацією за призначенням, удосконаливши спеціалізовану медичну допомогу та протиепідемічні забезпечення, повною мірою використавши досягнення медичної науки і допомогу цивільного охорони здоров’я, військово-медична служба змогла виконати поставлені перед нею завдання, домогтися повернення у стрій і до трудової діяльності величезного, що вимірюється мільйонами числа поранених і хворих.

Як відомо, початковий період Великої Вітчизняної війни був особливо важким, так як внаслідок відступу наших військ із Заходу на Схід потрібно було перемістити близько 2000 тільки евакогоспіталів. Ця задача була виконана, і переміщені шпиталі були в подальшому використані у медичному забезпеченні наступальних операцій Червоної Армії, зігравши велику роль у лікуванні поранених і хворих.

Своєрідність оперативно-тактичної обстановки початкового періоду війни вимагало створення потужних армійських госпітальних баз (що включають і эвакогоспитали), яких не було в мирний час. Завдяки цьому забезпечувалося надання кваліфікованої медичної допомоги в найскладніших умовах.

2. Організація лікувально-профілактичної служби

Серйозний іспит тримала лікувально-профілактична служба. У результаті евакуації мільйонів людей населення тилових міст і сіл у другому півріччі 1941 р. значно зросла. Як наслідок цього на медиків міських лікарень і поліклінік східних районів країни лягло подвійне і навіть потрійне навантаження. Органам охорони здоров’я довелося значно збільшити сумісництво. Почали проводити перепідготовку лікарів поліклінік за суміжними спеціальностями.

Значно зменшилися через розгортання на базі лікарень та клінік тилових госпіталів можливості стаціонарної допомоги вдалося в якійсь мірі компенсувати після організації «стаціонарів на дому»: саме в роки війни цей метод одержав найбільший розвиток.

Багато було зроблено для медичного обслуговування робочих промислових підприємств, насамперед оборонних, де працювали, як правило, чоловіки непризывного віку, найчастіше підлітки, і жінки.

Наказами і розпорядженнями Наркомздоров’я СРСР (листопад 1941 р. та ін) і місцевих органів охорони здоров’я для робочих ввели переважне, першочергове забезпечення медичною допомогою. Значно збільшили кількість цехових і заводських здоровпунктів, лікарських амбулаторій, поліклінік, лікарень. На найбільш великих підприємствах створили медико-санітарні частини, які найкраще забезпечували переважне обслуговування робітників оборонних заводів. Саме в роки війни медсанчастини сформувалися не просто як прикріплені до підприємства медичні установи, а як органічна, складова частина підприємства, своєрідний «цех здоров’я». Багато в чому завдяки діяльності медсанчастин з середини 1942 р. захворюваність робітників на найбільших підприємствах стала знижуватися.

2.1. Організація хірургічної допомоги

Організація хірургічної допомоги на «театрі» військових дій завжди була в центрі уваги вітчизняної хірургії та її кращих представників. Тому основні принципи радянської військово-польової хірургії виникли не на порожньому місці, а мають глибокі корені, що йдуть до витоків її зародження в нашій країні.

Великий Н.І.Пирогів, аналізуючи і узагальнюючи досвід хірургічної роботи під час кавказької експедиції (1847 р.), кримської війни (1854-1856 рр..) і 25-річної госпітальної практики, створив геніальні «Начала загальної військово-польової хірургії». Зміст цієї праці має виняткове значення для розуміння особливостей хірургічної роботи в бойовій обстановці, а основні його положення отримали підтвердження і подальший розвиток в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Як відомо, Н.І.Пирогов вперше визначив війну, з медичної точки зору, як «травматичну епідемію» і, конкретизуючи це визначення, писав «. як при великих епідемій завжди бракує лікарів, так і під час великих воєн завжди в них недолік. Недолік в руках на перев’язних пунктах і в польових лазаретах бувала так велика, що на 100 і більше важко поранених припадало по одному ординатору. ».

Значним недоліком хірургічних кадрів характеризується початковий період Великої Вітчизняної війни.

Напередодні початку Великої Вітчизняної війни в цивільному охороні здоров’я нашої країни працювали 140 769 лікарів з них 12 560 були хірурги всіх спеціальностей. Після нападу фашистської Німеччини більша частина їх були мобілізовані в армію, де разом з кадровими військовими хірургами у розпорядженні Головного військово-санітарного управління виявилися 10 500 хірургів. Проте вже в липні 1941 р. почалося додаткове формування 1600 евакогоспіталів (ЕГ) у системі Наркомату оборони, крім того, до 1 грудня 1941 р. були сформовані 291 медсанбат (МСБ), 380 польових рухливих госпіталів переважно хірургічного профілю, 94 медико-санітарні роти і багато інших медичних установ. Всього за цей період, не рахуючи медико-санітарних рот стрілецьких полків і окремих танкових бригад, були знову сформовані 3750 медичних установ.

Найбільші труднощі при формуванні цих установ були з хірургічними кадрами, так як для комплектування цих установ, за найскромнішими підрахунками, потрібно було не менше 15 000 хірургів. Тому в початковий період війни штатні посади хірургів в лікувальних установах Червоної Армії були укомплектовані лише на 58,6%, а нейрохірургами — тільки на 35%.

Якщо загальний недолік лікарів можна було в якійсь мірі заповнити шляхом прискорених випусків студентів старших курсів медінститутів, що тільки в 1941 р. дало понад 30 000 лікарів, то для усунення некомплекту в хірургічних кадрах потрібна була ще і підготовка їх на практичній роботі або постдипломная спеціалізація, яка була організована в широких масштабах і її пройшли тисячі лікарів.

Завдяки цьому до кінця 2-го року Великої Вітчизняної війни, незважаючи на бойові втрати серед хірургів, забезпеченість хірургічними кадрами по всіх фронтах склала 63,8%, причому в установах військового і армійського районів, де вирішувалася доля сотень тисяч поранених, укомплектованість хірургічними кадрами була дорівнює 72-74%, женшины-хірурги в цих установах складали лише близько 30%, в той час як в ЕГ, укомплектованих хірургами лише на 58,5,-50% з них були жінки. Самовіддана праця хірургів, медичних сестер, санітарів і в цих важких умовах дозволив повернути в стрій 70% лікували поранених. Доречно зауважити, що медична служба американської армії, що мала за цей же період 39 917 поранених, повернула в дію всього 51,5% з них.

Друге положення Н.І.Пирогова свідчить про те, що «. властивість раней, смертність і успіх лікування залежать переважно від різних властивостей зброї і особливо вогнепальних снарядів. ». Розвиваючи це положення, він бачив у перспективі, необхідність активної хірургічної діяльності при вогнепальних ранах з широким застосуванням профілактичних операцій на передових етапах хірургічної допомоги.

Вивчення вражаючих властивостей зброї і боєприпасів противника, підтвердивши основні положення цього принципу, внесло корективи в прогнози Н.І.Пирогова. Узагальнюючи досвід хірургічної обробки ран в початковий період війни, заступник Головного хірурга Червоної Армії С. С. Гирголав прийшов до висновку про необхідність виділити 2 основні групи бойових поранень: рани, які підлягають активній хірургічній обробці (вони складають близько 80%), і рани, які не потребують ніяких втручань ні в самій рані, ні з її приводу, за винятком туалету навколишнього шкіри за типом обробки операційного поля, для зменшення небезпеки вторинного мікробного забруднення. Цим усувалася і суперечливість у тлумаченні самого поняття хірургічна обробка рани, так як був сформульований єдиний для всіх ран принцип: не стерилізувати рану з допомогою оперативного втручання, а зробити її найбільш підготовленою для процесів загоєння і найменш вразливою до потрапила в неї інфекційного початку. Негативні наслідки відступів від цього положення, внаслідок незнання вражаючих властивостей зброї противника і особливостей заподіюваних їм поранень, були нерідкими в початковий період війни і добре відомі хірургам. Слід лише нагадати, що для реалізації цих принципів в діючій армії знадобилося спеціальне вказівку начальника Головного військово-санітарного управління (ГВСУ) і Головного хірурга Червоної Армії.

Третє положення Н.І.Пирогова свідчить, що «. не медицина, а адміністрація відіграє головну роль у справі допомоги пораненим і хворим на театрі війни. ». Уточнюючи це положення, НІ.Пирогов дає йому дуже широкий діапазон програми — від визначення статусу загального керівництва військово-медичною службою армії до організації роботи ротні санітарів. «. Якщо моє перебування в Севастополі, — писав Н.І.Пирогів, — принесло якусь користь, то я зобов’язаний цим незалежного моєму положенню при штабі, якого я досяг, проте ж не правами, а особистістю. ». В іншому місці, торкаючись організації роботи передових перев’язувальних пунктів, Н.І.Пирогов підкреслює, що «. якщо лікар у цих випадках. » (т. е. при вступі значного числа поранених) «. не припустить собі головною метою насамперед діяти адміністративно, а потім уже лікувально, то він зовсім розгубиться, і ні голова його, ні рука не нададуть допомоги пораненим. ». Вимоги Н.І.Пирогова до сортування поранених по терміновості надання медичної допомоги та показниками до евакуації є загальновизнаним зразком поєднання лікарської справи з військовим і основоположним елементом військової медицини взагалі.

Критично розглядаючи матеріали найбільших вітчизняних хірургів з питань надання хірургічної допомоги на театрі військових дій (Н.В.Скліфосовський, М.А.Вельямінов) і особливо роботи В. А. Оппеля, начальник ГВСУ Червоної Армії, видатний організатор цивільного і військового охорони здоров’я генерал-полковник медичної служби Е. І. Смирнов назвав ці положення Н.І.Пирогова «шляховий зіркою» у своїй практичній роботі по керівництву медичною службою Червоної Армії.

У розвитку принципів і вдосконалення організації хірургічної допомоги на театрі військових дій велике значення мав досвід медичного забезпечення бойових дій частин Червоної Армії на оз. Хасан і р. Халхін-Гол (75% головних хірургів фронтів брали участь в організації та наданні хірургічної допомоги в цих військових діях).

Цей досвід був всебічно проаналізовано та узагальнено талановитим учнем Ст. А. Оппеля — М. Н.Ахутиным. Його роботи з організації та утримання хірургічної ‘ допомоги у цих бойових операціях привернули широку увагу медичної громадськості країни до проблем хірургічної патології військового часу, що мало велике значення особливо в початковий період війни.

Неоціненне значення мало вивчення уроків і узагальнення досвіду організації хірургічної допомоги під час війни з білофінами. Ця робота була пророблена головним чином П. А. Купріяновим і С. В. Банайтисом. Створене ними керівництво з військово-польової хірургії було настільною книгою хірургів військового і армійського районів протягом всієї війни.

В результаті великої оборонної роботи, пронизывавшей всі ланки військового і цивільного охорони здоров’я, радянська хірургія загалом була достатньо підготовлена до надання хірургічної допомоги пораненим. Вона мала досвідом організації та надання хірургічної допомоги як у спекотних степах Монголії, так і при суворих морозах Карельського перешийка. Була вироблена досить чітко сформульована єдина доктрина військово-польової хірургії, яка включала наступні положення: всі вогнепальні рани є мікробно забрудненими; 2) єдино надійний метод профілактики та лікування ранової інфекції — хірургічна обробка ран; 3) більшість ран підлягають ранній хірургічній обробці.

На заключному етапі Великої Вітчизняної війни організація хірургічної допомоги в Радянській Армії досягла досить високого досконалості на всіх етапах медичної евакуації. Такою стрункою і випробуваною на полях битв системи не мала ні одна з воюючих армій інших країн, які брали участь у другій світовій війні. Кваліфікована хірургічна допомога майже 90% поранених виявлялася в перші 8 год після поранення, тоді як в зарубіжних арміях цей показник дорівнював у середньому 12 год.

Одержала широкий розвиток і чітко оформилася організаційно-спеціалізована хірургічна допомога.

На основі досвіду перших років війни були внесені якісні зміни в структуру всієї медичної служби Червоної Армії, в результаті чого вона стала більш повно відповідати маневренному характером бойових дій з участю великої кількості сил і засобів збройної боротьби. Це дозволило, наприклад, у берлінській операції зосередити в армійських і фронтових госпітальних базах задіяних фронтів понад 250 000 ліжок, тобто на 20% більше, ніж було у всіх лікувальних установах Росії напередодні першої світової війни.

Можна з повною підставою сказати, що в ході Великої Вітчизняної війни склалася якісно нова структура медичного забезпечення військ, в якій хірургічна служби займала одне з провідних місць.

2.2. Організація педіатричної допомоги

Дуже багато було зроблено для охорони здоров’я дітей. Під час евакуації з прифронтових міст в першу чергу були вивезені вихованці ясел, дитячих садків та дитячих будинків, будинків дитини, молодші школярі. Здійснена в перші місяці війни евакуація зберегла мільйони дитячих життів. У січні 1942 р. уряд країни розробив заходи по влаштуванню дітей, які залишилися без батьків. У країні народилося чудове патріотичний рух за патронированию осиротілих дітей. Здійснювалися заходи щодо організації дитячого харчування: так, наприклад, спеціальною постановою по всій країні існували молочні кухні реконструювалися у своєрідні «харчові станції».

Була відновлена порушена війною організація педіатричної служби. У жовтні 1942 р. уряд у спеціально прийнятій постанові зобов’язала Наркомздоров’я СРСР в найкоротший термін відновити існувала до війни систему медичної допомоги дітям, насамперед дільничний принцип діяльності дитячих консультацій і поліклінік. Були прийняті й інші заходи, зокрема, щодо поліпшення дитячого харчування, по вітамінізації їжі.

Все, що робилося в роки війни для охорони здоров’я дітей, дало результати. Не в приклад іншим країнам, смертність дітей у нас за 1941-1943 рр. не тільки не збільшилася, але, навпаки, знизилася. Кілька покоління вперше у світовій історії вдалося вивести з страшної війни з мінімальними втратами. Коментуючи цей факт, Н. А. Семашко зазначив (1947 р.) на чинники, які цьому сприяли, у тому числі на державну систему охорони здоров’я, на єдину, продуману, струнко побудовану систему охорони материнства, дитинства і дитинства.

3. Організація реабілітації поранених

У ході війни дедалі більшого значення набували питання не тільки лікування, але і якнайшвидшої реабілітації поранених і все чіткіше вимальовувалася роль військово-санітарної служби в забезпеченні людськими резервами оперативних і стратегічних операцій Червоної Армії. Медична служба з честю впоралася і з цими завданнями. Так, в I півріччі 1944 р. медична служба 1-го Українського фронту повернула в дію після закінчення лікування стільки особового складу, що його було достатньо для укомплектування 50 дивізій того часу. Медична служба 2-го Українського фронту в останні 2 роки війни повернула в дію 1 млн 55 тис. чоловік.

У другу світову війну медична служба стала відчутним постачальником резервів воюючих армій. При цьому постачальником досвідчених, добре знають військову справу обстріляних кадрів.

На видужали поранених все більший попит став і в тилу країни. Починаючи з госпітальної бази армії, а тим більше госпітальної фронтовий бази потрібно було чітко визначити і в історії хвороби зазначити, скільки часу потрібно, щоб той чи інший поранений був вилікуваний остаточно, і яке його можливе призначення після одужання.

Зрозуміло, що на початку війни досвід був ще недостатній і елемент евакуаційний у прогностичної діагностики запанував над пророкуванням остаточного призначення одужав пораненого.

Але чим більше зміцнювалася в роботі госпіталів спеціалізована допомога пораненим, тим рішучішими командування вимагало чітких відповідей на ці питання.

Госпіталі для легко поранених (ГЛР) зіграли Великої Вітчизняної війни величезну роль. Лікування поранених і хворих у цих госпіталях, звичайно, є головним. Однак вони були організовані як військова частина (роти, взводи) з суто військовими командирами. У них легко поранені не тільки лікувалися, але і продовжували вдосконалювати свій військовий досвід (стрільба, вивчення військової техніки, стройова підготовка, політзаняття і т. д.). Поранені та хворі, направляються в ГЛР, мають призначення повернутися знову до війська своєї армії свого фронту, залежно від підпорядкованості госпіталю. Командування армією (фронтом) дуже ревниво стежило за комплектуванням та роботою ГЛР. Це їх резерв. Внаслідок цього на медичному персоналі, особливо на провідних хирургах та терапевтах, лежала дуже велика відповідальність. На жаль, треба відзначити, що ми, керівні медичні працівники, не завжди достатньо уважно стежили за роботою ГЛР. Треба було б призначити на посаду провідного хірурга дуже досвідченого клініциста, а виділявся зазвичай або не дуже «щасливий» хірург, не завжди люблячий великі операції, або в чомусь «провинився». Досвідчений, хороший хірург, люблячий свою справу, ставився зазвичай негативно до пропозиції піти працювати в ГЛР, розцінюючи це як приниження і образу для себе. Таке неправильне ставлення до ГЛР выправлялось, як правило, завжди дуже досвідченими і вольовими начальниками, хорошими лікарями з міцної військової командирської «жилкою».

Ми можемо пишатися тим, що у Великої Вітчизняної війні та її найважчий початковий період медична служба була на висоті свого покликання і в лікуванні поранених, і безпосередніх боях з фашистами.

не Можна забувати, що підсумки, якими ми законно пишаємося, були досягнуті ціною величезних зусиль і втрат. У роки Великої Вітчизняної війни наша медична служба понесла серйозні втрати. Загальні втрати склали 210 601 людей, що в 10,5 рази перевищувало втрати медичної служби армії США (19 898), а санітарні — в 7,7 рази (відповідно 125 808 і 16 248 осіб): при цьому 88,2% втрат припадає на рядовий і сержантський склад, т. тобто на передове ланка медичної служби, що діяла на полі бою.

Війна, нав’язана нам німецьким фашизмом, принесла незмірні лиха. Гітлерівське нашестя загрожувало самому існуванню нашої країни, нашого народу, під загрозою знищення опинилось все населення країни — не тільки воїни на фронтах, але й мирні люди в близькому і далекому тилу. Ліквідувати цю загрозу, не допустити величезних людських втрат було покликане громадянське охорона здоров’я, яке діяло всі роки війни в контакті і тісному взаємозв’язку з військово-медичною службою.

Саме діяльність державної системи цивільного охорони здоров’я, а в роки війни непорушним законом було єдність цілей цивільного охорони здоров’я та військово-медичної служби, зумовила багато безперечні досягнення і в тилу, і на фронті.

Подвиги медичних працівників у Великій Вітчизняній війні були високо оцінені нашою партією і урядом: за героїзм і мужність, проявлені в боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками, 44 медичним працівникам було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Під час війни 285 осіб були нагороджені орденом Леніна, 3 500 — орденом Червоного Прапора, 15 000 — орденом Вітчизняної війни I ступеня, 86 500 — орденом Червоної Зірки, близько 10 000 — орденом Слави. Понад 20 керівників медичної служби і головних хірургів фронтів були нагороджені полководницькими орденами Радянського Союзу.

Однак військово-медична служба зазнала і чималі втрати. Точне число загиблих на війні лікарів, в тому числі і хірургів, авторам не відомо, але тільки з числа вихованців Військово-медичної академії загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни 525 чоловік. З 472 000 медичних працівників з закінченою середньою медичною освітою, що були в країні напередодні Великої Вітчизняної війни, в перший післявоєнний рік налічувалося готівковим трохи більше 300 000, інші у своїй більшості загинули в боях за нашу Батьківщину.

Час згладжує гостроту подій. Після закінчення війни минуло шість десятиліть. Давним-давно заросли поля давніх битв, відбудовані зруйновані міста. Але і зараз, війна все ще не стала далекою історією, вона і зараз ще дає про себе знати гіркотою спогадів, ниючими ранами, болем невозвратимых втрат. Досі ми відчуваємо «відлуння війни», її жахливі демографічні наслідки: «вибиті» покоління чоловіків; жінки, так і не стали матерями; інваліди, чиє життя виявилася набагато коротше призначеної природою; людські долі, які обпалило, изломало, исковеркало воєнне лихоліття. Величезна рана, завдана нам війною, ниє і болить до цих пір.

Фото з сайту weboptica.ru

Короткий опис статті: медицина в роки великої вітчизняної війни Медичний портал Evrika.ru пропонує ознайомитися зі статтею Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 . Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 медичні статті наукові

Джерело: Медицина в роки Великої вітчизняної війни 1941-1945 | Статті | Evrika.ru

Також ви можете прочитати