Медсестринство у внутрішній медицині

19.10.2015

Медсестринство у внутрішній медицині

Медсестринство у внутрішній медицині. підручник / О. С. Стасишин, Н. Я. Іванів, Р. П. Ткачук [та ін.] ; за ред. Ст. Ст. Стасюка. – 2-ге вид. виправлене. – К. Медицина, 2014. – 536 с. табл. іл.

Шифр книги в ННМБУ. В-8975

У підручнику узагальнено відомості про розвиток внутрішньої медицини як науки, наведено короткі історичні відомості, принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам в Україні, а також визначення теоретичних положень, що стосуються таких зрозуміти як «хвороба», «симптоми», «проблеми», «медсестринський діагноз». Подається характеристика методів обстеження пацієнта медичною сестрою. Акцентовано увагу на функції медичної сестри, відповідно до етапів медсестринського процесу. Описано основні захворювання внутрішніх органів, починаючи з анатомо-фізіологічних особливостей кожної системи, клінічні ознаки, основні проблеми пацієнта, планування медсестринських втручань, основні принципи лікування, диспансеризацію, профілактику.

Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів І-III рівнів акредитації.

ЗМІСТ

Розділ 1. Вчення про медсестринство у внутрішній медицині

1.1. Основні історичні етапи розвитку внутрішньої медицини

1.2. Принципи організації і методи надання лікувально-профілактичної допомоги пацієнтам

1.3. Поняття про хворобу, її етіологію, періоди, стадії, діагностику, клінічний і медсестринський діагноз, перебіг, прогноз, лікування, профілактику

1.4. Методи обстеження пацієнта медичною сестрою

Розділ 2. Ведення пацієнтів із патологією органів дихання, професійними хворобами і отруєннями

2.1. Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання

2.2. Основні клінічні симптоми хвороб органів дихання

2.3. Професійні хвороби

2.4. Професійні інтоксикації

Розділ 3. Ведення пацієнтів із хворобами серцево-судинної системи

3.1. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи

3.2. Основні клінічні симптоми хвороб серцево-судинної системи

Розділ 4. Ведення пацієнтів із ревматичними і системними хворобами сполучної тканини, алергійними захворюваннями

4.1. Дифузні захворювання сполучної тканини і хвороби суглобів

4.2. Колагенози

4.3. Імунні захворювання

4.4. Алергійні захворювання

Розділ 5. Ведення пацієнтів із хворобами органів травлення

5.1. Анатомо-фізіологічні особливості травної системи

5.2. Основні клінічні симптоми хвороб органів травлення

Розділ 6. Ведення пацієнтів із хворобами нирок і сечовивідних шляхів

6.1. Анатомо-фізіологічні особливості нирок і сечовивідних шляхів

6.2. Основні клінічні симптоми захворювань нирок і сечовивідних шляхів

Короткий опис статті: клініка медицина Медсестринство у внутрішній медицині : підручник / О. С. Стасишин, Н. Я. Іванів, Р. П. Ткачук [та ін.] ; за ред. Ст. Ст. Стасюка. – 2-ге вид., виправлен…

Джерело: Медсестринство у внутрішній медицині

Також ви можете прочитати