Посадова інструкція медичної сестри кабінету функціональної діагностики

18.10.2015

Посадова інструкція медичної сестри кабінету функціональної діагностики

I. Загальна частина

Основним завданням медичної сестри відділення (кабінету)

Функціональної діагностики є правильне і своєчасне

Виконання функціонально-діагностичних досліджень, згідно

Призначень лікуючих лікарів.

Призначення та звільнення медичної сестри відділення (кабінету) функціональної діагностики здійснюється головним лікарем поліклініки.

Медична сестра відділення (кабінету) функціональної діагностики підпорядковується лікаря відділення (кабінету), а у відсутність

— заступник головного лікаря з медичної частини.

У своїй роботі медична сестра керується цією

Посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку поліклініки.

II. Обов’язки

Для виконання своїх функцій медична сестра відділення

(кабінету) функціональної діагностики зобов’язана:

1. Проводити функціональні дослідження відповідно до

Призначеннями лікарів, суворо дотримуючись прийнятих методик.

2. Виконувати всі розпорядження лікаря кабінету, а в його відсутність проводити термінові дослідження на вимогу завідуючих відділеннями.

3. Проводити реєстрацію обстежуваних в кабінеті осіб у встановлених формах обліку.

4. Виробляти необхідне вимірювання зубців, інтервалів і

Інших показників електрокардіограми.

5. Стежити за утриманням і збереженням архіву кабінету.

6. Стежити за технічним станом апаратури і, по можливості, проводити дрібний ремонт.

7. Працювати систематично над підвищенням своєї кваліфікації.

8. Надавати першу допомогу хворим при раптовому погіршенні їх

Стану.

9. Дотримуватися принципів деонтології.

III. Права

Медична сестра відділення (кабінету) функціональної діагностики має право:

— доступу до медичних картах хворих та іншими документами,

Необхідним для проведення дослідження, за погодженням зі старшою сестрою відділення або дільничної сестрою;

— здійснювати контроль за роботою молодшого персоналу в кабіні, за роботою техніка по ремонту апаратури;

— пред’являти вимоги адміністрації щодо створення необхідних умов на робочому місці, що забезпечують якісне виконання своїх посадових обов’язків;

— брати участь у нарадах (зборах) при обговоренні

Роботи відділення (кабінету) функціональної діагностики;

— підвищувати свою кваліфікацію на робочому місці в інших спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах, курсах удосконалення та ін. в установленому порядку.

IV. Оцінка роботи і відповідальність

Оцінка роботи медичної сестри відділення (кабінету) функціональної діагностики проводиться лікарем кабінету на підставі обліку та аналізу кількості і якості виконаних досліджень, дотримання функціональних обов’язків і правил внутрішнього розпорядку, стану трудової дисципліни, морально-етичних норм,

Громадської активності.

Медична сестра відділення (кабінету) функціональної діагностики несе відповідальність за нечітке виконання всіх пунктів

Даної посадової інструкції і неякісне проведення досліджень.

Види персональної відповідальності визначаються відповідно

З чинним законодавством.

Короткий опис статті: медсестра функціональної діагностики I. Загальна частина Основним завданням медичної сестри відділення (кабінету) Функціональної діагностики є правильне і своєчасне Виконання функціонально-діагностичних досліджень, відповідно до Призначень лікуючих лікарів. Призначення та звільнення медичної сестри відділення (кабінету) функціональної діагностики здійснюється головним лікарем поліклініки. Медична сестра відділення (кабінету) функціональної діагностики підпорядковується лікаря відділення (кабінету), а в Його відсутність — заступник головного лікаря з медичної частини. Медицина

Джерело: Посадова інструкція медичної сестри кабінету функціональної діагностики

Також ви можете прочитати