Посадова інструкція відповідального за безпечну експлуатацію ліфтів . Охорона

20.02.2017

Посадова інструкція відповідального за безпечну експлуатацію ліфтів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Для безпосереднього виконання обов’язків з організації експлуатації ліфтів у відповідності з «Правилами безпечної експлуатації ліфтів» (ПУБЭЛ) наказом по Установі призначається особа, відповідальна за організацію експлуатації ліфтів.

1.2. Обов’язки відповідального за організацію експлуатації ліфтів, як правило, покладаються на інженера Установи, що пройшов спеціальне навчання та атестацію в установленому порядку.

1.3. Адміністрація Установи, назначающая відповідальна особа, зобов’язана створити всі умови для виконання ним покладених на нього обов’язків.

1.4. Повторна перевірка знань особи, відповідальної за безпечну експлуатацію ліфтів, проводиться один раз в три роки, в спеціалізованій організації. Результати перевірки оформляються протоколом, відповідна запис заноситься до посвідчення.

1.5. Працівник, відповідальний за безпечну експлуатацію ліфтів, повинен знати:

1.5.1. «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;

1.5.2. «Правила улаштування електроустановок»;

1.5.3. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і «Міжгалузеві правила по охороні праці при експлуатації електроустановок»;

1.5.4. справжню Інструкцію;

1.5.5. інструкції заводів-виготовлювачів по експлуатації ліфтів, установлених на підприємстві;

1.5.6. виробничі інструкції для обслуговуючого персоналу;

1.5.7. інформаційні листи Ростехнагляду і повідомлення заводів-виготовлювачів;

1.5.8. пристрій ліфтів.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІФТІВ

Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію ліфтів, зобов’язана:

2.1. Забезпечити експлуатацію ліфтів у відповідності з їх призначенням і вантажопідйомністю.

2.2. Забезпечити зазначені в паспорти ліфтів умови їх експлуатації (температуру, вологість навколишнього середовища тощо).

2.3. Контролювати дотримання порядку допуску до роботи обслуговуючого персоналу і не допускати до обслуговування неаттестованный персонал (операторів, ліфтерів за обслуговування ліфтів).

2.4. Виконувати у встановлені строки розпорядження органу Ростехнагляду і контролювати своєчасність і якість виконання договірних зобов’язань спеціалізованою організацією з технічного обслуговування і (чи) ремонту ліфтів.

2.5. Забезпечити виконання умов договору між спеціалізованою організацією з технічного обслуговування і (чи) ремонту ліфтів і власником ліфтів.

2.6. Забезпечити виконання встановленого у Закладі порядку зберігання та обліку видачі ключів від приміщень і шаф, в яких розміщене обладнання ліфтів.

2.7. Забезпечити, щоб двері машинних і блокових приміщень, а також шаф, в яких розміщене обладнання ліфтів, були завжди замкнені.

2.8. Забезпечити вільний підхід до машинних і блочних приміщень, а також до шахтних дверей і шаф, в яких розміщене обладнання ліфтів.

2.9. Забезпечити утримання будівельної частини ліфтів у відповідності з ПУБЭЛ, а також зміст розподільних пунктів (щитів), кабельних (дротових) ліній і заземлювальних пристроїв до ввідних пристроїв і вимикачів освітлення машинних (блочних) приміщень і шахт ліфтів у відповідності з ПУЕ.

2.10. Забезпечити наявність електричного освітлення посадкових (навантажувальних) площадок і підходів до машинним (блочних) приміщень.

2.11. Припиняти роботу ліфтів при виявленні несправностей, які можуть призвести до аварії або нещасного випадку, а також при відсутності атестованого персоналу.

2.12. Бути присутнім при технічних освидетельствованиях ліфтів і перевірках, які проводяться державними інспекторами (експертами) Ростехнагляду.

2.13. Забезпечити виконання вимог нормативних документів з охорони праці.

3. ПРАВА ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЛІФТІВ

Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію ліфтів, має право:

3.1. У будь-який час відвідувати ліфти і диспетчерські пункти управління ліфтами Установи з метою перевірки їх технічного стану, умов експлуатації та дотримання вимог виробничих інструкцій обслуговуючим персоналом;

3.2. Вимагати від керівництва організації, що здійснює технічне обслуговування і (або) ремонт ліфтів, суворого виконання договірних зобов’язань, а також пред’явлення (для перевірки) документів з питань, пов’язаних з технічним обслуговуванням і (або) ремонтом ліфтів.

3.3. Ставити перед керівництвом підприємства, що здійснює технічне обслуговування і (або) ремонт ліфтів, питання про відсторонення від роботи електромеханіків, які порушують вимоги інструкцій і правил по ліфтах.

3.4. Відстороняти від роботи операторів, ліфтерів за обслуговування ліфтів, які порушують вимоги виробничих інструкцій і техніки безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Особа, відповідальна за безпечну експлуатацію ліфтів, несе особисту відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення, допущені незалежно від того, чи призвело це до аварії, нещасного випадку чи ні.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі; Посадова інструкція відповідального за безпечну експлуатацію ліфтів інструкція, ліфти

Джерело: Посадова інструкція відповідального за безпечну експлуатацію ліфтів | Охорона праці в організації

Також ви можете прочитати