Зразок посвідчення з охорони праці 2017

19.02.2017

Посвідчення з охорони праці

Роботодавець зобов’язаний організувати навчання працівників безпечним прийомам і методам роботи. Закінчення навчання завершується іспитом і видачею посвідчення про перевірку знань з охорони праці. Навчання мають проходити всі без винятку працівники підприємства та персонал адміністрації організації, включаючи керівництво.

Зразок бланка посвідчення з охорони праці

Зразок посвідчення з охорони праці 2017

Форма бланка затверджена Додатком № 2 до Постанови Мінпраці від 13.01.2003 № 1/29 (зареєстрований в Мін’юсті 12.02.2003 № 4209), і це означає, що зміст посвідчення, що підтверджує проходження відповідного навчання, не може бути іншим.

Зовнішній вигляд посвідчення може враховувати специфіку організації (наприклад, утримувати на обкладинці найменування підприємства), а ось зміст повинен бути незмінним.

Ніяких відмінностей у формі посвідчень з охорони праці для робочих професій, інженерного складу або офісу організації не існує. Організація і порядок навчання робітників, керівників і фахівців відрізняються, а форма документа про перевірку знань однакова у всіх.

Форма посвідчення з охорони праці

«Кірки», або обкладинки для посвідчень з охорони праці (з порожніми, незаповненими графами), можна придбати в канцелярському магазині або замовити в інтернет-магазині, середня ціна за одиницю близько 25 рублів за штуку.

Порядок навчання та перевірка знань

Даний порядок затверджений Постановою Мінпраці від 13.01.2003 № 1/29. При працевлаштуванні кожен співробітник повинен пройти навчання в перший місяць своєї роботи.

Виняток становлять:

фахівці, державні інспектори та викладачі у галузі охорони праці;

працівники, які мають безперервний стаж роботи в даній галузі не менше 5 років.

Порядок, форму, періодичність і тривалість навчання роботодавець визначає самостійно на підставі вимог нормативних актів, що регламентують безпеку конкретних робіт. Наприклад, пункт 12 Наказу Мінпраці від 28.03.2014 № 155н (зареєстрований в Мін’юсті 05.09.2014 № 33990) встановлює періодичність навчання працівників, які здійснюють свою професійну діяльність на висоті, не рідше 1 разу на 3 роки для працівників 1 і 2 групи, 1 раз у 5 років для працівників 3 групи.

По закінченні навчання роботодавцем проводиться перевірка знань з охорони праці, якщо працівник демонструє задовільні теоретичні знання і практичні навички безпечних прийомів і методів роботи, йому видається посвідчення про перевірку знань вимог охорони праці на висоті.

Навчання може проводитись роботодавцем самостійно за умови, якщо у нього в штаті є три працівники, які пройшли спеціальну підготовку в галузі охорони праці у спеціалізованому навчальному закладі (з отриманням відповідних документів). Якщо таких працівників немає, роботодавцю доведеться відправляти кожного свого працівника на навчання в спеціалізовану освітню організацію.

На який період видається посвідчення по охороні праці, визначає роботодавець своїм наказом, але не більше встановленого законодавством. Наприклад, у відповідності з пунктом 15 Наказу Мінпраці від 28.03.2014 № 155н, перевірка знань повинна проводитись не рідше 1 разу в рік. Тобто роботодавець не може своїм наказом закріпити, що термін дії посвідчення по охороні праці робітника, трудівника на висоті, буде 2 роки. Такий працівник повинен проходити відповідну перевірку раз в рік і не рідше (частіше можна).

Таким чином, скільки діє посвідчення по охороні праці, визначає роботодавець, але з огляду на норми законодавства, які встановлюють вимоги до охорони праці за конкретним напрямом професійної діяльності.

У цілому при розгляді питання, коли оновлювати посвідчення по охороні праці, рекомендуємо дотримуватися правила — не рідше одного разу на рік.

навчання Відміну від інструктажів

Навчання безпеки умов трудової діяльності — це перш за все процес, який організується та здійснюється на виробництві постійно і безперервно.

Інструктажі — це одні з складових процесу навчання.

Наприклад, роботодавець має право (пункт 2.1.4 Порядку навчання, затвердженого Постановою Мінпраці № 1/29) розробити і затвердити своїм наказом перелік посад працівників та фахівців, які звільнені від проходження первинного інструктажу на робочому місці (детальніше можна прочитати в статтях «Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці» і «Журнали з охорони праці» ).

Однак роботодавець не може звільнити персонал підприємства від проходження регулярного навчання по наданню першої допомоги постраждалим.

Найбільш наочним відзнакою інструктажів від навчання є обставина, що факт проходження інструктажу фіксується записом у журналі з охорони праці, наприклад, з пожежної безпеки, а факт проходження навчання підтверджується видачею посвідчення про перевірку знань вимог охорони праці.

Зразок заповнення

Якщо посвідчення видається працівнику вперше, то заповнюється тільки ліва сторона. Якщо мова йде про повторних перевірках знань, ліва сторона вже не заповнюється, всі відомості вносяться праворуч. Як заповнити посвідчення по охороні праці, дивися нижче.

Заповнюємо ліву сторону (перший раз).

Крок 1. Вказуємо повне найменування організації (в дужках вказуємо скорочене найменування) і присвоюємо порядковий номер посвідчення (порядкові номери беремо з журналу видачі).

Крок 2. Вказуємо персональні дані працівника, найменування її посади та структурного підрозділу.

Крок 3. Вказуємо, за якою програмою фахівець навчався і в якому обсязі.

Зразок посвідчення з охорони праці 2017

Крок 5. Голова комісії підписує посвідчення, вказує своє прізвище та ініціали, дату, ставить відбиток печатки організації.

Заповнюємо праву сторону

До заповнення правого боку необхідно буде перейти при наступній перевірці знань (повторно).

Крок 6. Записуємо персональні дані працівника із зазначенням структурного підрозділу та найменування посади.

Короткий опис статті: посадова інструкція інженера з охорони праці в навчальному закладі Форма і бланк посвідчення з охорони праці працівникові на виробництві

Джерело: Зразок посвідчення з охорони праці 2017

Також ви можете прочитати